Тарифник: Дужности адвоката на судовима.

ТАРИФА ЗА ПРАВА АДВОКАТА СУДОВА

ПОГЛАВЉЕ И

Поступак пред цивилним како

ДЕО 1. децларатори СУЂЕЊА И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чланак 1. Генерално сто.

1. У свим поступцима прописаним стопу на основу Закона о парничном поступку, осим ако одређене одредбе којим се уређују своју перцепцију, Адвокат обрачунати права према следећем скали:

До евра Евра
60,1 9,64
120,2 17,39
180,3 21,21
240,4 26,04
300,51 29,95
360,61 34,77
420,71 42,43
480,81 46,93
540,91 49,58
601,01 52,88
1.202,02 66,11
1.803,04 79,33
2.404,05 89,25
3.005,06 99,16
3.606,07 112,38
4.207,08 125,60
4.808,1 138,83
5.409,11 152,05
6.010,12 165,27
12.020,24 264,44
24.040,48 396,67
36.060,73 528,89
48.080,97 661,11
60.101,21 760,27
90.151,82 826,39
120.202,42 892,50
180.303,63 958,61
240.404,84 1.024,72
300.506,05 1.090,83
360.607,26 1.156,94
420.708,47 1.223,05
480.809,68 1.355,27
540.910,89 1.428,00
601.012,1 1.540,39

2. По 6.010,12 евра или фракцију у вишку 601.012,10 акумулирају евра 11,24 евра.

3. У било ком поступку у којима не може утврдити, или није утврдио износ, током вршења поступка, или циљ не осетљивих материјала од економског квантификације, и оне које нису изричито поставили посебан концепт колекције дути у овом тарифом, Адвокат акумулирају количину 260 евра.

4. У обичном суђењу, сваки добијају интервенише адвокат 10 посто преко тих дужности утврђеним раније у овом чланку.

Чланак 2. Утврђивања износа.

Спорно износ се подешава како је предвиђено у чл 251 и 252 Закона о парничном поступку, и царине примењују у следећим терминима:

a) Адвокат акумулирају своја права под главни тврдио тражње, коме се додаје се тражени за обичног и затезних камата дужном, и проширења и друге који су заинтересовани или су на извршењу.

б) У противтужбе и обрачунског, сноси накнаде одговара у складу са износом, без обзира на одговарајући за основни захтев.

ц) У акумулацијама обрађује адвоката да остварујете права у износу од акција које обавља њега или који врше против њега.

Д) У процесима регулисане законима о руралним и урбаним закупа члана примењују 1, са смањена 20 посто у случајевима стамбене јединице.

и) У поступку о изнајмљује подлеже посебним прописима за руралне и урбане закупа, осим што имају за циљ тврдњу износе, да ће бити износ тврдио, износ ће бити износ годишњег прихода утростручио.

Ф) У суђењима исељења због неплаћања половина утврђених права ће прикупити у овом чланку, са најмање доживљава 30 евра.

г) У суђењима несигурних, да ли рурална или урбана, наплаћује се од времена подношења тужбу или на то збир 130 евра. У суђењима повлачења, ће бити вредност имовине.

х) Тужилац који се појављују у било којој врсти поступка за искључиво у сврху пристати на захтеве зарадите 25 одсто права из примене члана 1.

ја) Када је проглашена неприхватљивом потражња, Адвокат зарадите 25 посто дужности резултат примене Члан 1.

ј) У случајевима повлачења, одрицање или трансакција, Адвокат зарадите 70 посто дужности резултат примене Члан 1, ако се догоди пре суђења.

на) У било ком поступку у којем адвокат се персоне као додатно повериоца, сноси 25 одсто права из примене члана 1, на основу износа кредита.

л) У медијација домен ће бити примењен као основа за израчунавање вредности имовинских права тврдио.

У трећој страни са бољом закона примењују се као основа за израчунавање висине кредитне права терцериста.

Чланак 3. Конкуренција, акумулација, изазов, инвалидска и обнављају возила.

За обраду питања конкуренције, акумулација процеси, изазов, инциденти ништавости поступка и обнављали аутомобиле, Адвокат акумулирају количину 37,15 евра.

Чланак 4. Претходни поступак.

Адвокат, примјеном било које мјере Превиев, ће приписује количину 37,15 евра.

Чланак 5. Опорезивање трошкова, плаћање камате и других инцидената.

1. За било коју апликацију за опорезивање трошкова, или интервенција у њему, Сваки адвокат ће добити износ 22,29 евра.

2. У изазовним игре за прекомерно, свака адвокат обрачунава износ 37,15 евра.

3. У изазовним играма за неправилног сваки адвокат обрачунава износ 37,15 евра.

4. За измирење интереса, Сваки учесник ће добити износ од адвоката 22,29 евра.

ДЕО 2. ПОСЕБНИ ПРОЦЕСИ

Чланак 6. Судски спорови капацитет, припадност и мањи.

1. У процесима који се баве припадности, родитељство, Породилиште и други циљ брачно стање и стање људи, као и оне онеспособљавање и Спендтхрифт, Атторнеи примају износ 89,16 евра.

2. Адвокат, обрађује противљење административних одлука у вези са заштитом малолетника и у поступку о усвајању, добиће количину 74,30 евра.

Чланак 7. Браку и породици процеси.

a) Брачне поступак по споразумно.

1.º У процесу раздвајања споразумни, или супружника сагласност, Адвокат акумулирају количину 37,15 евра. У процесу споразумни развод, или супружника сагласност, Адвокат акумулирају збир 52,01 евра.

2.º додатак, Адвокат акумулирају права која произилазе из члана пријављује 1 ова накнада ако захтев буде одобрен храну, алиментације или обоје, Основ за утврђивање висине рента.

3.º такође, за измирење брачни, примењују 25 одсто права из примене члана 1, на основу износа средства ликвидирани имовине.

б) Привремене мере.

Применом или интервенције мера привремене, свака адвокат добавлаетса 52,01 евра.

ц) Спорна брачни поступак.

1.º У процесу одвајања спорног, свака адвокат обрачунава износ 59,44 евра. У поступку развода и парнични инвалидитетом, Адвокат акумулирају количину 74,30 евра.

2.º додатак, Адвокат акумулирају како је предвиђено чланом 1 по захтеву храном, алиментације или обоје, Основа ануитета. Захтев за судски спор трошкова акумулираних права из члана 1, на основу износу који се поправи.

3.º такође, за интервенција у распаду заједнице имовине примењују 25 одсто права из примене члана скале 1, на основу износа средстава имовине.

4.º насеље брачне, примењују 50 одсто права из примене члана скале 1, на основу износа средстава имовине.

Д) Модификација мера.

1.º За обраду или мењање нонпецуниари коначних интервентне мере, свака адвокат акумулирају иста права која важе за поступак у питање промене.

2.º мења финансијске конкретне мерила, свака адвокат акумулирају права применом скале члан 1, на основу разлике ренте и признају да треба тежити.

3.º Применом мера родитеља не супружника, Сваки адвокат ће добити износ 60 евра. Ако додатак захтев формулисан храну, права у смислу члана наплаћује се 1, основ за обрачун ануитета.

и) Спровођење обавеза.

1.º Шта је петицију за извршење новчаних обавеза, свака адвокат доживљавају своја права применом 50 посто дужности резултат примене размере Члан 1, на основу количине тражи са минимумом 30 евра.

2.º апликација не испуњава финансијске обавезе, свака адвокат обрачунава износ 30 евра.

Ф) Извршење цивилних ефеката.

За реализацију цивилних ефеката пресуда одвајања, развод или поништење брака, Сваки адвокат ће добити износ 44,58 евра.

Чланак 8. Судски Подела богатства.

1. У суђењима непостојање писменог завештања и процедура за поделу наследства, некретнина и имовине награда на неколико људи који се зову имена без ознака, приспела на 75 одсто права из примене члана скале 1, на основу износа имовине.

2. Ако је настао укључивању или искључивању робе, применити, такође, Предмет скала 1, на основу вредности робе у питању.

Чланак 9. Процедура Плаћање.

1. Тужилац због за целу његову умешаност у поступак наплате износ 35 евра, се примењује осим ако одредбама наредног параграфа.

2. Ако је добијена збирка тужбе у овој фази, се само обрачунава, el 25 посто дужности фиксирани у члану 1, барем 35 евра.

3. Имао опозиција или извршење, примењују одредбе у члановима 1 и 26, односно.

Чланак 10. Пресуда размена.

1. У замену поступцима, Адвокат виде сваки одговарајућа права из члана 1, и износ одређује збир главнице, камату и трошкове, зашто је послат извршење.

2. Ако се извршење одбија, приспела на 25 посто права који одговарају скали од члана 1.

3. У случају сукоба, сваки добијају интервенише адвокат 10 посто додатна права из члана 1.

4. Ако дужник ће намирења потраживања за главни, камату и трошкове у року 10 дана од настанка налога за плаћање, Адвокат виде само 70 одсто права предвиђених у члану 1.

Чланак 11. Наслови племићке.

У процесима који се баве племенитим наслова или било која друга права сличне природе, права на прима биће 668,77 евра.

Чланак 12. Хипотеке.

1. У процесима којима се рукује у складу са одредбама члана 41 Закона о хипотеци, сваки адвокат ће зарадити 75 одсто права из примене члана 1, Основ за обрачун њихових права субјекта вредности имовине за спровођење.

2. У хипотекарних акција врши у складу са одредбама чл 129 и након Закона о хипотеци и хипотека брода, Сваки адвокат ће добити права у складу са овом тарифом за извршног поступка несудски монетарних хартија од вредности.

3. У скраћеном поступку, Закон о артиклима хипотека и залога без расељавања, бити схваћена права предвиђена у члану 1.

4. На осталим процесима Закона о хипотеци, осим доказа о власништву, прикупљају 27,86 евра и, уколико опозиција, 55,73 евра.

5. У домена евиденције из члана 201 Закона о хипотеци, и оних из члана 313 својим правилима, ће се остварити, о вредности имовине или стварних права, Трећина права која скала примена члана 1.

6. Одредбе овог члана примењују се без прејудицирања Члана 26.6.а) Б).

Чланак 13. Патенти, Брендови, индустријска својина, интелектуалац, реклама и нелојална конкуренција.

1. У свим кривичним поступцима за кршење патената и патената који изјава је намењен, и у процесу заустављања илегалне активности и на који се врши забрана о интелектуалној својини, сума ће приписује 297,24 евра, без обзира на права која важе за акцију за надокнаду где је то могуће.

2. За исправљања процеса у оглашавању и на који се врши забрана, Адвокат акумулирају збир 297,24 евра.

3. За преосталих процеса на илегално рекламирање, Адвокат добијају суму 371,54 евра.

4. За процесе који немају одређену количину нелојалне конкуренције, Адвокат акумулирају збир 334,38 евра.

Чланак 14. Комерцијалне компаније.

1. У процесу изазовним корпоративних резолуцијама корпорација и других компанија и друштава задружних, свака адвокат акумулирају одговарајућа права из члана 1. У процесу разматрања споразума о задругама резултира износ се умањује 25 проценат.

2. Ако се тражи суспензија споразум оспорава, Колико још добавлаетса 36 евра.

3. Захтев за сазивање скупштине сваки адвокат ће добити износ 45 евра.

Чланак 15. Арбитража.

1. У процесу формализовањем арбитражни суд следи у складу са важећом законском регулативом о арбитражи, свака адвокат обрачунава збир 89,16 евра.

2. У случају судског олакшања под арбитражног закона, Износ права на 37,15 евра.

Чланак 16. Омогућавање захтевне средства и извештаја Цлан 34 Поступати 1/2000, од 7 Јануар, Закон о парничном поступку.

Примјеном парцела и рачуна тврде тужилац ће добити износ 18,57 евра, без прејудицирања права која важе за спровођење и средства за прикупљање.

Чланак 17. Правна помоћ.

Би оспорава одлуку којом је одобрена или одбијен правну помоћ, сваки учесник Адвокат акумулирају количину 30 евра.

Одељак 3. Стечај ТУЖБЕ

Чланак 18. Регулисана.

У поступку такмичења ће бити основа за регулисање права који се јављају, осим ако изричито није другачије предвиђено, обавезе које проистичу из коначне листе поверилаца поднео пријемницима.

Чланак 19. Квантификација.

Адвокат нагон конкурс, било потребно или добровољна, стечена права која се односе према следећој скали:

До евра Евра
12.020,24 330,54
30.050,61 462,76
60.101,21 661,12
120.202,42 999,66
240.404,84 1.322,22
300.506,05 1.520,54
601.012,10 2.115,56

По 6.010,12 евра или фракцију у вишку 601.012,10 евра, Адвокат добавлаетса 16,52 евра.

Чланак 20. Перцепција секције.

Перцепција права од стране следећих правила биће регулисано:

a) El 50 посто додатка додијељених ће одговарати првој дионици.

б) Други 50 посто права ће одговарати пет преосталих деоница, по стопи од 10 посто за сваку деоницу

Чланак 21. Остали случајеви настанка.

1. Ако конкурс бити одбијен улазак, тужилац позвао да виде 25 посто права из члана 19.

2. Адвокат који заступа један или више поверилаца акумулирају, за сваки, половина права из члана 19, на основу количине сваког кредита представља.

3. Тужилац администрације конкурса зарадите 25 посто права из члана 19, Основа за израчунавање укупне обавезе. Имамо иста права адвоката у стечај, ако није да је позвао на такмичењу.

4. За сваку присуство на састанцима који ће се одржати током такмичења, Адвокат прима 33,44 евра.

5. За току поступка током такмичења по правилима утврђеним за стечајног инцидента и имају сопствени ниво и јасно разликовати од пасивног масе конкурса, тужилац да интервенише сноси његова права зајамчена чланом скали 1 Тарифа. Ако није могуће утврдити износ таквих инцидената или збунити га са пасивним масе, ће бити у складу са одредбама става 3 Ставка 1 Тарифа за суђењима неодређени износ. У сваком случају, промовисане инциденти офф листи поверилаца минутаран као неодређену количину

Чланак 22 . (Стављена ван снаге Р.Д. 1/2006, од 13 Јануара и пребачен у нове уметности. 26.на)

Чланак 23. (Стављена ван снаге Р.Д. 1/2006, од 13 Јан.)

ДЕО 4. ИНЦИДЕНТИ и издвајања

Чланак 24. Невоља.

1. За захтјев за уклањање депозита, презентација докумената ван термина теста, Него устани и одјава, одређивање количина, додела аукцији, Суброгација права и одрицање, Адвокат акумулирају количину 22,29 евра за сваки од инцидената.

2. Примјеном мјера дизајниран да обезбеди исход поступка, као раних тест представа, Али ознаке било које јавне евиденције, и његови наставци, Али противљење трећину, плата по одбитку, ваге, екстензије заплена и тужби, и ембарго на одсуству, Адвокат акумулирају количину 37,15 евра за сваки од инцидената.

3. За наступе истраживања акцијског капитала је спроведено, Адвокат акумулирају количину 30 евра.

Чланак 25. Присвајање.

1. За присвајање, формирање и уклањање гаранција, депозити и наредбе или повратак, јавни циљеви, акција или хартије од вредности, Адвокат прима, за сваки, права према следећој скали:

До евра Евра
601,01 2,64
3.005,06 5,29
12.020,24 8,59
60.101,21 24,13
120.202,42 36,36

По 6.010,12 евра или фракција, 1,25 евра.

2. Уставом и повлачења новчаних депозита одговарајућих права под горњим скали ће акумулирају смањена 15 проценат.

ДЕО 5 ИЗВРШЕЊЕ и заштитне мјере

Чланак 26. Извршење.

1. У поступцима спровођења прописаних у овом поглављу износ се одређује збир главнице плус камате и трошкова за које се даје извршење.

2. Применом или извршне канцеларије тражње и извршење одлука, Адвокат уочене права која се примењују, како је предвиђено у члану 1.

Ако покрене средство за прикупљање виде је адвокат 50 посто дужности резултат имплементације до окончања Члан 1.

3. За обраду извршних наслова тражње ноњудициал Адвокат доживљавају права која вам по члану 1, од подношења тужбе до почетка средстава за наплату.

Када је почео опоравак спроводе, до завршетка, виде 50 одсто више од права из примене члана 1. У случају хипотеком или заложена имовина ће сагледати адвокат 75 одсто права из примене члана скале 1, Основ за обрачун права преузела је одговорност за сваког независног имовине.

У случају опозиције права ће повећати 25 проценат оних који су резултат примене скале ставку 1.

Ако одбијање канцеларије извршења ће се наплаћивати 15 одсто права из примене члана скале 1.

4. У погубљења у циљу достављања робиња, Испорука генерички ствар или неодређен, као и обавезе радите, а треба радити, Адвокат прикупљени на усменој расправи Збир 18,57 евра, и обични одела износ 33,44 евра ако уради добровољно.

Морао опозицију да било који од њих, Процтор такође добити 50 посто царине које је примену члана 1.

5. За обраду привремену извршење, ће бити предмет од одредаба ст 2 и 4.

6. По захтеву поседовања непокретности, у било коју врсту поступка, Атторнеи примају износ 30 евра по фарми.

Би обраду захтјева и пуштање, у било коју врсту поступка, Процтор такође добити 25 посто одговарајућих права из члана 1.

Морао опозицију да било који од њих, Права адвокат ће се повећати са износа који се добије смањена за 50 Права одсто добија применом скале члан 1.

7. У погубљења у циљу ликвидације штете, воћа и приходи и примици сеттлемент, Атторнеи примају износ 45 евра.

Ако постоји опозиција, био минутара складу с релевантним поступку, примјеном члана 1.

Члан 26.бис. Администрације

1. За потребе ове тарифе, управе робе ће бити независан од суђења или питања која се појављују.

2. Једноставно тражећи државном тужиоцу да прима принудну управу 45 евра.

3. Адвокат права у управама чак укључују одговорност и акумулирају под следећим скалама:

До евра Евра
601,01 9,92
3.005,06 29,75
12.020,24 49,58
60.101,21 138,83
120.202,42 224,77
По 6.001,12 евра или фракција 7,93

4. Ако опозиција настаје за одобрење рачуна, прикупљају 37,15 евра.

Чланак 27. Мере предострожности.

1. Адвокат, примјеном било које забране, укључујући Поглавље И Делу ВИ књига ИИИ Закона о парничном поступку, ће приписује количину 30 евра.

2. Ако формализован опозицију до мере, devengará el 25 por ciento de los derechos que correspondan conforme al artículo 1, atendiendo a la cuantía de la solicitud.

SECCIÓN 6.ª ACTOS DE CONCILIACIÓN, JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y REGISTRO CIVIL

Чланак 28. Acto de conciliación.

1. Por la intervención en los actos de conciliación el procurador devengará la cantidad de 22,29 евра.

2. Por la ejecución de lo convenido en acto de conciliación se devengarán los derechos fijados para la ejecución de títulos judiciales.

Чланак 29. Declaración de herederos.

1. En el expediente sobre declaración de herederos que tengan por exclusivo objetivo obtener pensiones, Адвокат добавлаетса 22,29 евра.

2. En los mismos expedientes, cuando no formen parte del proceso universal y no tengan por exclusivo objeto el mencionado en el apartado anterior, Адвокат добавлаетса 74,30 евра, si la cuantía del caudal hereditario no fuese conocida o fuese inferior a 12.020 евра.

Si fuese superior a esta cantidad, se aplicará la siguiente escala:

До евра Евра
18.030,36 79,33
30.050,61 115,69
60.101,21 198,33
150.253,03 297,50

По 6.010,12 euros o fracción de exceso, 6,61 евра.

3. Iguales cantidades se percibirán en la aprobación de las operaciones testamentarias y en los expedientes en que se trate de la aprobación de cuentas que los albaceas deban rendir ante el juzgado.

Чланак 30. Informaciones para perpetua memoria y dispensa de ley y otras actuaciones.

1. Devengará el procurador la cantidad de 37,15 euros para los siguientes expedientes:

a) En los expedientes de información para perpetua memoria y para dispensa de ley.

б) En las habilitaciones para comparecer en juicio.

ц) En los expedientes de jurisdicción voluntaria derivados de lo dispuesto en los títulos IX y X del libro I, Грађански законик.

Д) En los expedientes de cesación judicial del acogimiento.

и) En los expedientes de dispensa de impedimentos matrimoniales.

Ф) En los expedientes de constitución de la tutela, incluídas la constitución de fianza y formación de inventario.

г) En los expedientes de autorización judicial de los apartados 1, 3 и 4 Ставка 271 Грађански законик.

х) En los expedientes relativos al derecho de sucesiones que no tengan previsión especifica en este capítulo.

2. Si en alguno de los expedientes del apartado anterior en juicio hubiera oposición, los procuradores intervinientes percibirán 74,30 евра.

Чланак 31. Declaración de ausencia y fallecimiento.

1. En los expedientes de fallecimiento y ausencia, incluido el nombramiento de defensor del artículo 181 Грађански законик, y otras instituciones análogas, percibirá el procurador 37,15 евра.

2. El procurador que intervenga en la constitución de fianza, inventario de bienes y la entrega al administrador en los expedientes de declaración de ausencia o de fallecimiento, se devengarán los derechos que resulten de aplicar la escala del artículo 22.3, reducidos a la mitad.

3. Cuando se formalice oposición, прикупљају 37,15 евра.

4. En los expedientes de extinción de las situaciones de desaparición, ausencia y declaración de fallecimiento, ће се остварити 26 евра.

Чланак 32. Autorizaciones judiciales.

En los expedientes para gravar o enajenar bienes de quienes están sujetos a patria potestad o tutela, ampliación de gravámenes de estos mismos y transacción de sus derechos, se aplicará la escala del artículo 29, sirviendo de base para regular los derechos el tipo a que se haga la venta, el importe del gravamen que se constituya, amplíe o cancele, o el valor del derecho objeto de la transacción. En el caso de que este derecho no sea valuable, ће се остварити 74,30 евра.

Чланак 33. Deslinde y amojonamiento.

1. En los expedientes sobre deslinde y amojonamiento el procurador devengará un tercio de los derechos que correspondan a la aplicación de la escala del artículo 1.

2. Cuando el procurador comparezca al solo efecto de solicitar el sobreseimiento del expediente, devengará 26 евра.

3. Cuando se formalice oposición se incrementarán los derechos en un 50 проценат.

Чланак 34. Subastas voluntarias.

En los expedientes sobre subastas judiciales voluntarias, приспела на 15 одсто права из примене члана скале 1, tomando como base para determinar la cuantía el valor del bien subastado. Por cada nueva solicitud de subasta se devengará el 50 por ciento de lo establecido anteriormente.

Чланак 35. Записи пошиљка.

У евиденцији судски депозит или плаћање, примењују одредбе члана 25, са минималним задужен за 7,43 евра.

Чланак 36. Прихватање наследства.

1. Фајлови о прихватању и одбацивање наслеђа за добробит инвентара и права на ослободи, ће се остварити 59,44 евра.

2. Фајлови о примању наслеђа по поверилаца ће се акумулирати на 40 одсто права из примене члана скале 1. Минимална накнада ће бити 22,29 евра.

Чланак 37. Депозит и признавање ефеката.

У евиденцији депозита и комерцијалне признавање папира, Адвокат добавлаетса 29,72 евра.

Чланак 38. Одузимање и депонују вредност менице.

У евиденцији заплене и привремено складиштење вредности менице, приспела на 2 посто вредности писма, барем 26 евра и максимално 111,46 евра.

Чланак 39. Записи се односе на именовање експерата и ко-менаџери.

Тужилац да интервенише у случајевима именовања стручњака, или ко-менаџер у партнерствима и ограничено, devengará 29,72 евра.

Чланак 40. Изложба књига и докумената.

Фајлови на екрану или признавање књига, кореспонденција и другим документима предузетника, Адвокат добавлаетса 29,72 евра.

Чланак 41. Отмица кредитних докумената.

Фајлови о жалби крађе, губитка или уништења кредитних докумената и ефектима доносиоца, ће се остварити 37,15 евра, и перцепција је удвостручен за опозицију на тужбу.

Чланак 42. Остали комерцијални поступак.

1. У квалификационој датотеци и намотаја кривица густа и допринос ово, se devengarán los derechos con arreglo a la siguiente escala:

До евра Евра
300,51 13,22
601,01 19,83
12.020,24 39,66
30.050,61 66,11

Cuando exceda de 30.050,61 евра, 99,16 евра.

2. En los procedimientos de descarga, abandono e intervención de efectos mercantiles, Адвокат добавлаетса 26,00 евра, y se duplicará la percepción en caso de oposición.

Чланак 43. Enajenación y apoderamiento de efectos comerciales.

En este tipo de procedimiento, regulado en el artículo 2.161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se devengarán los derechos conforme al valor de la tasación y con arreglo a la siguiente escala:

До евра Евра
300,51 6,61
601,01 9,92
3.005,06 13,22
12.020,24 19,83
60.101,21 39,66

По 6.010,12 евра или фракција, 3,31 евра

Iguales cantidades se percibirán en el expediente sobre venta de naves, y se regularán los derechos por el valor de la tasación de éstas.

En los expedientes de reparación de naves, se devengarán los derechos según el valor de reparación con arreglo a la escala de este artículo.

Чланак 44. Кредит дебела.

У досијеу о кредиту густа и да примаоца захтјева за исплату терета и судских информација да влада 10. члан односи 2.161 Закона о парничном поступку, ће се остварити 37,15 евра.

Чланак 45. Рекуест другу копију.

У поступку Други захтев копија, Адвокат добавлаетса 11,14 евра.

Чланак 46. Други акти добровољног надлежности.

1. У случајевима који се појаве жалбених предмета довести у члановима 2.168 и 2.169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, или информације и докази квар, Проверите форзоса, бродолом или други догађаји, износ ће бити обрачуната 29,72 евра.

2. У записнику за снимање инцидент, износ и продаја оштећених ефеката, приспела на 2 посто оценио са минимумом 26 евра.

Чланак 47. Цивилна регистрација.

1. Por la tramitación de expedientes de inscripción fuera de plazo, cambio de nombre, de apellidos o de nacionalidad, Адвокат прима 37,15 евра.

2. Por la tramitación de cualesquiera otros expedientes ante el Registro Civil, ће се остварити 29,72 евра.

SECCIÓN 7.ª RECURSOS

Чланак 48. Recurso de reposición y aclaración.

El procurador percibirá por la formulación y por la impugnación del recurso de reposición y por el de aclaración la cantidad de 22,29 евра, para cada uno de ellos.

Чланак 49. Recurso de apelación.

1. Por la tramitación del recurso de apelación, devengará el procurador los derechos regulados en este arancel para la primera instancia, con un incremento del 20 проценат. El devengo de estos derechos será:

a) Por la interposición de la apelación, la formalización y oposición o impugnación de la resolución, и њихово накнадно пренос на првостепеном суду, Адвокат зарадите 60 посто права ресурса.

б) Интервенцијом тужиоца пред Покрајинског суда у поступку за пресуду, који садржи ознаку адресе или примате обавештења, Адвокат акумулирају 40 Преосталих одсто.

2. Минимални износ који се региструју преко свих жалби је 55,73 евра.

Чланак 50. Апел за обештећење.

Жалба ресурса, Адвокат прима 26 евра.

Чланак 51. Ванредна жалба због процедуралних повреда и ресурса законске жалбе и за кршење правила.

1. За припрему и подношење ванредног правног лека процесне повреде, Ресурса законску жалбу пред Вишим судом и жалбу због кршења правила, ante la Sala de la Audiencia Provincial que dictó la sentencia recurrida, el procurador recurrente percibirá el 60 por ciento los derechos que le corresponde en esa instancia.

2. Por la tramitación de los recursos a que hace referencia el apartado anterior, incluyendo la formalización de la oposición, ante el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, у сваком случају, cada procurador personado percibirá el 40 Преосталих одсто.

3. Si el recurso de casación no se admitiera en el supuesto previsto en el apartado 2.3 Ставка 483 Закона о парничном поступку, приспела на 50 por ciento del primer periodo.

Чланак 52. Recurso en interés de ley.

Por la tramitación de estos recursos el procurador devengará la cantidad señalada en el artículo 1.

Чланак 53. Rescisión y revisión de sentencias firmes.

Por la tramitación de estos recursos, Адвокат акумулирају износ наведен у члану 1.

ПОГЛАВЉЕ ИИ

Кривични Ордер: малолетни судови и затвор надзор

ДЕО 1. ред КРИВИЧНО

Чланак 54. Прелиминарна истрага.

Деловањем тужиоца у фази истраге, шта год да интервенише концепт пред судовима Инструкције, добиће количину 33,44 евра.

Ако жалба бити затворен или жалба није била прихватљива, добавлаетса Адвокат 11,14 евра.

Чланак 55. Суђење дјела.

У прекршајном поступку перципирају адвоката за његову интервенцију, шта год да се појави концепт и предмет одговарајућих остваривање парнични поступак, 23,78 евра.

Чланак 56. Преглед процедура.

Делујући на сцени скраћеном поступку, шта год да се појави концепт, percibirá el procurador 33,44 евра.

Чланак 57. Суђење.

Делујући у фази суђења пред кривичним судовима, шта год да се појави концепт и предмет одговарајућих остваривање парнични поступак, percibirá el procurador 33,44 евра.

Чланак 58. Поступак пред колегијалних органа.

1. ЕИ тужилац да интервенише у фази поступка пред колегијалних органа, шта год да се појави концепт и предмет одговарајућих остваривање парнични поступак, ће доживљавају 33,44 евра.

2. У поступку жирија закона, шта год концепт који се појављују и независну грађанску акцију, ће доживљавају 66 евра.

Чланак 59. Ресурси у криминалац.

Шта год концепт који се појављују и независну грађанску акцију, тужилац приписује:

a) За разматрање жалби на прекршајном поступку, сноси 29,72 евра.

б) За остале ресурсе за факултете, devengará 33,44 евра.

ц) По ресурса жалбе, реформа и појашњења на аутомобилима или било који други владајућа, cualquiera que sea la representación que ostente, Адвокат добавлаетса 14,86 евра.

Чланак 60. Periodos de percepción.

1. Los derechos a percibir en los recursos de apelación, que se tramitan por escrito, haya o no acumulación de acciones, se devengarán en dos periodos:

a) Desde que se interpone el recurso hasta su remisión al órgano superior, el 50 проценат, tanto del trámite como de la acción civil, ако.

б) Desde la llegada al órgano superior, hasta sentencia, el 50 por ciento tanto del trámite como de la acción civil, ако.

2. En los recursos penales con vista, los periodos se distribuirán:

a) El 70 por ciento desde la personación hasta el día de la vista.

б) El 30 Преосталих одсто, hasta la terminación del recurso.

Чланак 61. Recursos de casación y revisión.

Por la interposición de los recursos de casación y de revisión en el orden penal, Адвокат добавлаетса 148,62 евра. Si no fuera admitido a trámite, ће се остварити 104,03 евра.

Чланак 62. Inadmisión de recursos.

Један, presentado algún recurso, no fuera admitido a trámite o fuera declarado desierto, Адвокат зарадите 50 por ciento de la cuantía que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 59.

Чланак 63. Ejecutorias penales.

Por su intervención en el trámite de ejecutoria penal, cualquiera que sea el concepto en el que esté personado, Адвокат прима 14,86 евра .

Чланак 64. Acción civil.

1. Cuando la acción civil se haya ejercitado en la forma determinada en el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sentencia condene al pago de cantidad líquida derivada de responsabilidad civil, ће се остварити 29,72 евра.

2. Cuando la acción civil se ejercite en la forma determinada en el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sentencia condene al pago de cantidad líquida derivada de responsabilidad civil, приспела на 50 por ciento de los derechos fijados por este arancel en materia civil, али у сваком случају доказује доњи расхода по 29,72 евра.

3. Када је парница остварује у форми наведено члановима 112 ох 113 Закон о кривичном поступку и сложили у износу платног промета изведена течност одговорност, Адвокат акумулирају количину 29,72 евра.

Чланак 65. Опорезивање трошкова, плаћање камате и других инцидената.

На опорезивања трошкова и насеља интереса у кривичном поступку и других инцидената, Адвокат добијају иста права као регулисано за парничном поступку.

Одељак 2. Омладински судови

Чланак 66. Првостепени и другостепени.

1. За његовог говора пред малолетним судовима, percibirá el procurador 29,72 евра.

2. За жалби на одлуке тих судова, прикупљају 37,15 евра.

Одељак 3. СУДОВИ затворских ВАТЦХ

Чланак 67. Првостепени и другостепени.

1. Интервенцијом правобранилаштва, пред судовима затворске надзора, percibirá la suma de 39 евра.

2. За жалби на одлуке тих судова, прикупљају 39 евра.

CAPÍTULO III

Orden contencioso-administrativo y de las Administraciones públicas

SECCIÓN 1.ª ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Чланак 68. Procedimiento abreviado y ordinario y especiales.

1. Los procuradores de los Tribunales, en toda clase de recursos o procesos contencioso-administrativos en los que intervengan ante los Juzgados de lo Contencioso o ante salas de esta jurisdicción, devengarán sus derechos con arreglo al artículo 1. La cuantía se determinará conforme a lo dispuesto a las reglas contenidas en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. Si los recursos o procesos fueran de cuantía inestimable, percibirán:

a) Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 260,08 евра.

б) Ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, Национални суд и Виши суд правде, 334,38 евра.

ц) Пред Врховним судом, 297,24 евра.

Чланак 69. Одбацивање, опозив и ресурс десестимиенто.

1. Ако радња је дозвољена или повуче без којег произилази да било који обраде, Адвокат зарадите 10 посто дужности резултат примене члана 1.

2. Један, признао жалбу, нема тражње озваничен, Адвокат зарадите 15 посто дужности резултат примене члана 1.

Чланак 70. Мере предострожности.

1. За обраду мјере предострожности, у сваком поступку, Надлежност за административне, Адвокат акумулирају количину 37,15 евра.

2. Ако формализасе опозицију до мере, Адвокат зарадите 25 посто дужности резултат примјене скале члана 1, одговара висини захтева.

3. То ће бити доживљава интервенције у захтеву за суспензију спорног мере количину 37,15 евра.

Чланак 71. Проширења и акумулације.

Примјеном акумулације и ширења броја записа ће бити обрачуната 54,24 евра.

Чланак 72. Жалба на жалбу и преглед.

1. Адвокат добавлаетса, ресурс жалбе одлука и налога, збир 26 евра.

2. Једнаке количине сакупили за преиспитивање мера организације, пропозиције и слично.

Чланак 73. Жалба против пресуде.

1. Прерадом жалбу казне у овом надлежности, Адвокат акумулирају права градјана по Члан 1 и под следећим правилима:

a) El 60 посто це бити за покретање поступка пред судом куо.

б) Преостали 40 посто поступка пред судом или трибуналом ад куем.

2. За припрему, подношење и формализација опозиције, у жалбама, Адвокат добавлаетса права утврђених у првом степену и следећих правила:

a) El 20 посто це бити за припрему акције пред судом за пресуде.

б) El 80 Преостали одсто од персонацион и покретања поступка, и формализација опозиције, ако.

Чланак 74. Ванредни ресурси.

У било којој другој ванредног правног лијека који интерпосе, Адвокат акумулирају количину 40 евра.

Чланак 75. Извршење казне.

У поступцима извршења казне, привремено или трајно, примењују правила о спровођењу цивилног надлежности, као и вршити процену трошкова, каматне насеља и њихов утицај.

ДЕО 2. ПОСТУПАК ПРЕД ВЛАДУ

Чланак 76. Поступак пред јавним управама.

У свим тим ресурсима и тврдње пред органима јавне управе, Адвокат доживљавају своја права у складу са одредбама члана 1, са смањена 50 проценат.

ПОГЛАВЉЕ ИВ

Друштвени поредак

Чланак 77. Акти помирења.

За персонацион у актима помирења пред органима управе и са друштвеним судова, они су обавезни или потестативос, percibirá el procurador 22,29 евра.

Чланак 78. Процеси друштвеног поретка.

1. Адвокат, због његове улоге у првостепеном поступку друштвеног како, представљен било странку, devengará el 35 посто чланак скала 1. За утврђивање висине, у поступке разрешења, се узети као основ за израчунавање отпремнина права платне; за процедура о инвалидности, заснива се на ануитета његовог накнаде.

2. У заштити права слободе удруживања, Адвокат добавлаетса 44,58 евра.

3. За остале процедуре које не могу да се утврде количину, Адвокат добавлаетса 200 евра.

Чланак 79. Средства.

1. Од подношења и обраде затим жалио суду у раду, percibirá el procurador 33,44 евра. Обрадом тада апеловао на социјалној комори Вишег суда, Адвокат добавлаетса 22,29 евра.

2. Шта је интервенција у жалбама и преглед, Адвокат зарадите 75 посто права на њих у грађанском како.

3. У случају жалби на решења и аутомобила и других инцидената, и извршавањем, имамо иста права као и оне из чл 48, 49, 24 и 26, односно, цивилном би.

ПОГЛАВЉЕ В

Поступак пред Уставним судом

Чланак 80. Поступци и мере предострожности.

1. У свим ресурсима и процедура које су формулисане у Уставном суду, Адвокат акумулирају њихова права применити на принципима утврђеним у компензацију ове Тарифе за акцији испред Врховног суда у грађанским стварима.

2. За обраду мјере предострожности колико ће приписује 37,15 евра .

3. Ако формализован опозицију до мере, devengará el 25 Члан одсто 1, одговара висини захтева.

ПОГЛАВЉЕ ВИ

Црквени судови

Чланак 81. Узроци раздвајања и поништење.

Лос тужиоци, за акције у Црквеног суда, прима следећа права:

a) Por las causas de separación conyugal:

1.º En procedimiento sumario, 300 евра.

2.º En procedimiento plenario, 600 евра.

б) Por las causas de nulidad de matrimonio, 600 евра.

ц) Por las actuaciones ante el Tribunal de la Rota, 800 евра.

CAPÍTULO VII

Disposiciones generales aplicables a todos los ordenes

jurisdiccionales

Чланак 82. Reintegro de los gastos suplidos.

El procurador percibirá, además de los derechos que le correspondan, el reintegro de los gastos que hubiese suplido por la parte a la que represente. Један, por cualquier causa, durante la tramitación del procedimiento, cesa en la representación que ostente, sólo tendrá derecho al reintegro de los gastos suplidos y a la parte proporcional de los derechos correspondientes al momento en que cesó, que fijará de común acuerdo con el procurador que le sustituya. Si no llegaran a ponerse de acuerdo los procuradores en la distribución de los derechos correspondientes al período en que ocurra su sustitución, someterán la discrepancia a la junta del respectivo colegio, para que ésta resuelva lo procedente.

Чланак 83. Auxilio judicial.

1. Por la tramitación o intervención en exhortos, mandamientos, oficios y demás actos de comunicación con otros organismos públicos, entidades públicas, privadas o particulares, Адвокат прима:

a) En procesos de cuantía determinada:

До евра Евра
300,51 3,31
601,01 4,96
6.010,12 9,92
Изнад 6.010,12 13,22

б) Si no se expresa o deduce la cuantía, o ésta fuera inestimable, ће се остварити 13 евра.

2. El procurador que deba acompañar a la comisión judicial asistiendo por sí mismo o por otro procurador en quien haya delegado la intervención, en el cumplimiento de exhorto, despacho o diligencia, fuera del local del Juzgado en la misma o distinta población, ће приписује количину 22,29 евра.

Чланак 84. Salidas del municipio.

Cuando el procurador tenga que salir fuera de la población de su residencia, pero dentro del partido judicial, por razón de cualquier asunto o diligencia o para el cumplimiento de exhortos, oficios o mandamientos, devengará 14,86 евра, percepción compatible con sus derechos en el asunto. У сваком случају, serán de cuenta del cliente todos los gastos de salida que originen al procurador.

Чланак 85. Copias.

El procurador percibirá por la obtención y autorización de copias la cantidad de 0,16 евра, por hoja, siendo por cuenta del procurador los gastos que originen aquellas.

Чланак 86. Cuentas.

En las cuentas que para hacer efectivos sus derechos formulen los procuradores, se expresarán los artículos del arancel aplicables a cada uno de los extremos que aquéllas contengan o de las diligencias o gastos a que se refieran.

Чланак 87. Conservación de justificantes.

El procurador conservará los justificantes de los gastos y suplidos hechos y estará obligado a exhibirlos al cliente, entregándole, si éste lo reclama, copia de aquellos.

Чланак 88. Desglose de documentos y otras actuaciones.

Por toda solicitud de desglose de documentos, de exhibición de autos, de expedición de testimonios u obtención de copia por cualquier otro medio de reproducción admitido por la ley, добавлаетса Адвокат 2,97 евра .

Чланак 89. Recepción de notificaciones.

El procurador que por excepción sea designado a los solos efectos de recibir notificaciones, percibirá la totalidad de los derechos del pleito o del periodo en que sea designado aun cuando no se hubiera personado en él.

Чланак 90. Cuestiones de competencia.

En los juicios en que intervengan dos procuradores en virtud de cuestión de competencia, percibirán por mitad los derechos que correspondan.

Чланак 91. Devengo de aranceles.

Los periodos de percepción fijados en este arancel se entenderán totalmente devengados desde el momento de su inicio.

Modificaciones introducidas por R.D. 5/2010, од 31 Март:

Real Decreto-ley 5/2010, од 31 Март, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 евра.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.

2. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 60 по 100 del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal. Cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuera superior a 300, la base de cálculo se elevará al 70 por100 del pasivo.

3. Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша емаил адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена *