Povinnosť

 

COLNÉ práv advokátov súdov

Los umenie. 34 a 40. b) del General Status advokátov súdov Španielska (RD 1281/2002, z 5 December), zbierať systém odmeňovania advokátov súdov v Španielsku, riadi systémom tarifu (Oficiálny kurz, ktorý určuje práva sa uplatňujú v rôznych odvetviach, ako sú právne náklady, Colné, železnice, atď) Hodnotím ceny služieb, ktoré mandát (Advokát konajú na základe mandátnej zmluvy medzi zastúpeným a rovnaký. Tento príkaz môže vykonávať notár alebo súdny tajomník, podľa vzhľadu zákonom Apud), a bez toho, aby sa priznať, že prírastok neregulované, alebo nastavenie rôznych práv na hodnoty stanovené v colných predpisoch.

Colných duty advokáti sú upravené nariadením, v ktorom sú stanovené práva vyplývajúce zástupcu pre služby. Poplatok prúd práva je schválený Kráľovský dekrét 1373/2003, z 7 November.

Sú používané v tarife kĺbového, mnohokrát, najmä pre občianskoprávne konanie, činí úmerná hodnote sporné položky alebo suma dopytu. Ale ostatné predmety sú stanovené pevné sumy.

Ponúkame, doplnenie existujúcich colných predpisov, jeden Kalkulačka tarifa pomocou ktorého môžete získať predstavu o výške ciel na súdnom konaní.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o výklad ľubovoľnej položky, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios al pié de página.

8 Reakcia na Povinnosť

 1. ANTONIO AGUILAR hovorí:

  Daniel buenas tardes.
  Inicié un asunto de ejecución de título no judicial hace algún tiempo. Tras ponerlo me quedé en desempleo, por lo que me vi abocado a solicitar justicia gratuita, nombrándose nuevo abogado y procurador.
  Hasta ese momento lo único que se había hecho fue la presentación de la demanda.
  El caso es que el procurador inicial me exige el pago total de los derechos correspondientes como si hubiera llevado el asunto hasta el final.
  ¿Es eso posible si como digo, lo único que hizo fue presentar la demanda?
  Vďaka

  • správca hovorí:

   Vážení Antonio, lamento comentarle que es totalmente correcto. Los derechos del procurador inicial se generan desde que se inicia el procedimiento y ese derecho arancelario, lo es para toda la fase. Así el art. 91 del Arancel de los procuradores dice:
   ” Akruálne tarify.

   Vnímanie lehoty uvedené v tejto tarife musí byť plne patrí od okamihu svojho vzniku. ”

   Teda, habrá Usted de pagar al primer procurador.

   Na druhej strane, si no hubiera Usted solicitado la Justicia Gratuita, al final de la Ejecución, podría, con la Condena en Costas, tasarlas y resarcirse de los gastos ocasionados por minutas de abogado y procurador de libre designación. Ahora sin embargo, aunque haya condena en costas y éstas se tasen, al ser abogado y procurador de oficio, ya no es un derecho de resarcimiento de gastos suyo, sino un derecho de cobro de los profesionales del Turno de Oficio, por lo que los mandamientos de pago se emitirán a nombre de los mismos.

   Pozdrav.

 2. jesús hovorí:

  Un saludo.-
  Quisiera saber si en un proceso contencioso administrativo, el poder apud acta otorgado ante el secretario, implica algún coste del arancel de procuradores.-
  ¿Me podrían cobrar este otorgamiento como salida para práctica diligencias y en su caso cuanto supondría el coste de esta salida?.- El procurador es de la misma localidad de donde está el juzgado, sólo debe desplazarse a pie.-
  Tengo esta duda pues parece ser que por otorgar el poder apud acta no conlleva coste.-

  • správca hovorí:

   Estimado Jesús, en el Apoderamiento Apud Acta, el poderdante es Usted y es obligatoria su presencia, no así la del Procurador. Además si Usted reside en una localidad adscrita a partido judicial distinto del Juzgado donde se ventila la causa, sepa que puede hacer el apoderamiento ante el Juzgado de su localidad.

   Normalmente, si el Procurador puede, le acompañará pues conocemos los Juzgados y el negociado donde está físicamente el procedimiento, facilitándole así la tarea. No se suele cobrar por el acompañamiento, aunque a veces no es posible realizarlo por la carga de trabajo a la que estamos sometidos.

   Umenie. que creo es al que se refiere es el Artículo 84. Výstupy obce.

   Ak žalobca musí ísť mimo mesto bydliska, ale v rámci súdneho, z dôvodu akejkoľvek záležitosti alebo konaní, alebo v súlade s dožiadaní, obchodov alebo objednávok, narastať 14,86 eur, vnímanie podporuje svoje práva vo veci. V každom prípade, Zákazník hradí všetky náklady, ktoré vytvárajú právnika.” Estimo, para este caso en concreto, no sería aplicable.

   Como siempre, le recomiendo que plantee sus dudas abiertamente a su Procurador, que estará encantado de resolverlas.

   Pozdrav.

   Procuradores se Sevilla, Alcalá de Guadaira a Dos Hermanas.

 3. Ramón Ramírez Pierres hovorí:

  ¿Es aplicable a los procuradores el artículo 394.3 LEC? ¿y A LOS abogados?

  • správca hovorí:

   Estimado Ramón, Článok. 394.3 contempla expresamente a los Abogados, por lo que les es directamente aplicable. Se aplicaría a la minuta del abogado contrario (no al suyo), limitándola en un máximo de 1/3 del objeto del litigio (siempre salvo que se aprecie temeridad).

   Con respecto a los Procuradores, que estamos sujetos a Arancel, no existe limitación alguna (dobrý, en realidad si la hay, pero son 300.000 € y no creo que sea su caso)

   Le adjunto el art. en cuestión. Saludos de Procuradores en Sevilla.

   De la condena en costas

   Článok 394 Condena en las costas de la primera instancia

   1. En los procesos declarativos, náklady na prvom stupni musí byť uložená na strane, ktorá bola zamietnutá všetky jeho nároky, ak súd považuje, a tak uviesť dôvody, že prípad mal vážne pochybnosti o skutkovej alebo právnej.

   Ak chcete oceniť, K tomu, aby náklady, že prípad bol právne pochybné, budú považované za relaps judikatúra v podobných prípadoch.

   2. V prípade, že odhad je čiastočné alebo zamietnutie žiadosti, každá strana uhradí náklady vzniknuté verejným subjektom a pol, ibaže by niektorý zásluhy uložiť jeden z nich za to, že sa súdil z nedbanlivosti.

   3. Kedy, v súlade s ustanoveniami odseku 1 Tento článok, náklady boli impusieren postupujúcou procesné strany, bude povinný platiť iba, zodpovedajúce právnikmi a ďalšími odborníkmi, ktorí nie sú súčasťou predmetom tarifu alebo tarify, celkovú čiastku nepresahujúcu jednu tretinu sumy procesu, pre každý z sporných strán, ktoré získali takéto výrok; tieto účinky sám, nezaplatenie pohľadávky budú riešené 18.000 eur, ibaže, z dôvodu zložitosti veci, súd inak.

   Tieto ustanovenia sa neuplatňuje v predchádzajúcom odseku, ak súd vyhlási tú drzosť na strana sporu uložená náhrada trov konania.

   Pri uložená náhrada trov konania, je samo o sebe nárok na právnu pomoc, To bude vyžadovať iba náhradu nákladov vynaložených na obranu protistrany, ako je výslovne uvedené v zákone o právnej pomoci.

 4. M º DOLORES hovorí:

  Vážení priatelia:
  Rád by som, aby mi pomohol pochopiť výklad musí byť venovaná umenie 91 advokátov poplatkov.
  Daňové dopady, na právneho zástupcu, ktorý má rozhodné systému, Bude tento článok znamená, že oni by mali deklarovať účet štátnej pokladnice a, Daň z príjmov fyzických osôb, v čase začatia konania, alebo na konci, keď sa skončil?
  Aj čakajú na Vašu odpoveď.
  S pozdravom. Ďakujem mnohokrát.

  • správca hovorí:

   Dear Maria Dolores, Nie sme daňoví odborníci. Generálna rada prokurátorov Španielska má daňového oddelenia, ktoré bezplatné poradenstvo o takých veciach.

   Však, z našich znalostí, ste komentoval:

   Ako iste viete, stručne akruálny systém znamená, že budete musieť deklarovať, keď vysielajú účty, Nie, keď Kobry. El Art. 91 To môže byť mätúce používať slovo akruálne, ale to znamená, že pohľadávka je generovaný od začiatku konania. Rozumieť, myslíme si, logicky, nemožno extrapolovať stricto sensu daň akruálne systém, to proste nevedel na začiatku postupu, Aké množstvo clá budú generované.

   Teda, Je to koniec postupu, keď vydávať faktúry, ak vstúpi do platnosti na akruálnej daňového systému, nie skôr.

   Pozdrav.

Required

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *