Tarifni pravilnik: Naloge Odvetniško sodišč.

TARIFA PRAVIC odvetniki sodišč

POGLAVJE I

Tožba pred civilno Da

. ODDELEK 1 ª Y JUICIOS deklarativne Skupne določbe

Člen 1. Tabla splošno.

1. V vseh vrstah postopkov v višini določeni v skladu z zakonom o pravdnem postopku, razen če posebne določbe, ki urejajo zaznavanje su, Odvetnik devengará je sus derechos skladu z naslednjo območju:

Stem Euro Evrov
60,1 9,64
120,2 17,39
180,3 21,21
240,4 26,04
300,51 29,95
360,61 34,77
420,71 42,43
480,81 46,93
540,91 49,58
601,01 52,88
1.202,02 66,11
1.803,04 79,33
2.404,05 89,25
3.005,06 99,16
3.606,07 112,38
4.207,08 125,60
4.808,1 138,83
5.409,11 152,05
6.010,12 165,27
12.020,24 264,44
24.040,48 396,67
36.060,73 528,89
48.080,97 661,11
60.101,21 760,27
90.151,82 826,39
120.202,42 892,50
180.303,63 958,61
240.404,84 1.024,72
300.506,05 1.090,83
360.607,26 1.156,94
420.708,47 1.223,05
480.809,68 1.355,27
540.910,89 1.428,00
601.012,1 1.540,39

2. Za vsako 6.010,12 EUR frakcija, ki presegajo 601.012,10 evrov, če devengarán 11,24 evrov.

3. V aquellos postopkih v njih, ki se lahko vpišete v določeni, v Haagu, če znesek, določen, sustanciación je v postopku, kar je pomembno Objeto TengAn s količinskim verjetni gospodarski, y aquellos v Teng fijado izražajo zlasti koncept percepcije derechos v tej tarifi, Odvetnik nabirali višino 260 evrov.

4. V rednem sojenju, vsak prejme intervenient Attorney 10 odstotkov več kot v teh dajatev določiti v tem članku.

Člen 2. Določitvi zneska.

Sporni znesek se popravi, kot je določeno v členih 251 in 252 Zakona o pravdnem postopku, in se uporabljajo carine v naslednjih izrazov:

a) Odvetnik nosi svoje pravice v okviru glavnice zahteva povpraševanja, , ki je še dodal zahtevanih zneskov za navadne in zamudnih obresti do, in ojačitve in drugi, ki jih zanima, ali so na izvedbo.

b) V nasprotnih in vnaprej vračunane, Ustrezne pravice določene v skladu s količino, glede povpraševanja po primarni.

c) V procesu akumulacije odvetnik pridobljene pravice v znesku delnic, ki ga izvajajo, ali ki je opravljal pred.

d) V postopku, ki ga zakonodaja in urbani najemov ureja uporablja člen 1, z znižanjem 20 odstotkov v primeru najema.

in) V postopku o najemu, za katere veljajo posebne zakonodaje in urbanih najeme, razen če je namenjeno zneskov škod, , v kateri bodo znesek trdil, znesek bo znesek letnega prihodka potrojila.

F) V sodbah izselitev zaradi neplačevanja bodo nastajali polovico pravic v skladu s tem členom, z najmanj zaznavajo 30 evrov.

g) V negotovih poskusov, bodisi podeželju ali v mestih, se zbirajo v času od vložitve zahtevka ali obrambe z njim vsota 130 evrov. V študijah z odstopa, bo vrednost premoženja.

h) Odvetnik se pojavljajo v kakršni koli postopku, z edinim namenom sprejemanja peticijo nosi 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1.

i) Ko je bilo povpraševanje nedopusten, Odvetnik nabirali 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1.

j) V primeru izstopa, Odstop ali posel, Odvetnik nabirali 70 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1, če se pojavi pred sojenjem.

k) V vseh postopkih, v katerih odvetnik je kasneje upnik persone, prirasle 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1, na podlagi zneska kredita.

l) V bo tretja stranka z domeno uporablja kot osnova za izračun vrednosti lastninskih pravic trdil,.

V najboljšem tretji s pravicami uporablja kot osnova za izračun zneska kreditnih pravic intervenor.

Člen 3. Tekmovanje, Kopičenje, izziv, Ničnost in obnova avtomobili.

S predelavo vprašanje pristojnosti, Kopičenje proces, izziv, incidenti in rekonstrukcija dejanja ničnost avtomobila, Odvetnik nabirali višino 37,15 evrov.

Člen 4. Predhodni postopek.

Odvetnik, z uporabo katerega koli predhodnega ukrepa, nabirali višino 37,15 evrov.

Člen 5. Odmera stroškov, plačilo obresti in drugih incidentov.

1. Za kakršno koli vlogo za določitev stroškov, ali posredovanje v njej, Vsak odvetnik prejme znesek 22,29 evrov.

2. V zahtevnih elementov s prekomerno, vsak odvetnik nabirali višino 37,15 evrov.

3. Izziv elementov za vsako odvetnik neupravičeno pripada znesek 37,15 evrov.

4. Za plačilo obresti, vsak posredovanje pooblaščenec prejme znesek 22,29 evrov.

ODDELEK 2. ª POSEBNI POSTOPKI

Člen 6. Procese na zmogljivosti, pripadnost in nižje.

1. V postopkih, ki se nanašajo na pripadnost, očetovstvo, materinstvo in drugi namenjeni zakonski stan in stanje ljudi, kakor tudi tistih, onesposobitve in Raspikuća, Odvetnik prejeti znesek 89,16 evrov.

2. Odvetnik, obdeluje nasprotovanje upravnih odločb o varstvu mladoletnikov in v postopku o sprejetju, bodo prejeli znesek 74,30 evrov.

Člen 7. Zakonski in družinski procesi.

a) Ženitne postopek z medsebojnim dogovorom.

1.º V procesu ločitve po medsebojnem dogovoru, ali plačevanja soglasje, Odvetnik nabirali višino 37,15 evrov. V postopku razveze zakonske zveze sporazumno, ali plačevanja soglasje, Odvetnik nabirali vsoto 52,01 evrov.

2.º dodatek, Attorney nabirali pravice, ki izhajajo iz uporabe člena 1 ta provizija, če je prošnja odobrena hrano, preživnine ali oboje, Osnova za določitev višine rente.

3.º tudi, za poravnavo zakonsko, Uporablja se 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1, ki temelji na količini premoženja likvidiranih sredstev.

b) Začasni ukrepi.

Ki jih izdajo začasne odredbe za prijavo ali intervencijskih, vsak odvetnik, prištejejo 52,01 evrov.

c) Sporna zakonska postopek.

1.º V procesu sporne ločitve, vsak odvetnik pripada znesek 59,44 evrov. V ločitvenih postopkih in sporov invalidnosti, Odvetnik nabirali višino 74,30 evrov.

2.º dodatek, Odvetnik nabirali, kot je določeno v členu 1 po naročilu hrane, preživnine ali oboje, Osnova rente. Zahteva za stroškovnikom spori pridobljene pravice iz člena 1, temelji na znesku, ki se določi.

3.º tudi, kajti intervencija v razpadu skupnosti premoženja uporablja 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1, ki temelji na količini sredstev lastnine.

4.º poravnave zakonskih, Uporablja se 50 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1, ki temelji na količini sredstev lastnine.

d) Sprememba ukrepov.

1.º Za predelavo ali spremembi intervencije v nedenarne dokončnih ukrepov, vsak odvetnik pripada enake pravice, ki se nanašajo na postopek na vprašanje sprememb.

2.º spreminjanja finančnih dokončnih ukrepov, vsak odvetnik pripada pravic z uporabo lestvice člen 1, temelji na razliki rente in priznana je treba slediti.

3.º Z uporabo ukrepov, katerih starši niso zakoncem, Vsak odvetnik prejme znesek 60 evrov. Če je dodatek zahteva sestavljena živila, pravice, kot je določeno v členu se zbirajo 1, Osnova za izračun rente.

in) Izvršitev obveznosti.

1.º Kaj je peticijo za izvršbo denarnih obveznosti, vsak odvetnik dojemajo svoje pravice, ki jih uporabljajo 50 odstotkov dajatve, ki izhajajo iz uporabe lestvico člena 1, na podlagi zahtevanega zneska z najmanj 30 evrov.

2.º vloga ne izpolnjuje finančnih obveznosti, vsak odvetnik pripada znesek 30 evrov.

F) Izvedba civilnih učinkov.

Za izvajanje civilnih učinkov ločenosti sodb, razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, Vsak odvetnik prejme znesek 44,58 evrov.

Člen 8. Pravosodno Delitev premoženja.

1. V študijah z dednem in postopku za delitev dediščine, nepremičnin in oddaja nepremičnin na več ljudi, ki so zmerjali brez uvrstitve, se prištejejo 75 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1, temelji na znesku stečajne mase.

2. Če je nastala vključitev ali izključitev blaga, uporablja, Prav tako, Postavka lestvico 1, temelji na vrednosti blaga v zadevnem.

Člen 9. Postopek plačila.

1. Tožilec zaradi za celotno njegovo vključenost v postopku plačilni znesek 35 evrov, se uporablja, razen določb iz naslednjega odstavka.

2. Če zbirka zahtevka je bilo pridobljeno na tej stopnji, se obračuna le, el 25 odstotkov dajatev, določena v členu 1, vsaj 35 evrov.

3. Imela opozicija ali izvršitev, uporabljajo določbe iz členov 1 in 26, oziroma.

Člen 10. Izmenjava sodba.

1. Tečajnih postopkih, Odvetnik dojemajo vsake ustrezne pravice v skladu s členom 1, in je znesek, določen z vsoto glavnice, obresti in stroškov, Zato je izvedba odposlano.

2. Če gre za izvršitev, se prištejejo 25 odstotka pravic, ki ustrezajo obsegu članku 1.

3. V primeru kolizije, vsak prejme intervenient Attorney 10 odstotkov dodatne pravice, določene v členu 1.

4. Če bi dolžnik izpolnjevati znesek terjatve, za glavnice, obresti in stroškov v 10 dni od nastanka plačilnega naloga, Samo odvetnik dojemajo 70 odstotkov pravic, določenih v členu 1.

Člen 11. Naslovi plemstva.

V postopkih, ki se ukvarjajo s plemenitimi naslovov ali kakršnih koli drugih pravic podobne narave, pravice za prejemanje bo v 668,77 evrov.

Člen 12. Foreclosures.

1. V procesih obravnavajo v skladu z določbami člena 41 zakona o hipotekarni, vsak odvetnik mora zaslužiti 75 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1, Osnova za izračun njihovih pravic do lastnine vrednost predmeta izvršbe.

2. V hipotekarnih delnic uresničujejo v skladu z določbami členov 129 in naslednji zakona o hipotekarni in hipoteke ladje, Vsak odvetnik bo prejel pravice, kot je določeno v tej tarifi za izvršilni postopek izvensodne denarne papirji.

3. Zakon v skrajšanem postopku link hipoteka in zastavna pravica brez premika, se dojema pravice, določene v členu 1.

4. Na drugi procesi zakona o hipotekarni, razen ob predložitvi dokazila o lastništvu, zbirajo 27,86 evrov in, če opozicija, 55,73 evrov.

5. V domen evidenc iz člena 201 zakona o hipotekarni, in tistimi iz člena 313 njenih pravil, bodo nastali, od vrednosti nepremičnine ali stvarnih pravic, Tretji pravic, do katerih obseg uporabe člena 1.

6. Določbe tega člena se uporabljajo brez poseganja v člen 26.6.a) b).

Člen 13. Patenti, Blagovne znamke, industrijska lastnina, intelektualne, oglaševanje in nepoštena konkurenca.

1. V vseh pregonov zaradi kršitve patentov in patentov, ki je izjava namenjena, in v procesu ustavljanja nezakonito dejavnostjo, in v katerih se izvaja odredba o intelektualni lastnini, vsota ne pripada 297,24 evrov, glede pravic, ki veljajo za odškodninske tožbe, če je to primerno.

2. Za popravek procesov v oglaševanju in v kateri se izvaja odredba, Odvetnik nabirali vsoto 297,24 evrov.

3. Za preostale postopke s področja nezakonitega oglaševanja, Odvetnik prejme vsoto 371,54 evrov.

4. Za postopke, ki nimajo določenega zneska nelojalne konkurence, Odvetnik nabirali vsoto 334,38 evrov.

Člen 14. Gospodarske družbe.

1. V procesu zahtevnih pravnih sklepov družb in drugih družb in zadrug, Pravice nabirali vsak odvetnik, ki veljajo v skladu s členom 1. Pri pregledu postopkov se bo zmanjšalo zadruge sporazumi, ki izhajajo znesek 25 odstotkov.

2. Če je prekinitev zahteval sporno pogodbo, bodo nastali poleg zneska 36 evrov.

3. V zahtevi za sklic skupščine bo vsak odvetnik prejel znesek 45 evrov.

Člen 15. Arbitraža.

1. V postopku oddaje javnega naročila sledil sodni arbitražo v skladu z arbitražnim zakonodaje, vsak odvetnik nabirali vsoto 89,16 evrov.

2. V primeru sodnega olajšav arbitražnimi zakoni, znesek pravice do 37,15 evrov.

Člen 16. Omogočanje sredstev za vlaganje zahtevkov in računov člen 34 Zakon 1/2000, z dne 7 Januar, O pravdnem postopku.

Z uporabo deleže in računov trdijo tožilec prejme znesek 18,57 evrov, brez poseganja v pravice, ki veljajo za izvedbo in sredstva za zbiranje.

Člen 17. Pravna pomoč.

Jo zoper odločbo, s katero je odobreno ali zavrnjeno pravno pomoč, vsak udeleženec Attorney pripada znesek 30 evrov.

ODDELEK 3. Stečaj tožb

Člen 18. Regulatorni baza.

V postopkih o konkurenci bo podlaga za urejanje pravic, ki izhajajo, razen če ni posebej drugače določeno, obveznosti, ki izhajajo iz končnega seznama upnikov, ki so jih sprejemnikov vložene.

Člen 19. Količinska.

Odvetnik želja tekmovanje, nujno ali prostovoljno, pridobljene pravice, ki se uporabljajo v skladu z naslednjo lestvico:

Do evrov Evrov
12.020,24 330,54
30.050,61 462,76
60.101,21 661,12
120.202,42 999,66
240.404,84 1.322,22
300.506,05 1.520,54
601.012,10 2.115,56

Za vsako 6.010,12 EUR frakcija, ki presegajo 601.012,10 evrov, Odvetnik prištejejo 16,52 evrov.

Člen 20. Oddelki percepcija.

Dojemanje pravic z naslednjimi pravili se ureja:

a) El 50 odstotkov dodeljenih pravic se ujema s prvim delom.

b) Drugi 50 odstotka pravic, ki bo ustrezala petih preostalih poglavjih, pri hitrosti 10 odstotek za vsak oddelek

Člen 21. Drugi primeri nastanka poslovnega dogodka.

1. Če se tekmovanje zavrne vstop, tožilec pozval, da zaznavajo 25 odstotkov pravic iz člena 19.

2. Odvetnik, ki predstavlja enega ali več upnikov pripada, za vsak, polovica pravic, določeni v členu 19, na podlagi količine posameznega kredita predstavlja.

3. Tožilec uprave tekmovanja zaslužijo 25 odstotkov pravic iz člena 19, Osnova za izračun skupne obveznosti. Prejmejo enako odvetnika v pravicah stečaj, če pa ni, da je pozval tekmovanje.

4. Za vsako udeležbo na sestankih, ki bo potekala v času tekmovanja, Odvetnik prejme 33,44 evrov.

5. Za na postopke, ki se obdelujejo med tekmovanjem v skladu s pravili, določenimi za stečaj incident in so si jasno razmejeni znesek obveznosti natečaja, Odvetnik nabirali pravice posredovati na podlagi člena lestvici 1 Tarifa. Če bi bilo mogoče določiti količino teh dogodkih ali zmesti pasivno maso, bo, kot je predvideno v odstavku 3 Postavka 1 Tarifa za poskuse nedoločenega zneska. V vsakem primeru, oglašujejo incidentov proti upniki navedeni kot nedoločen znesek minutarán

Člen 22 . (Razveljavil R.D. 1/2006, z dne 13 Januar in se preselil v nove umetnosti. 26.encore)

Člen 23. (Razveljavil R.D. 1/2006, z dne 13 Januar)

ODDELEK 4. ª NESREČA IN ODOBRITVE

Člen 24. Incidenti.

1. Za depozit uporabi za odstranjevanje, predstavitev dokumentov zunaj kratkotrajni test, Ampak vzpon in odpoved, določitvi zneska, Prenos dražba, Pravice regresov in umik, Odvetnik nabirali višino 22,29 evrov za vsako od incidentov.

2. Z uporabo ukrepov za zagotavljanje izid postopka, Test za zgodnje predstave, Vendar notacije vsake javne evidence, in njegove razširitve, Opozicija na embargo, ki ga tretja, odtegljaj od plače, Stanja, zastavne pravice in povečanja terjatev, in embargo v nenavzočnosti, Odvetnik nabirali višino 37,15 evrov za vsako od incidentov.

3. Za raziskovalne dejavnosti lastniških ki so bile opravljene, Odvetnik nabirali višino 30 evrov.

Člen 25. Odobritev.

1. Jih sredstev, oblikovanje in odstranjevanje garancij, depoziti in sodne odredbe vračanja, javne namene, delnic ali vrednostnih papirjev, Odvetnik prejme, za vsak, pravice v skladu z naslednjo lestvico:

Stem Euro Evrov
601,01 2,64
3.005,06 5,29
12.020,24 8,59
60.101,21 24,13
120.202,42 36,36

Za vsako 6.010,12 evrov oziroma frakcija, 1,25 evrov.

2. Z ustavo in umik denarnih depozitov se obračunajo ustrezne pravice v skladu s prejšnjo lestvico, zmanjšani za 15 odstotkov.

Oddelek 5. ª UVELJAVLJANJE IN PREVENTIVNI UKREPI

Člen 26. Izvedba.

1. V izvršilnem postopku ureja v tem poglavju, se znesek, določen z vsoto glavnice plus obresti in stroškov, za katere je odposlal izvedba.

2. Z uporabo ali pisarniškega delavca in izvrševanju končnih odločitev, Attorney zaznanega pravice, ki jih uporabljajo, kot je določeno v členu 1.

Če začnete sredstvo za zbiranje dojemajo Odvetnik 50 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1 do zaključka.

3. Za obdelavo izvršilnih naslovov povpraševanja nonjudicial Odvetnik dojemajo pravice, podeljene v skladu s členom 1, od vložitve pritožbe do začetka sredstva za zbiranje.

Ko se je začela prisilna izterjava, do konca, zaznavajo 50 odstotka več od pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1. V primeru hipoteko ali zastaviti sredstev bo zaznal Attorney 75 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1, Osnova za izračun pravic prevzela odgovornost vsakega neodvisnega nepremičnin.

V primeru ugovora se bo povečala pravice 25 odstotkov tistih, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1.

Če se zavrnitev urada izvedbo zaračuna 15 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1.

4. V usmrtitev, katerih cilj je zagotavljanje premičnine, dostava generična stvar in nedoločena, ter obveznosti storiti in ne storiti, Attorney verbalne sodbe zaračuna na vsoti 18,57 evrov, navadne obleke in znesek 33,44 evrov, če se izvede prostovoljno.

Če je nasprotovanje koli od njih, odvetnik prejeli tudi 50 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1.

5. Za obdelavo začasno izvrševanje, bo, kot je določeno v odstavkih 2 in 4.

6. Z uporabo posesti nepremičnin, v kakršni koli postopku, Odvetnik prejeti znesek 30 evrov na kmetiji.

Po obdelavi zahteve in sprostitev, v kakršni koli postopku, odvetnik prejeli tudi 25 odstotkov pravic, dodeljenih s tabo v skladu s členom 1.

Če je nasprotovanje koli od njih, honorarji sodišču se poveča za znesek, ki izhaja iz zmanjšanja 50 Pravice odstotkov lestvica pridobljeni z uporabo člena 1.

7. V usmrtitev, namenjenih likvidacijo škode, sadje ter prihodki in prihodki za poravnavo, Odvetnik prejeti znesek 45 evrov.

Če je nasprotovanje, minutará v skladu s postopkom, je primerno, uporabi člena 1.

Člen 26.bis. Uprave

1. Za namene te tarife, uprave blaga mora biti neodvisna od sodb ali zadev, ki izhajajo.

2. Zgolj z uporabo sodne uprave dojemajo Odvetnik 45 evrov.

3. Honorarji sodišče v upravah vključujejo celo odgovornost in se plačajo v skladu z naslednjimi lestvice:

Stem Euro Evrov
601,01 9,92
3.005,06 29,75
12.020,24 49,58
60.101,21 138,83
120.202,42 224,77
Za vsako 6.001,12 evrov oziroma frakcija 7,93

4. Če ugovoru se je nanašala na odobritev računov, zbirajo 37,15 evrov.

Člen 27. Preventivni ukrepi.

1. Odvetnik, z uporabo katere koli odredbe, vključno s tistimi iz poglavja I naslova VI knjige III Zakona o pravdnem postopku, nabirali višino 30 evrov.

2. Če formalizirati nasprotovanje ukrepom, prirasle 25 odstotkov ustreznih pravic v skladu s členom 1, Osnova višini zahtevo.

ODDELEK 6. ª REŠEVANJA AKTI, Prostovoljno in civilno pristojnostjo PRIJAVA

Člen 28. Zakon o spravi.

1. S poseganjem v spravnem postopku odvetnik pripada znesek 22,29 evrov.

2. Z izvajanjem dogovorjenih v spravnem pravic nabirali izvedbe komplet za sodne naslovov.

Člen 29. Izjava o dedičev.

1. Zapis o izjavi dedičev, ki imajo edini namen, da se pokojnine, Odvetnik prištejejo 22,29 evrov.

2. V evidenci, niso sestavni del univerzalne procesa in ni namenjena izključno za namen iz prejšnjega odstavka, Odvetnik prištejejo 74,30 evrov, Če znesek mase ni bilo znano, ali manj kot 12.020 evrov.

Če je ta vrednost večja od, uporablja naslednjo lestvico:

Stem Euro Evrov
18.030,36 79,33
30.050,61 115,69
60.101,21 198,33
150.253,03 297,50

Za vsako 6.010,12 evrov ali presežek frakcija, 6,61 evrov.

3. Enake zneski se obračunajo pri odobritvi oporočno posle in dokumentacijo v vprašanju sprejetja računovodskih izkazov, ki morajo izvajalci plačujejo na sodišču.

Člen 30. Informacije za večni spomin in opušča zakoni in drugimi ukrepi.

1. Odvetnik nabirali višino 37,15 evrov za naslednjih zapisov:

a) V evidencah podatkov za večni spomin in opustitev pregona.

b) V dovoljenjih stati sojenja.

c) V primerih prostovoljnih pristojnosti, ki izhajajo iz določb Naslova IX in X Knjigi I, Civilni zakonik.

d) V sodnih evidenc rejniški prenehanja.

in) V evidenci zakonsko odpravo ovire.

F) V evidenci ustanovnih skrbništvu, vključevala vzpostavitev zaupanja in usposabljanje inventarja.

g) V evidenci sodnega dovoljenja odstavkov 1, 3 in 4 Postavka 271 Civilni zakonik.

h) Spisi v zvezi z zakonom o dedovanju, ki ni opredeljen v tej napovedi poglavju.

2. Če bi katerikoli izmed zapisov iz prejšnjega odseka v mislih razliko, tožilci vključeni prejmejo 74,30 evrov.

Člen 31. Izjava o odsotnosti in smrti.

1. V evidenci smrti in odsotnosti, vključno z imenovanjem brani člen 181 Civilni zakonik, in podobnimi institucijami, prejeli Attorney 37,15 evrov.

2. Odvetnik, ki se ukvarja z oblikovanjem obveznice, popis blaga ter dobava zapisov skrbnika izjavo o odsotnosti ali smrti, Pravice nastanejo kot posledica uporabe lestvice artikel 22.3, prepolovila.

3. Ko formalizacija opozicijo, zbirajo 37,15 evrov.

4. V gasilnimi evidenc izginotij situacijah, odsotnost in izjava o smrti, bodo nastali 26 evrov.

Člen 32. Sodišče je izšla.

Datoteke v obremenjevali ali odtujitve premoženja, ki so predmet starševsko avtoriteto ali skrbništvo, zastavne pravice razširitev te iste pravice in posli, Lestvica se bo uporabljala člen 29, služi kot podlaga za urejanje stopnjo, po kateri pravice je prodaja izvedena, količina naboja, ki predstavlja, podaljša ali prekliče, ali desno vrednosti v transakciji. V primeru, da je ta pravica ni pomembno, bodo nastali 74,30 evrov.

Člen 33. Razmejitev in določitev.

1. Datoteke na geodetski in označevanje odvetnika nabirali tretjino pravic, ki obsega uporabe člena 1.

2. Ko odvetnik pojavil z edinim namenom, da zaprosi za razrešitev primera, nabirali 26 evrov.

3. Ko formalizacija nasprotovanje pravic se bo povečala 50 odstotkov.

Člen 34. Dražbe prostovoljno.

V evidenci sodnih dražbah prostovoljnih, se prištejejo 15 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1, Osnova za določitev višine dobro vrednost dražbi. Za vsako novo aplikacijo bo dražba nabirali 50 odstotkov navedenega.

Člen 35. Pošiljka Records.

V evidenci sodnega depozita ali plačila, Določila v členu 25, z najmanjšo zaznavanje 7,43 evrov.

Člen 36. Sprejem dedovanja.

1. V evidenci sprejemanja in zavračanja dedovanja z dobro evidenco in pravico, da presodi, bodo nastali 59,44 evrov.

2. V evidenci sprejemu dediščine s strani upnikov, se prištejejo 40 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe lestvice artikel 1. Najnižja cena bo 22,29 evrov.

Člen 37. Vlog in priznavanje učinkov.

V evidencah o depozitu in komercialni priznanja papirja, Odvetnik prištejejo 29,72 evrov.

Člen 38. Zaseg in deponiranje menic vrednosti.

V evidenci zasega in začasno skladiščenje vrednosti menice, se prištejejo 2 odstotkov vrednosti pisma, vsaj 26 evrov in največ 111,46 evrov.

Člen 39. Evidence, ki se nanašajo na imenovanje strokovnjakov in sodelavcev menedžerjev.

Odvetnik, ki se ukvarja z imenovanjem strokovnjakov rekordov, ali co-manager v splošnih in komanditnih, nabirali 29,72 evrov.

Člen 40. Razstava knjig in dokumentov.

V evidencah na zaslonu ali priznanje knjig, dopisovanja in drugih poslovnih dokumentov, Odvetnik prištejejo 29,72 evrov.

Člen 41. Kraja kreditnih dokumentov.

Datoteke na pritožbo kraje, izgube ali uničenja kreditnih dokumentov in učinkih prinosniških, bodo nastali 37,15 evrov, zaznavanje se podvoji v primeru nasprotju z zahtevkom.

Člen 42. Druge poslovne postopke.

1. V krivdi kvalifikacijskem datotek in poravnavo debel in prispevek k temu, Pravice se obračunajo v skladu z naslednjo lestvico:

Stem Euro Evrov
300,51 13,22
601,01 19,83
12.020,24 39,66
30.050,61 66,11

Če presega 30.050,61 evrov, 99,16 evrov.

2. Na postopki podelitve razrešnice, opustitev in posredovanje komercialnih zapisov, Odvetnik prištejejo 26,00 evrov, zaznavanje se podvoji v primeru ugovora.

Člen 43. Odtujenost in krepitev vloge gospodarskih.

V tem postopku, ureja člen 2.161 Zakona o pravdnem postopku 1881, pravice določene na podlagi ocenjene vrednosti in v skladu z naslednjo lestvico:

Stem Euro Evrov
300,51 6,61
601,01 9,92
3.005,06 13,22
12.020,24 19,83
60.101,21 39,66

Za vsako 6.010,12 evrov oziroma frakcija, 3,31 evrov

Enake zneski se obračuna na zapisnik pri prodaji plovil, in so pravice ureja ocenjene vrednosti teh.

V evidenco o popravilu ladij, pravice določene z vrednostjo obnove po lestvici tega člena.

Člen 44. Posojilo za debele.

Zapis o posojilu za grobe in v zahtevi za prejemnika plačila tovora in pravosodne informacije iz pravilo 10. ª člen 2.161 Zakona o pravdnem postopku, bodo nastali 37,15 evrov.

Člen 45. Zahteva za drugo kopijo.

V postopku zahteva drugi izvod, Odvetnik prištejejo 11,14 evrov.

Člen 46. Drugi akti prostovoljnega pristojnosti.

1. V postopku, ki je povzročil primerih pritožb iz členov 2.168 in 2.169 Zakona o pravdnem postopku 1.881, ali na podatke in dokaze, ki jih neuspeh, prisilni pristanek, razbitin ali kateri koli drug dogodek, Dogodek se znesek 29,72 evrov.

2. V zapisu, ki potrjuje trditev, prodaja znesek in pomanjkljive učinki, se prištejejo 2 odstotkov oceni z minimalno 26 evrov.

Člen 47. Civilna Registry.

1. Pri upravljanju zadev prepozne prijave, spremembo imena, priimek ali državljanstvo, Odvetnik prejme 37,15 evrov.

2. Pri obdelavi vseh drugih primerih pred civilno registru, bodo nastali 29,72 evrov.

ODDELEK 7. ª VIRI

Člen 48. Pritožba za ponovno preučitev in pojasnila.

Tožilec zaračuna za oblikovanje in izziva pritožbe, in s pojasnitvijo količino 22,29 evrov, za vsako.

Člen 49. Pritožba.

1. Za obdelavo pritožbe, Odvetnik nabirali pravic v tej tarifi za prvi stopnji, povečanje 20 odstotkov. Podelitev teh pravic ne bo:

a) Z vložitvijo pritožbe, Formalizacija in opozicija ali nasprotovanje resoluciji, in nadaljnji prenos na Sodišču prve stopnje, Odvetnik nabirali 60 odstotkov pravic virov.

b) S posredovanjem tožilca pred deželnega sodišča v postopku na sodbo, vključno z navedbo naslova ali prejemanje obvestil, Odvetnik nabirali 40 Preostali odstotek.

2. Najnižji znesek, ki ga prejme vse pritožbe bo 55,73 evrov.

Člen 50. Pritožba za odškodninah.

V pritožbi virov, Odvetnik prejme 26 evrov.

Člen 51. Posebna pritožba postopkovnih kršitev in pritožb in zakonskimi predpisi kršenje.

1. Za pripravo in vložitev izrednega pravnega sredstva v postopku za ugotavljanje kršitev, Zakoniti pritožba pred High Court in pritožbe zaradi kršitve pravil, pred odbor deželnega sodišča, ki je izdalo, Ponovitev Odvetnik dojemajo 60 odstotkov zakoniti pravice v tem primeru.

2. Za obravnavo vlog iz prejšnjega odseka, vključno s formalizacijo opozicije, pred Višjem sodišču ali vrhovnem sodišču, v vsakem primeru, vsak odvetnik personado dojemajo 40 Preostali odstotek.

3. Če pritožba ni sprejeta v primeru, predvidenem v odstavku 2.3 Postavka 483 Zakona o pravdnem postopku, se prištejejo 50 odstotkov v prvem obdobju.

Člen 52. Vir funt obresti.

Pri predelavi teh virov nabirali pravobranilstvo znesek, prikazan v členu 1.

Člen 53. Prenehanje in pregled pravnomočnih sodb.

Za obdelavo teh sredstev, Odvetnik pripada znesek, določen v členu 1.

POGLAVJE II

Kazensko Naročilo: mladoletnike sodišča in spremljevalna častniki

. ODDELEK 1 ª ORDER KAZNIVO

Člen 54. Faza Navodila.

Z delovanjem na tožilec v fazi preiskave, ne glede na koncept, ki posreduje pri trial sodišč, prejemajo znesek 33,44 evrov.

Če je pritožba umaknili ali niso bila pritožba dopustna, Odvetnik nabirali 11,14 evrov.

Člen 55. Sojenje kaznivih dejanj.

V prekršek stroški njegovega intervencijske Attorney obračuna, ne glede na koncept, ki se pojavijo in ob primerni za opravljanje civilnih, 23,78 evrov.

Člen 56. Hitrem postopku.

Z delovanjem na fazo pospešenega postopka, ne glede na koncept, na katerega se zdi, prejeli Attorney 33,44 evrov.

Člen 57. Trial.

Z delovanjem v fazi sojenja pred kazenskim sodiščem, ne glede na koncept, ki se pojavijo in ob primerni za opravljanje civilnih, prejeli Attorney 33,44 evrov.

Člen 58. Postopki pred korporativnih teles.

1. EI tožilec za intervencijo v tej fazi postopka pred organom družbe, ne glede na koncept, ki se pojavijo in ob primerni za opravljanje civilnih, zaznavajo 33,44 evrov.

2. V postopku Zakona o žirije, ne glede na koncept, ki se pojavijo, in ne glede na civilne, zaznavajo 66 evrov.

Člen 59. Viri v kazenskih.

Ne glede na koncept, ki se pojavijo in neodvisna civilna tožba, Odvetnik nabirali:

a) Za pritožbe o prekršku stroški nastanejo 29,72 evrov.

b) Za druge vire za pravne osebe, nabirali 33,44 evrov.

c) , Pritožbeni virov, reforma in pojasnila o avtomobilih ali katere koli druge ločljivosti, karkoli ima zastopanje, Odvetnik prištejejo 14,86 evrov.

Člen 60. Zaznavanje obdobja.

1. Pristojbina pritožb, izvesti v pisni obliki, ali združitev ali ne, se izplača v dveh obdobjih:

a) Ker je bila tožba vložena zaradi predložitve višje telesa, el 50 odstotkov, oba procesa in civilna tožba, če.

b) Ker prihaja do večje telo, s stavkom, el 50 odstotkov tako procesa in pravda, če.

2. Glede kazenskih sredstva, obdobja bo razdeljen:

a) El 70 odstotkov od položaja na dan obravnave.

b) El 30 Preostali odstotek, do zaključka vira.

Člen 61. Pritožba in revizija.

Z vložitvijo pritožb in revizija v kazenskih, Odvetnik prištejejo 148,62 evrov. Če ni sprejeta v obravnavo, bodo nastali 104,03 evrov.

Člen 62. Zavrnitev virov.

Če, predložila nobenih sredstev, ne sprejme v obravnavo, ali razglasi za neveljavne,, Odvetnik nabirali 50 odstotkov zneska, določena v skladu z določbami člena 59.

Člen 63. Kazenski Executorships.

Z njihovo udeležbo v procesu kazenskega pregona, kar je koncept, v katerih se je pojavil, Odvetnik prejme 14,86 evrov .

Člen 64. Civilna tožba.

1. Ko je civilna tožba ustanovljen na način, določen v členu 112 Zakona o kazenskem postopku in kazen naloži plačilo neto zneska obveznosti, ki izhajajo, bodo nastali 29,72 evrov.

2. Ko je civilna tožba izvaja na način, določen v členu 113 Zakona o kazenskem postopku in kazen naloži plačilo neto zneska obveznosti, ki izhajajo, se prištejejo 50 odstotkov pravic, določenih s to tarifo v civilnih, vendar v nobenem primeru manj kot odmerna izhaja 29,72 evrov.

3. Če je civilna tožba izvaja na način, določen s členom 112 ali 113 Zakona o kazenskem postopku in pristala na plačilo transakcijski neto zneska obveznosti, ki izhajajo, Odvetnik nabirali višino 29,72 evrov.

Člen 65. Odmera stroškov, plačilo obresti in drugih incidentov.

Za obdavčitev stroškov in obresti poravnave v kazenskem postopku in drugih nezgod, Odvetnik prejemajo enake pravice, kot so bili urejeni za civilne postopke.

ODDELEK 2. ª MLADIC SODIŠČA

Člen 66. Prvi in ​​drugi stopnji.

1. V svojem govoru na mladoletnike sodišč, prejeli Attorney 29,72 evrov.

2. Pri pritožbah odločitev teh sodišč, zbirajo 37,15 evrov.

ODDELEK 3. ª sodišč JETNIŠNICE WATCH

Člen 67. Prvi in ​​drugi stopnji.

1. Po posredovanju Attorney, na Nadzornega sodišč kaznilnici, prejmejo vsoto 39 evrov.

2. Pri pritožbah odločitev teh sodišč, zbirajo 39 evrov.

POGLAVJE III

Da za sodne in javne uprave

ODDELEK 1. ª ORDEN upravni spor

Člen 68. Postopek in skrajšano rednih in izrednih.

1. Los tožilcev, da jim dvoriti, v vse vrste virov o sporu in upravnih postopkih v njih, ki intervengan pred njimi Litigation Juzgados z njim pred dvoran ta pristojnost, devengarán sus derechos al skladu s členom 1. Znesek, ki se določi v skladu z njimi je dispuesto pravila vsebine v zakonu, ki ureja upravnih sodišč.

2. Če viri obdela zakon neprecenljive vrednosti, prejemajo:

a) Pred njimi je Juzgados upravnih sporov, 260,08 evrov.

b) Pred njimi je Juzgados Srednja upravni spor, la Audiencia Nacional y los High Court of Justice, 334,38 evrov.

c) Preden je vrhovno sodišče, 297,24 evrov.

Člen 69. Inadmisión, Izteka in to desestimiento funkcijo.

1. Če pritožba ne dovoli vstop ali umakne brez obdelave so povzročili nekateri, Odvetnik nabirali 10 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1.

2. Če, priznal pritožbo, Povpraševanje ni formaliziran, Odvetnik nabirali 15 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe člena 1.

Člen 70. Preventivni ukrepi.

1. Za obdelavo previdnostnih ukrepov, v nobenem postopku, pred spornimi-upravne pristojnosti, Odvetnik nabirali višino 37,15 evrov.

2. Če je nasprotovanje ukrepu formalizase, Odvetnik nabirali 25 odstotka pravic, ki izhajajo iz uporabe obsega člena 1, ustreza višini zahtevo.

3. Se s posredovanjem obračuna v zahtevi za zadržanje izpodbijanega akta znesek 37,15 evrov.

Člen 71. Širitve razmejitve.

V zahtevi za konsolidacijo in razširitev datotek bodo nastajali količino 54,24 evrov.

Člen 72. Sredstvo pritožbe in pregled.

1. Odvetnik nabirali, viri v tožbenega razloga zoper odločbe in Autos, vsota 26 evrov.

2. Enake zneske nastale z revizijo ukrepov procesnega vodstva, predlogi in podobno.

Člen 73. Pritožba zoper kazni.

1. S predelavo pritožbo proti kazni v tej pristojnosti, nabirali tožilca Article1 njene pravice na podlagi in v skladu z naslednjimi pravili:

a) El 60 odstotkov ustreza Tožba je bila vložena na sodišču quo.

b) Preostalih 40 odstotkov za stroške postopka pred sodiščem ad quem.

2. Za pripravo, vmes in formalizacija opozicije, V pritožbah, Odvetnik nabirali pravice, kot je določeno v prvi stopnji in z upoštevanjem teh pravil:

a) El 20 odstotkov ustreza pripravo pritožbe na sodišče, da bi sodbo.

b) El 80 Preostali odstotek za ugled in vložitev tožbe, in formalizacija opozicije, če.

Člen 74. Izredni viri.

Na katerem koli drugem izrednem protiukrepov vrine, Odvetnik nabirali višino 40 evrov.

Člen 75. Izvrševanje kazenskih sankcij.

V postopku za izvršitev sodbe, začasno ali trajno, pravila za izvajanje civilno pristojnost, tudi cenitve stroškov, Obrestne naselij in njihov vpliv.

ODDELEK 2. ª postopek pred VLADA

Člen 76. Postopek pred javnim upravam.

V vseh teh virov in zahtevkov, vloženih pred katerim koli sodiščem javne uprave, Odvetnik dojemajo svoje pravice v skladu z določbami člena 1, z znižanjem 50 odstotkov.

POGLAVJE IV

Družbeni red

Člen 77. Dejanja sprave.

Za položaju v spravnem postopku pred upravnimi organi in pred sodišči dela, so potrebni ali potestativos, prejeli Attorney 22,29 evrov.

Člen 78. Procesi socialne.

1. Odvetnik, za njegovo vlogo v prvi vrsti postopkov družbenega reda, predstavlja pogodbeni stranki, prirasle 35 odstotkov članek Lestvica 1. Za določitev višine, v postopke odpuščanja, se kot osnova za izračun pravic odpravnine; za postopke o invalidnosti, mora temeljiti na rente osebnih prejemkov.

2. Pri varstvu pravice do svobode združevanja, Odvetnik prištejejo 44,58 evrov.

3. Pri vseh drugih postopkih, pri katerih ni mogoče določiti vrednost, Odvetnik prištejejo 200 evrov.

Člen 79. Viri.

1. Po vložitvi in ​​pregon nato pritožila na delovnem sodišču, prejeli Attorney 33,44 evrov. Za predelavo nato pritožil na Socialne zbornice vrhovnega sodišča, Odvetnik prištejejo 22,29 evrov.

2. S poseganjem v pritožbah in pregled, Odvetnik nabirali 75 odstotkov teh pravic v civilnih.

3. V primeru pritožb zoper odločbe in avtomobili in drugih nezgod, kot tudi izvedba, bodo prejeli enake pravice kot tisti iz členov 48, 49, 24 in 26, oziroma, za civilno.

POGLAVJE V

Postopek pred ustavnim sodiščem

Člen 80. Postopki in previdnostni ukrepi.

1. V vseh vrstah sredstev in postopkov, so oblikovana na ustavno sodišče, Pravice Attorney nastanejo z izvajanjem načel, določene v tej tarifni nadomestila za tožbe, vložene pred vrhovnim sodiščem v civilnih.

2. Za obdelavo previdnostnih ukrepov bodo nastajali količino 37,15 evrov .

3. Če formalizirati nasprotovanje ukrepom, prirasle 25 Člen odstotkov 1, ustreza višini zahtevo.

POGLAVJE VI

Cerkvenih sodišč

Člen 81. Vzroki za ločitev in razveljavitev.

Tožilci, nastopi cerkvenih sodišč, prejmejo naslednje pravice:

a) Z zakonskih Vzroki:

1.º V skrajšanem postopku, 300 evrov.

2.º V plenarnih postopku, 600 evrov.

b) O vzrokih za neveljavnost zakonske zveze, 600 evrov.

c) V postopku pred sodiščem v Rota, 800 evrov.

POGLAVJE VII

Splošne določbe, ki veljajo za vsa naročila

sodni

Člen 82. Povračilo stroškov dobavljenih.

Odvetnik bo prejel, Poleg pravic, dodeljena za vas, povračilo stroškov, ki bi jih stranka, ki predstavlja. Če, kakršnega koli razloga, v postopku, preneha v reprezentanco ima, pravico samo do povračila stroškov dobavljenih in delež pravic, do trenutka, ko je prenehal, , ki je določena v soglasju s tožilcem, da bi ga nadomestil. Če se ne morejo sporazumeti tožilci pri razdelitvi pravic, ki se nanašajo na obdobje, ko se pojavi zamenjava, predloži spor na upravnem odboru zadevne kolegija, za reševanje iz.

Člen 83. Pravna pomoč.

1. S predelavo ali za pravno pomoč posredovanje, zapovedi, Trgovina in druge akte, komuniciranje z drugimi javnimi, osebe javnega prava, zasebnih ali zasebnih, Odvetnik prejme:

a) Zlasti znesek procesov:

Stem Euro Evrov
300,51 3,31
601,01 4,96
6.010,12 9,92
Nad 6.010,12 13,22

b) Če ni izrazil ali odštejejo znesek, in to je bil neprecenljiv, bodo nastali 13 evrov.

2. Odvetnik, ki mora spremljati udeležili pravosodni provizijo po sebi ali drugim odvetnika, ki jim je prenesel poseg, v sejni nalogu, urad ali skrbnost, izven prostorov sodišča v isti ali drugi populaciji, nabirali višino 22,29 evrov.

Člen 84. Izhodi občine.

Ko je tožilec iti izven mesta stalnega prebivališča, vendar v sodni, zaradi katere koli zadeve ali postopka ali za uskladitev z zaprosilom, trguje ali odredb, nabirali 14,86 evrov, Dojemanje podpira svoje pravice v zadevi. V vsakem primeru, Kupec nosi vse stroške, ki ustvarjajo odvetnika.

Člen 85. Kopije.

Tožilec zaračuna za pridobitev nepooblaščeno kopiranje in količino 0,16 evrov, na list, bremenijo odvetniške stroške, ki izhajajo iz tistih.

Člen 86. Računi.

V računovodskih izkazih, da uveljavljajo svoje pravice, ki jih odvetniki, Tarifne postavke so izražene ki se uporabljajo za vsako od obeh koncih, kot tistih, ki vsebujejo ali postopki oziroma odhodki, ki se nanašajo.

Člen 87. Hranjenje dokumentov.

Odvetnik bo ohranil dokazil glede izdatkov in odhodkov ter bodo prisiljeni, da se prikaže kupcu, predajo, če ta stranka, kopija tistih.

Člen 88. Struktura dokumentov in drugih ukrepov.

Za vse vloge za razdelitev dokumentov, Razstava avtomobilov, pričevanja izdajo ali pridobitev kopij z drugimi sredstvi reprodukcije, ki jih dovoljuje zakon, Odvetnik nabirali 2,97 evrov .

Člen 89. Prejemanje obvestil.

Odvetnik, da se izjema, določena za edinim namenom prejemanje obvestil, prejemati vse pravice pravde ali označi obdobje, tudi če ne bi bilo personado.

Člen 90. Vprašanja konkurence.

V študijah, ki vključujejo dva odvetnika pod vprašanjem konkurence, polovica pristojbine za pravice, ki.

Člen 91. Obračunske tarife.

Obdobja dojemanje določene v tej tarifi se v celoti prenesejo od trenutka njenega nastanka.

Spremembe, ki jih R.D. 5/2010, z dne 31 Marec:

Kraljevi odlok 5/2010, z dne 31 Marec, po podaljšanju nekaterih začasnih ekonomskih ukrepov.

Dodatna določba le. Tarifne pravice odvetniki sodišča

1. Skupni znesek, ki ga dolguje odvetnik sodišča dolžnost v isti zadevi, Dejanje ali postopek ne sme presegati 300.000 evrov.

Izjemoma, in izpostavi utemeljitev in odobritve sodnika, lahko preseže omejitev zgoraj navedeno za pravično in ustrezno nagrajevanje strokovnih storitev dejansko izvedena tožilec na izredni način.

2. V osnovi insolventnosti za urejanje pridobljenih pravic bo 60 po 100 obveznosti, ki izhajajo iz končnega seznama upnikov s sprejemniki vloženo. Če je število upnikov na seznamu večja od 300, osnova za izračun se bo dvignila 70 obveznosti por100.

3. Pravila določeni v prejšnjih odstavkih, se uporablja za vse tožbe ali postopke, ki potekajo od začetka veljavnosti tega kraljevega odloka, vključno dolgovanih zneskov za pretekla dejanja niso bila plačana podjetju.

 

 

 

Pustite Odgovori

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *