Legal Notice

Onroerend goed Pagina

Zoals vastgelegd in de Wet 34/2002 van 11 Juli, Diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), deze website behoort tot procureur Rechtbanken Daniel Martin Pulido, domicilie oog op aanmelding bij Plaza Ruiz de Alda, N º 11, 41004, Sevilla.

Elke reproductie, distributie, publieke communicatie, transformatie of andere activiteit die kan worden gedaan met de inhoud van hun websites of zelfs onder vermelding van de bron, tenzij schriftelijke toestemming.

Data Protection Act

De persoonlijke gegevens die door gebruikers kunnen worden ingebracht op deze website voor eventuele opmerkingen of vragen, zal uitsluitend worden gebruikt om de gevraagde in elk geval informatie te verstrekken. De persoonlijke gegevens die door gebruikers kunnen worden ingebracht op deze website werd in een van onze directories worden enkel gebruikt afgevoerd naar alle of een deel van de gegevens in de desbetreffende map te tonen, kan toegang tot de gegevens zichtbaar gebruikers van de pagina. De informatie zal worden behandeld te allen tijde in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming, het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van de verstrekte informatie. Gebruikers kunnen hun recht op toegang uit te oefenen, rectificatie, annulering of oppositie tegen hun behandeling door de info@procurae.es e-mailadres of per brief aan de aandacht van de Rechtbanken procureur Daniel Martin Pulido, bij Plaza Ruiz de Alda, N º 11, 41004, Sevilla.