Ansvarserklæring

Eiendom i Side

Som fastsatt i lov 34/2002 av 11 Juli, Tjenester Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), Dette nettstedet tilhører advokat i Domstoladministrasjonen Daniel Pulido Martín, med en adresse for varsling formål på Plaza Ruiz de Alda, Nº 11, 41004, Sevilla.

Deres reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, transformasjon eller annen aktivitet som kan gjøres med innholdet i sine websider eller siterer kilden, med mindre skriftlig samtykke.

Data Protection Act

De personlige data som kan gjøres av brukere på denne nettsiden for eventuelle kommentarer eller spørsmål, bare brukes til å gi de opplysninger som kreves i hvert enkelt tilfelle. De personlige data som kan gjøres av brukere på dette nettstedet registrering i noen av våre kataloger brukes kun for å vise hele eller deler av disse dataene i en katalog, å kunne få tilgang til andre brukeres data synlig side. Opplysningene vil bli behandlet til enhver tid er i samsvar med reglene om databeskyttelse, sikre konfidensialitet og integritet av informasjonen. Brukere kan utøve sine rettigheter for tilgang til dem, retting, kansellering eller opposisjon til deres behandling via e-post til info@procurae.es eller brev til seg oppmerksomheten til Advokat Daniel Pulido Martín Courts, på Plaza Ruiz de Alda, Nº 11, 41004, Sevilla.