Informacja prawna

Strona właściwości

Określone w ustawie 34/2002 z 11 Lipiec, Usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), Niniejsza strona internetowa należy do sądów prokuratury Daniel Martin Pulido, z adresem do celów notyfikacji w Plaza Ruiz de Alda, Nie. 11, 41004, Sewilla.

Ich powielanie, dystrybucja, komunikacja publiczna, transformacja lub jakiekolwiek inne działania, które mogą być wykonane z treści ich stron internetowych lub nawet cytując źródła, Bez pisemnego zezwolenia.

Ustawa o ochronie danych

Danych osobowych, które mogą być wykonane przez użytkowników na tej stronie za wszelkie komentarze i kwerendach, być wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia żądanej informacji w każdym przypadku. Dane osobowe, które mogą być wykonane przez użytkowników na tej stronie rejestracji w każdym z naszych katalogów są wykorzystywane wyłącznie w celu pokazać całość lub część tych danych w katalogu, można uzyskać dostęp do danych innych użytkowników widoczne na stronie. Informacje będą traktowane w każdym czasie, zgodnie z przepisami o ochronie danych, zapewnienie poufności i integralności informacji przekazywanych. Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw dostępu do nich, sprostowanie, anulowanie lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania poprzez e-mail na info@procurae.es lub list do wiadomości sądów Prokuratora Daniel Martin Pulido, przy Plaza Ruiz de Alda, Nie. 11, 41004, Sewilla.