Βιβλιοθήκη

Όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για καθαρά διδακτικό. Η συνεχής απελευθέρωση των νέων νομικών κανόνων ή οι τροποποιήσεις αυτών μπορεί να προκαλέσει τα έγγραφα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα παρωχημένες, έτσι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εγκυρότητα ή την ορθότητα του ίδιου. Εάν έχετε εντοπίσει κάποια ανακρίβεια, παρακαλώ, αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος του εν λόγω εγγράφου, ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ
Έντυπο 001 Monitorio διαδικασία αξίωσης
Έναρξη με την καταγγελία
Αξίωση σε περίπτωση ανωμαλίας στο πλαίσιο της δίκης
Επιχειρήματα κατά τη διαδικασία ακρόασης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΗ
Κατάθεσης της διοικητικής προσφυγής
Ζητώντας την επέκταση του πόρου
Personación προσφυγής
Ζητώντας το αρχείο είναι πλήρης
Τελεί την υπόθεση και ζητώντας από τα έγγραφα αξίωση να ολοκληρώσει
Ζήτηση
Ζητώντας την αναστολή της εκτέλεσης της πράξης ή άλλη διαταγή otrosí ζήτηση ή ξεχωριστή γραπτή
Οι κατηγορούμενοι ή παρεμβαίνοντες διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με την εντολή
Εφαρμόζοντας τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης με otrosí την απαίτηση ή την άμυνα, Freelance γραπτώς ή
Προηγούμενη επιχειρήματα
Απάντηση από τον ηθοποιό με τις προηγούμενες αξιώσεις
Δήλωση της άμυνας
Πρόταση ενοποίησης. Εφαρμόζοντας τη συσσώρευση των πόρων
Αντίθετες τη συσσώρευση
Η αποδοχή της αίτησης για την ενοποίηση
Πρόταση των αποδείξεων από τον ενάγοντα ή τον εναγόμενο
Επιλεγμένες θέσεις και ερωτήσεις του τεστ για την εξομολόγηση, και ειδικός μάρτυρας
Παρουσιάζοντας τη λίστα των μαρτύρων στη μεταγενέστερη επιστολή της πρότασης
Συμπεράσματα ηθοποιός
Συμπεράσματα του εναγομένου
Ζητώντας διευκρίνιση της απόφασης
Γράφει απόσυρση
Γράφει επιδρομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ
Αίτημα επιβολής της απόφασης
Εφαρμογή της εκτέλεσης της ποινής
Για να επαναλάβω το αίτημα για τη συμμόρφωση με την απόφαση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ
Κατάθεσης των τακτικών ενδίκων μέσων κατά autos
Κατάθεσης των τακτικών ενδίκων μέσων κατά ποινές
Personación από την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο
Προετοιμασία του τακτικού ένδικου μέσου κατά ποινές
Προετοιμασία της προσφυγής κατά αυτοκίνητα

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ
Γράφει ένορκη βεβαίωση ζητώντας πρόσωπο στο οποίο η ζήτηση κατευθύνεται
Γραπτή ζητώντας τη φορολόγηση των εξόδων
Αίτηση άρσης της, προκειμένου να έχει συνήγορο δύο σημεία
Έγραψα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να λαμβάνετε ανακοινώσεις
Γραπτή συναίνεση με τους ισχυρισμούς του ενάγοντος
Γραπτή μέρη που ζητούν την αναστολή της διαδικασίας

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Σύμφωνα επιτευχθεί εάν
Αν δεν υπάρξει συμφωνία
Περίπτωση διαφωνίας και υποστήριξε διαδικαστικά θέματα
Η καθής ισχυρίζεται ανεπάρκεια της διαδικασίας, λόγω του θέματος
Η καθής ισχυρίζεται ανεπάρκεια της διαδικασίας, λόγω του ποσού

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΦΑΣΗ Δόκιμος
Δοκιμή Proposition
Home ανάκριση Εφαρμογή
Ανάκριση σε ειδικές περιπτώσεις
Αίτηση που traiga πιστοποίηση ενός δημόσιου οργανισμού
Γράφει με την παρουσίαση ενός εγγράφου, όταν υπάρχει αρχική διαδικασία
Επιχειρήματα αμφισβήτηση ένα non-paper που παρουσιάστηκε στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας
Θα διαφημίζει και ζητά από τον παραλήπτη της νομικής βοήθειας ονομασία δικαστική εμπειρογνώμονας
Γραπτές μάρτυρες ισχυρίζονται καρφιά
Γραπτές μαρτυρίες από άτομα που ζητούν
Πρόταση νωρίς τεστ
Ερωτήσεις αμφισβήτησε την ανάκριση
Πρακτικά τέλος
Γραπτή δήλωση των γεγονότων
Γράφει από το άλλο μέρος αντιτίθεται
Ζητώντας γραπτή απόδειξη της ανάκρισης του κατηγορουμένου

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΞΩΤ ψηφοφόροι
Ζήτηση
Η ζήτηση για ποσό απαίτησης. Αδικοπραξία
Η ζήτηση για ποσό αξίωσης για την παραβίαση της σύμβασης πώλησης
Αιτήσεις για απροσδιόριστο ποσό της διαίρεσης κοινός
Απαντώντας ο εναγόμενος ασκεί ανταγωγή κατά την οποία
Ανεπάρκεια των απλών δίκη διαμορφώνεται βάσει του ποσού
Δήλωση της άμυνας για ποσό απαίτησης

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Juicy Λεκτική
Ζήτηση, με Barrister και Δικηγόρος
Ζήτηση , χωρίς Barrister και Δικηγόρος
Ποσό απαίτησης για αποζημίωση

Αξίωση για παραβίαση του ποσού της σύμβασης
Κοστούμι για να ανακτήσει την κατοχή
Η ζήτηση των juicio λεκτική desahucio για έλλειψη καταβληθεί

Συνδιαλλαγής να απαιτούν την πληρωμή και την αποφυγή πιθανών αποχαύνωση
Έξωση για τη μη καταβολή, συμβολαιογραφική αίτηση πριν ή προσπάθεια συμβιβασμού
Ψήφισμα της διάρκειας της μίσθωσης λήγει
Η ζήτηση για την εκδίωξη από επισφαλείς

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ
Γαμικές Συμφωνία Διακανονισμού
Εφαρμογή διαίρεση κληρονομιάς
Καταγγελία έναρξη της δίκης ανταλλαγή
Ερώτηση interponiendo Trial Monitorio (Κοινότητα Ιδιοκτήτες)
Η ζήτηση γάμου
Αναφορά για το διαζύγιο

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ
Συντάχθηκε απο την κατάθεση προσφυγής
Συντάχθηκε απο τον την κατάθεση προσφυγής
Γράφτηκε από την υποβολή διοικητικής προσφυγής

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ
Εκτελεστικός ζήτηση
Γραπτή καταγγελία σχετικά με την εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων
Αίτημα να τεθεί σχετικά με την καταγραφή της ιδιοκτησίας από το κλειδωμένο καλά
Γραπτή ζητώντας μισθών παρακράτηση
Αλλά χωρίς την απαίτηση εφαρμογής
Αίτηση ζητώντας εκτελεστής παραδόθηκε κινητά κατασχέθηκαν

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Αίτηση Αυτός ο μισθός κλήτευση Ταμείο Εγγυήσεων
Ψηφοφορία για την άδικη απόλυση συνδιαλλαγής
Συμφιλίωση Ψηφοφορία για παράνομη απόλυση
Ψηφοφορία εξαφάνιση της συμφιλίωσης για την παραβίαση του εργοδότη
Αξίωση πριν από την άσκηση της προσφυγής για την κοινωνική ασφάλιση
Αίτηση για την προ-demand

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Τακτική διαδικασία
Αίτηση προς το Δικαστήριο των Κοινωνικών. Γενική μοντέλο όπου ο αιτών είναι εργαζόμενος
Αίτηση προς το Δικαστήριο των Κοινωνικών. Γενική μοντέλο, όταν ο ενάγων είναι ο επιχειρηματίας
Γράφει για τη διόρθωση των ελαττωμάτων
Generic ζήτηση
Γραπτές ελαττώματα θεραπεία της ζήτησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΟΡΟΙ
Γραπτή ειδοποίηση της κατάθεσης προσφυγής
Γραπτή ανακοίνωση της κατάθεσης της αίτησης για επανεξέταση
Αναίρεση κατά τη διόρθωση των ελαττωμάτων της ζήτησης
Ακρόαση επί της προσφυγής
Διοικητική προσφυγή
Έφεση
Αίτηση για επανεξέταση
Έκκληση για την επανόρθωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ
Ζητώντας την εκτέλεση της ποινής
Μερική εκτέλεση
Εκτέλεση της οριστικής παύσης αποφάσεων. Σε άδικη απόλυση, επικοινωνία με το δικαστήριο να έχουν επιλέξει για την επανεισδοχή
Αίτηση εκτέλεσης, όταν η εταιρεία έχει παραβιάσει την υποχρέωση για την επανεισδοχή
Αίτηση για την επιβολή του νόμου Διακανονισμού, και αν
Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των δημόσιων φορέων

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ HOME ή παράπονο
Γενικές καταγγελίες
Γενικό μοντέλο της καταγγελίας
Η ζήτηση σχήμα Καταγγελία (για την απόκρυψη των στοιχείων του ενεργητικού)
Grievance έντυπο καταγγελίας (Τροχαίο ατύχημα)
Καταγγελία για έλεγχο ανακάλυψαν (στην Αστυνομία Δικαστήριο)

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ
Επέκταση της καταγγελία και αίτημα για τη λήψη μέτρων
Καταγγέλλων που ζητούσε νέα μέτρα συμπληρωματικά

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Προληπτικά μέτρα πραγματική ευθύνη κομμάτι. Υπογραμμίζοντας τα εμπορεύματα για τη σύνδεση
Ζητώντας όμως βελτιώθηκε
Τροποποίηση πολιτικής αγωγής
Ζητώντας υπάλληλο υπαγόμενο δράση για να ασκήσει μετά την ποινική δίκη

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
Μέρος δοτή ευθύνη. Γραπτή δήλωση εφαρμογής ευθύνης αντιπροσωπευτικός
Σύντομη της ευθύνης αντιπροσωπευτικός δήλωσε αντίθεση με τη δήλωση
Γράφει ο ιδιωτικός εισαγγελέα ή της πολιτικής αντιπολίτευσης ενάγων απάντηση