Kirjasto

Kaikki asiakirjat tämän sivuston on puhtaasti didaktisiin. Jatkuva vapauttamaan uusia oikeudellisia sääntöjä tai niiden muutoksia voi aiheuttaa asiakirjat esitetään tällä sivustolla vanhentunut, joten emme ole vastuussa pätevyyttä tai oikeellisuudesta saman. Jos havaitsee virheellisyydestä, ole hyvä, jättää kommentin alareunassa kyseisen asiakirjan, jotta voimme korjata.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – GENERAL
Formulario 001 Reclamación en proceso monitorio
Vireille hakemuksella
Reclamación en caso de anormalidad en la tramitación del procedimiento
Alegaciones en tramite de audiencia

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ORDINARIO
Interposición del recurso contencioso-administrativo
Solicitando la ampliación del recurso
Personación del recurrido
Pidiendo se complete el expediente
Devolviendo el expediente y pidiendo la reclamación de documentos para completarlo
Kysyntä
Solicitando la suspensión de la ejecución del acto u otra medida cautelar por otrosí en la demanda o en escrito independiente
Vastaajat tai apuaineita todetaan heidän lausuntonsa välipäätöksen
Hakeminen tilalla julkisten kuulemisten otrosí syytteen tai puolustus, kirjallinen tai itsenäinen
Edellinen perustelut
Contestación por el actor a las alegaciones previas
Contestación a la demanda
Incidente de acumulación. Solicitando la acumulación de recursos
Opposing kertymistä
Hyväksymällä sovellus asioiden yhdistämistä
Proposition todisteita kantajan tai vastaajan
Presentando las posiciones y preguntas para la prueba de confesión, pericial y testifical
Presentando la lista de testigos en escrito posterior al de proposición
Conclusiones del actor
Conclusiones del demandado
Pyytää selvitystä tuomion
Escrito de desistimiento
Kirjalliset raid

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – KEHITYS
Hakemus tuomion täytäntöönpanoa
Solicitud ejecución forzosa de sentencia condenatoria
Toistaa pyynnön noudattamista tuomion

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – VARAT
Interposición del recurso ordinario de apelación contra autos
Arkistointi tavanomaista muutoksenhakua lauseita
Personación muutoksenhaun korkeimpaan oikeuteen
Valmistus tavanomaista muutoksenhakua lauseita
Preparación del recurso de casación contra autos

PROCEDIMIENTO CIVIL – GENERALES
Se hakenutta kirjallinen valaehtoinen henkilö, jolle kysyntää on suunnattu
Escrito solicitando la tasación de costas
Petición de suspensión de vista por tener el letrado dos señalamientos
Olen kirjoittanut viestiä sähköisesti vastaanottaa viestintää
Kirjallinen suostumus on väitteet kantajan
Kirjallinen molemmat osapuolet pyytävät käsittelyn lykkäämistä

PROCEDIMIENTO CIVIL – AUDIENCIA PREVIA
Mukainen saavuttaa, jos
Caso de no alcanzarse acuerdo
Caso de desacuerdo y alegarse cuestiones procesales
El demandado alega inadecuación del procedimiento por razón de la materia
El demandado alega inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía

PROCEDIMIENTO CIVIL – FASE PROBATORIA
Proposición de pruebas
Solicitud del interrogatorio domiciliario
Kuulustelun erityistapauksissa
Sovellus sertifiointi tuo julkinen elin
Escrito presentando un documento en momento no inicial del proceso
Alegaciones impugnando un documento presentado en momento no inicial del proceso
Se anuncia y solicita el beneficiario de asistencia jurídica gratuita la designación judicial de perito
Kirjallinen väittäen strikeouts todistajia
Kirjallisia todisteita pyytävät yksityiset
Proposición de prueba anticipada
Kysymykset haastoi kuulustelut
Diligencias finales
Kirjallinen selostus asiasta
Kirjoittanut toinen osapuoli vastustaa
Escrito solicitando la prueba de interrogatorio del demandado

PROCEDIMIENTO CIVIL – FASE ALEGATORIA
Kysyntä
Demanda sobre reclamación de cantidad. Responsabilidad extracontractual
Kysyntä saamisen määrä rikkomisesta myyntisopimus
Kysyntä määrittelemätön määrä jako arkipäivää
Vastaaminen vastaaja tekee vastakanteen, jossa
Riittämättömyys tavallista oikeudenkäyntiä on muotoiltu pohjalta määrä
Vastine on saamisen määrä

PROCEDIMIENTO CIVIL – Juicy Sanallinen
Kysyntä, kanssa barrister ja Solicitor
Kysyntä , sin Abogado y Procurador
Korvausvaatimus vahingoista

Vaatimus sopimusrikkomus määrä
Demanda para recobrar la posesión
Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago

Acto de conciliación para requerir de pago y evitar la posible enervación
Häätö maksamattomien, notaarin pyynnöstä edeltää tai sovitteluyritys
Päätöslauselma vuokra-ajan päättymistä
Demanda de desahucio por precario

PROCEDIMIENTO CIVIL – ESPECIALES
Convenio regulador de separación conyugal
Soveltaminen jako perintö
Demanda iniciando el juicio cambiario
Demanda interponiendo Proceso Monitorio (Comunidad de Propietarios)
Demanda de separación conyugal
Avioerohakemus

PROCEDIMIENTO CIVIL – VARAT
Escrito interponiendo recurso de apelación
Kirjoittanut arkistointi valitus
Escrito interponiendo recurso de reposición

PROCEDIMIENTO CIVIL – KEHITYS
Demanda ejecutiva
Kirjalliset toimitettu arvioinnin asiantuntija
Pyyntö tuloutettava omistajuuden rekisteröintiä lukittu hyvin
Escrito pidiendo la retención de sueldo
Pyynnöstä, mutta ilman vaatimusta
Solicitud del ejecutante pidiendo se le entreguen los bienes muebles embargados

Työmenetelmät – YLEINEN OSA
Pyydä tästä kokouskutsusta Cassa
Ballot laittomasta irtisanomisesta sovittelu
Sovittelu kertomus laittomasta irtisanomisesta
Ballot sovinnon sukupuuttoon rikkomisesta työnantajan
Ennen riita väittää sosiaaliturvan
Hakemus ennakkoilmoitusta kysyntää

Työmenetelmät – Säännölliseen prosessin,
Hakemus tuomioistuimen Social. Yleinen malli, jossa kantaja on työntekijä
Hakemus tuomioistuimen Social. Yleinen malli, jossa hakija on työnantajan
Kirje kuivatuksen aiheuttamia virheellisyyksiä
Yleistä kysyntää
Kirjalliset hoito vikoja kysynnän

Työmenetelmät – VARAT
Kirjallinen ilmoitus valituksen jättämiselle
Kirjallinen valituskirjelmä valitusperuste
Valitus korjaus vikoja kysynnän
Kuulemistilaisuus valituksen
Hallinnollinen valitus
Valitus
Hakemus uudelleen
Vetoamaan Redress

Työmenetelmät – KEHITYS
Pyytäminen tuomion täytäntöönpanoa
Osittainen toteutus
Execution Lainvoimaisten irtisanomisen. Vuonna luvatonta irtisanominen, tiedonanto tuomioistuimen valinneensa takaisinottoa
Pyytäminen suorittamiseen yhtiö on rikkonut vaatimus takaisinottoa
Hakemus täytäntöönpano lain Settlement, ja vielä
Tuomioiden täytäntöönpano on vastaan ​​julkisyhteisöjä

Rikosprosessin – KILPAILU. HOME CHALLENGE tai valituksen
Yleiset valitukset
Yleinen malli valituksen
Kysyntä muotoinen Kantelu (salaaminen varojen)
Epäkohta kantelulomakkeen (Auto-onnettomuus)
Raportti sekillä paljastui (Police Court)

Rikosprosessin – TUTKIMUS
Laajennus valituksen ja pyynnön toimenpiteiden
Uusi kantelija hankkimalla lisää oikeudenkäynnissä

Rikosprosessin – Turvatoimenpiteistä ja REAL PALA VASTUU
Materiaali varotoimenpiteitä ja pala vastuu. Pointing tavaroiden kiinnitys
Mutta kysymällä parantaminen
Muokkaaminen siviilikanteen
Pyysin varmuuskopiointi siviilikanteen käyttää sitä kerran rikosoikeudenkäynnin päättyi

Rikosprosessin – PALA VASTUU TYTÄRYHTIÖN
Osa isännänvastuu. Kirjallinen lausuma pyynnön isännänvastuu
Kirjallinen vastuussa siviilipalveluksen vastakkaiset lausuman
Kirjalliset yksityinen syyttäjä tai siviili kantajana opposition vastaamalla