Knjižnica

Vsa dokumentacija, na tej spletni strani, je za zgolj didaktična. Stalna sprostitev novih pravnih pravil ali spremembah njih lahko povzroči dokumenti prikazani na tej spletni strani zastarele, zato nismo odgovorni za veljavnost ali pravilnost enako. Če se odkrije nepravilnost, prosim, pustite komentar na dnu dokumenta, tako da lahko popravi.

UPRAVNI POSTOPEK – GENERAL
Obrazec 001 Trditev proces monitorio
Začetek s pritožbo
Trditev v primeru nepravilnosti pri postopkih
Terjatve gluhe in postopek

UPRAVNI POSTOPEK – REDNI
Vložitev upravne pritožbe
Zahteva razširitev vira
Personación pritožbe
Sprašuje datoteko je končana
Zadevo vrnilo in kliče dokumente zahtevka za dokončanje
Povpraševanje
Zaprosi za odložitev izvršitve akta ali drugi odredbi otrosí povpraševanja ali ločeno pisno
Tožene stranke ali intervenienta navajajo svoje mnenje o odredbi
Uporabi gospodarstvo z javno obravnavo, otrosí zahtevek ali obramba, Samostojni pisanje ali
Prejšnji argumenti
Odgovor, ki ga udeleženec v predhodnih zahtevkih
Odgovor na tožbo
Predlog za konsolidacijo. Uporaba kopičenje sredstev
Nasprotovanje nabiranje
Sprejetju zahteve za konsolidacijo
Predlog dokazov, ki jih je tožnik ali toženec
Predstavljeni stališča in vprašanja test za spoved, in izvedenec
Predložila seznam prič v naslednjem dopisu predloga
Sklepi igralec
Sklepi tožena
Zahteva pojasnilo sodbe
Pisni preklic
Prispeval raid

UPRAVNI POSTOPEK – ZMOGLJIVOSTI
Izvršba zahteva sodbe
Izvršba zahteva kazni
Ponovil zahtevo po skladnosti s sodbo

UPRAVNI POSTOPEK – VIRI
Vložitev redno pravno sredstvo zoper autos
Vložitev rednem pritožbe zoper kazni
Personación o pritožbi na vrhovno sodišče
Priprava rednega pritožbe zoper kazni
Priprava pritožbe zoper avtomobilov

Pravdnem postopku – GENERAL
Pisno zapriseženo izjavo je zahtevala oseba, na katero je usmerjeno povpraševanje
Pisanje za odmero stroškov
Zahteva za odvzem zagovornika treba gledati z dveh znakov
Imam pisno komuniciranje sredstva za sprejem elektronskih komunikacij
Pisna privolitev s trditvami tožnika
Pisno obe strani prosi za prekinitev postopka

Pravdnem postopku – Predhodnem zaslišanju
Če se doseže dogovor
Primer brez dogovora
Primeru nesoglasja, in trdil, postopkovna vprašanja
Tožena stranka je neustreznost postopka zaradi predmeta
Tožena stranka je neprimernost postopka zaradi višine

Pravdnem postopku – FAZA Poskusna
Test Proposition
Vloga zasliševanja domov
Zaslišanje v posebnih primerih
Zahteva, da traiga certificiranja javni organ
Prispeval predstavili dokument, kadar ni na začetnem procesu
Argumenti, ki nasprotujejo neuradni dokument predstavljen na začetni stopnji procesa
To oglašuje in prosi prejemnika pravne pomoči pravosodnega strokovnega označbo
Pisne priče trdijo, čepi
Pisni dokazi iz posameznikov, ki zahteva
Proposition zgodaj testu
Vprašanja izpodbijala zasliševanja
Postopek konec
Pisna izjava o dejstvih
Prispeval druga stranka nasprotuje
Ki zahteva pisno dokazilo o zaslišanju tožene stranke

Pravdnem postopku – Fase Volivci
Povpraševanje
Povpraševanje o višini terjatev. Tort
Povpraševanje o višini terjatev zaradi kršitve pogodbe o prodaji
Prošnje za nedoločen znesek od sektorja ni samoumevna
Odgovoru na tožbo tožena stranka vloži nasprotno tožbo, v kateri
Neustreznost rednega sojenja je oblikovan na podlagi zneska
Izjava za obrambo o višini terjatev

Pravdnem postopku – Sočno Verbal
Povpraševanje, z barrister in solicitor
Povpraševanje , brez barrister in solicitor
Zahtevek znesek za odškodnine

Zahtevek zaradi kršitve pogodbenega zneska
Obleko, da si opomore od smeha
Povpraševanje juicio verbalnega desahucio zaradi pomanjkanja plača

Sprava zahteva plačilo, in se izognili morebitnim enervation
Deložacija za neplačila, pred notarjem ali poskus spravo
Resolucija zapadlostjo pogodbe
Povpraševanje po izrinile z negotovo

Pravdnem postopku – SPECIAL
Zakonska Pogodba o poravnavi
Delitev aplikacija dedovanje
Pritožba začetek menjalnega sojenja
Vprašanje interponiendo Trial Monitorio (Skupnost lastnikov)
Povpraševanje Zakonska
Divorce

Pravdnem postopku – VIRI
Pisno z vložitvijo pritožbe
Pisno pritožbo interponiendo
Pisno interponiendo pritožbo za razveljavitev

Pravdnem postopku – ZMOGLJIVOSTI
Izvršni povpraševanje
Pisna vloga za oceno, ki jo izvedenec
Prošnja za vstop v zemljiško knjigo zataknil dobro
Napisal sem prosil za zadržanje plač
Vendar brez zahteve aplikacij
Aplikacija je podal izvajalec prosi osebna lastnina zasežena

POSTOPEK ZAPOSLITVE – SPLOŠNI DEL
Zahteva ta poziv plači jamstvenega sklada
Glasovnica za nezakonite odpovedi spravo
Glasovnica sprava za neupravičene odpustitve
Glasovnica izumrtje sprava za kršitev delodajalca
Trdijo, pred sodnim postopkom za socialno varnost
Vlogo za vnaprej povpraševanje

POSTOPEK ZAPOSLITVE – REDNI POSTOPEK
Uporaba na sodišču socialnega. Splošno model, kjer je vlagatelj delavec
Uporaba na sodišču socialnega. Splošno model, ko je tožnik podjetnik
Pisno za popravek napak
Generična Povpraševanje
Pisne napake pozdravi povpraševanja

POSTOPEK ZAPOSLITVE – VIRI
Pisno obvestilo o vložitvi pritožbe
Pisno obvestilo o vložitvi zahteve za ponovno preučitev
Pritožba zoper odpravo napak v povpraševanju
Obravnava o pritožbi
Upravna pritožba
Pritožba
Zahtevek za ponovno preučitev
Pritožba za odškodninah

POSTOPEK ZAPOSLITVE – ZMOGLJIVOSTI
Zahteva izvršitev kazni
Delna izvedba
Izvrševanje pravnomočnih sodb odpuščanjem. V neupravičenem odpuščanju, komunikacija na sodišče, da so se odločili za ponovni sprejem
Zahteva izvršitev, ko je podjetje kršilo zahtevo po ponovnem
Vlogo za uveljavljanje zakona poravnavo, in čeprav
Izvršitev sodb zoper osebe javnega prava

KAZENSKI POSTOPEK – TEKMOVANJE. IZZIV HOME ali pritožbo
Splošni pritožb
Splošno model pritožbe
Povpraševanje oblike pritožbe (za prikrivanje premoženja)
Obrazec zamer pritožbo (Prometna nesreča)
Pritožba za pregled odkril (V policijski sodišča)

KAZENSKI POSTOPEK – RAZISKAVE
Širitev pritožbe in zahteve za ukrepe
Pritožnik je zahteval nove ukrepe dopolnilne

KAZENSKI POSTOPEK – PREVIDNOSTNI UKREPI dejanskih in kos ODGOVORNOSTI
Preventivni ukrepi resnično odgovornost kos. Miške blago za pritrditev
Zahteva pa izboljšati
Spreminjanje civilno tožbo
Zahteva civilno tožbo pod pogojem, da ga izvaja enkrat v kazenskem postopku

KAZENSKI POSTOPEK – DEL ODGOVORNOST subsidiarne
Del objektivne odgovornosti. Pisna izjava o uporabi Namjesnički odgovornost
Kratka od objektivne odgovornosti navedeno nasprotovanje deklaraciji
Pisno zasebnega tožilca ali tožnik nasprotovanje civilne telefonski