Frister og prosedyrer vilkår


 

VILKÅR OG VILKÅR FOR PROSEDYRE

Term Artikkel L.E.C.

MULTI-PARTY

Vis saksøker hjelpeintervenient påstander 5 d. 13,3
Vis tredje saksøker ringe for å behandle 10 d. 14,2,2

Skifterett Prosedyre

Høring rettssaken prosessen etterfølgere døde 10 d. 16,2
Vis overdragende erververen skal skje i retten 5 d. 17,1
Vis interessant rad tiltalte prosessuelle søknad 5 d. 18

Bestemmelsen i PARTER til prosessen

Overfør skrevet 10 d. 20,3

FORSIKRING OG FORSVAR

Vis tiltalte til å be om råd og advokat 3 d. 32.2
Kommunikasjon tiltalte forsvares og representert intensjon gå 3 d. 32.3
Vis skuespilleren også be om tiltalte og be om hjelp 3 d.

KONKURRANSE

Vis konkurranse deler kan mangle objektiv 10 d. 48.3
Konkurranse vises før retten løst 10 d. 60.3
Vis konkurranse mulige mangel funksjonelle deler 10 d. 62.1
Fylling av feil mangler funksjonelt konkurranse appell 5 d. 62.2

PLEAS

Filing fra nettstedet 10 d. 64.1
Filing fra innkalling til muntlig forhandling vise 5 d. 64.1
Svar bønn 5 d. 65.1
Utseende før retten bønn løst 10 d. 65.5

Vekstandeler

Fylling defekter før forbrukerfleksibilitet 5 d. 73.4

Akkumulasjonsprosessen

Vis forespørsel 10 d. 83.1
Instruksjon til retten adressert 5 d. 90.2
Innkalling til møte for retten ber om 5 d. 94.2
Vises og trygler før vedkommende domstol 5 d. 94.2

UTFORDRING FOR DOMMERE

Vis recusal 3 d. 107.3

UTFORDRING FOR EKSPERTER

Gripe inn protest når årsaken er før betegnelsen 2 d. 125.2

TIME søksmål

Skriftlige innleveringer forventet til retten av tekniske hjelpemidler 3 d. 135.5

REKLAME OG Offisielt språk

Utfordrende dokument oversettelse kastiljansk Privat 5 d. 144.2

Rettshjelp

Send rettsanmodning til retten oppfordret 5 d. 172.2
Returnere ferdig trang fra levering 10 d. 175.2

Sight and Decision FORHOLD

For gjenopptakelse prosessen fra bestilling sikt suspensjon 5 d. 179.2
Vis suspensjon deler forespørsel ekspert eller vitne 3 d. 183.4
Be advokaten til utsettelse for å ha et annet syn 3 d. 188.6
Formalisere skrive utfordring annonserte endringen gitt av dommer 3 d. 190.2
Formulere recusal av dommer fra å holde endre visning 3 d. 191.2

VURDERINGER

Be om avklaring 2 d. 214.2
Forespørsel korrigering av feil eller mangler setninger 2 d. 215.1
Påfør korreksjon i standard dommer uttalelser 2 d. 215.1
Andre partier forespørsel overføring 2 d.

Omprøvning

Fremme forslag til oppsigelse
20 d. 228.1
Evakuere skrevet tilbakekall visning 5 d. 228.2

UTLØPSDATO INSTANCE

Søksmål i første. Instance 2 år 237.1
Rettssaker i andre instans og appell 1 år

KOSTNADER VURDERING

Felles syn deler beskatning av kostnader 10 d. 244.1
Vis advokatens utfordring overdreven 5 d. 246.1

PROSESSEN declaratory

Regler for å fastsette PROSESSEN

Fylling av feil som bestemmer mengden 10 d. 254.4

Foreløpige forhandlinger

Begjære fra oppsigelse rettergang 1 måned 256.3
Gi sikkerhet 3 d. 258.3
Motarbeide tiltak 5 d. 260.1

LAGRING, MENINGER, ETC.

Vis administrative dommer produsert etter rettssaken 5 d. 271.2

TEST

Komplette data over personer henvist til rettssaken 5 d. 284
Vis nye fakta skrevet forlengelse 5 d. 286.2
Når lobbyarbeide har praktisert forsikring test 20 d. 297.4
Når lobbyarbeide har praktisert tidlig test 2 måneder 295.3

BEVIS

Betal ekspert gir ekspert sanksjon midler under 5 d. 342.3
Evakuere hjem flytting vitneutsagn for å be om trangen 3 d. 364.2
Erstatte vitner utgifter 3 d. 375.2
Motstridende lyte vitner 3 d. 379.2

FORHOLD TILFELDIG

Svar på spørsmål tilknyttet 5 d. 393.3

Ordinær rettssaken

Svar etterspørsel 20 d. 404
Svar motkrav 20 d. 407.2
Avsluttende kapasitet eller ytelse defekter 10 d. 418.1
Lukke mangel på joinder 10 d. 420.3
Gi kryssforhør avhør liste 3 d. 429.5
Send avsluttende skriftlig summarisk saksbehandling 5 d. 436.1
Sentence, etter prøveperioden. 20 d. 434

VERBALE TRIAL

For Clerk, etter opptak etterspørsel, sitat å vise. 10 – 20 d. 440.1
Fortelle retten folk som skal sitert fra stevning visning (parter og vitner) Jeg kan ikke ta med seg. 3 d. 440.1
Utkastelse eller godta kompromiss svekke snart nedgradere utkastelse. 5 d. 440.3
Citation automatisk varsling utkastelse kjennelse. 6º d. etter visning 440.3
Automatisk varsling utgivelsesdato, i sitering, fra visningen. Før 1 måned. 440.3
Vises og motsette seg pålegg erverve 40 d. 441.1
Vises og kunngjøre verbal motstand på kontrakter inngått i registrering tidsfrister møbler salg, leasing eller reservasjon domain 5 d. 441.4
Sentence, etter høringen. 10 d. 447.1

RESSURSER

Gjeninnsettelse appell 5 d. 452
Utskifting ressurs utfordring 5 d. 453.1
Oppløsning R. Erstatning (ordre eller dekret som passer) 5 d. 453.2
Attraktivitet (dirigere) Revisjon 5 d. 454 encore
Utfordrende rettslig prøving 5 d. (felles) 454 encore 2
Oppløsning R. Gjennomgå (auto) 5 d. 454 encore 2
Forbered ressurs appell 5 d. 457.1
Underbygge appell-appell- 20 d. 457.3
Motstanden resort appell 10 d. 461.1
Argumenter for klageren å appellere opposisjonen appell 10 d. 461.4
Auto / Judgment R. Klage etter visning 10 d. 465
Auto / Judgment R. Attraktivitet ingen utsikt, ved mottak av biler. 1 måned. 465
Forberedelse ekstraordinære rettsmiddel prosessuelle brudd 5 d. 470.1
Ekstraordinær appell prosessuelle brudd 20 d. 471
Emplazamiento partes recurso extraordinario infracción procesal 30 d. 472
Alegaciones inadmisión recurso extraordinario infracción procesal 10 d. 473.2
Formalizar oposición al recuso extraordinario infracción procesal 20 d. 474
Preparar recurso casación 5 d. 479.1
Interponer recurso casación 20 d. 481.1
Emplazamiento partes recurso de casación 30 d. 482
Alegaciones inadmisión al recurso casación 10 d. 483.3
Alegaciones sobre competencia recurso y emplazamiento 10 d. 484.1
Formalizar oposición recurso casación 20 d. 485
Sentencia R. Casación, tras la vista o tras votación y fallo. 20 d. 487
Interponer recurso en interés de ley, directamente ante T.S. 1 år 492.1
Alegaciones a las partes sobre recurso interés de ley 20 d. 492.3
Interponer recurso reposición preparatorio al de queja 5 d. 495.1
Interponer recurso de queja desde entrega testimonio 10 d. 495.3

RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

Anmodning om oppsigelse fra personlig melding uttalelse 20 d. 502.1
Be om varsling av oppsigelse fra forordninger 4 måneder 502.1
Be om varsling av oppsigelse fra force majeure årsak 16 måneder 502.1
Svar oppsigelse søksmålet 10 d. 507.1
Overfør oppsigelse player Svar 10 d. 507.2

FIRM UTTALELSER GJENNOMGANG

Utløpsperiode for å be om anmeldelse fra publikasjonen har ikke bestått dom uten 3 kunnskap grunner måneder 5 år 512.1
Etterspørselen vises og svare gjennomgang 20 d. 514.1

HÅNDHEVING og forebyggende tiltak

TITTEL EXECUTIVE

Utløpsdato fra firmaet vedtak om å oppfordre etterspørsel 5 år 518

FORELØPIG Fullfør setningene uttalelser i First Instance

Motstridende avtalt foreløpig utførelse 5 d. 529.1
Transfer opposisjon utøver 5 d. 529.2

YTELSE

Meglende bønn fra varsling 5 d. 547

MOTSTAND MOT GJENNOMFØRING

Interponer oposición a ejecución 10 d. 556.1
Traslado ejecutante escrito oposición defectos procesales 5 d. 559.2
Subsanar defectos sobre oposición defectos procesales 10 d. 559.2
Impugnar oposición por motivos de fondo 5 d. 560

EMBARGO DE BIENES

Vista a tercero de embargo trabado sobre sus bienes 5 d. 593.2
Vista al actor del documento presentado por tercero 5 d. 593.3
PRIORIDAD EMBARGANTE Y TERCERIA
Vista al ejecutado mostrar allanamiento ejecutante 10 d. 619.1

APREMIO Y VALORACIÓN

Entrega del dictamen del perito al juzgado 8 d. 639.2
Alegaciones valoración pericial 5 d. 639.4

SUBASTA MUEBLES

Alegaciones para formación de lotes 5 d. 643.1
Traslado postor para consignar resto precio subasta 10 d. 650.1
Traslado ejecutante consignar resto precio y ceder remate desde la liquidación del principal e intereses 10 d. 650.2
Traslado ejecutante pedir adjudicación 50% cuando exista ofrecimiento de pago aplazado 10 d. 650.3
Traslado ejecutado mejore postura inferior tipo 50% 10 d. 650.4
Traslado ejecutante pida adjudicación 50% o deuda 5 d. 650.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 30% o deuda si subasta desierta 20 d. 651

SUBASTA INMUEBLES

Traslado arrendatarios presentar títulos situación 10 d. 661.1
Traslado ejecutado presentar título de propiedad 10 d. 663
Traslado postor consignar precio subasta 20 d. 670.3
Traslado ejecutante solicitar adjudicación por 70% si hubo ofrecimiento de pago aplazado 20 d. 670.3
Traslado ejecutado mejore postura inferior tipo 70% 10 d. 670.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 70% o deuda si postura inferior 5 d. 670.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 50% si subasta desierta 20 d. 671
Traslado titulares de créditos posteriores acreditar subsistencia crédito 30 d. 672.2
Traslado actor incidental aporte prueba sobre distribución sobrante 10 d. 672.2
Plazo caducidad adquirente finca para pedir lanzamiento 1 år 675.2

ADMINISTRACIÓN EN PAGO

Vista al ejecutado cuentas administración 15 d. 678.1
Traslado ejecutante de alegaciones demandado 9 d.

EJECUCIÓN NO DINERARIA

Pedir el abono de las cosas no separables de la finca desde lanzamiento 5 d. 703.2
Desalojar vivienda habitual, prorrogable igual plazo 1 måned 704.1
Traslado ocupantes justifiquen su situación 10 d. 704.2

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER

Traslado ejecutado emita declaración establecidas en resolución 20 d. 708.1

LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Traslado deudor escrito instando liquidación daños 10 d. 712
Traslado deudor petición equivalencia en dinero de prestación no dineraria 10 d. 717

PROCEDIMIENTO ADOPCIÓN MEDIDAS CAUTELARES

Interponer demanda y ratificación medidas 20 d. 730.2
Solicitar ejecución sentencia y mantener medidas 20 d. 731.1

OPOSICIÓN MEDIDAS CAUTELARES

Traslado demandado para oponerse medidas 20 d. 739

CAUCIÓN SUSTITUTORIA MEDIDAS

Vista al actor de solicitud caución 5 d. 747.1

PROCESOS ESPECIALES

CAPACIDAD, FILIACIÓN Y MATRIMONIO

Requerimiento partes manifiesten si unifican defensa 5 d. 750.2
Svar etterspørsel 20 d. 753

PROCESOS MATRIMONIALES Y MENORES

Declinatoria en nulidad, separación y divorcio contencioso 10 d.
Contestación a la demanda en nulidad, separación y divorcio contencioso 20 d.
Svar motkrav 10 d. 770.2
Interponer demanda ratificando medidas 30 d. 771.5
Completar documentación demanda 10 d. 777.4
Proponer nuevo convenio 10 d. 777.7
Traslado demandado eficacia civil resoluciones tribunales eclesiásticos 10 d. 778.1

OPOSICIÓN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS MENORES

Formular demanda, recibido expediente 20 d. 780.4
Interponer demanda solicitando adopción 20 en 40 d. 781.1

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

Formular oposición a operaciones divisorias del contador 10 d. 787.1

PROCESO MONITORIO

Requerimiento deudor pague, comparezca y se oponga 20 d. 815.1
Requerimiento deudor pague, comparezca y se oponga 1 måned 818.2

TRIAL UTVEKSLING

Requerimiento de pago al deudor 10 d. 821.1
Traslado deudor, comparecer y negar autenticidad firma o falta representación 5 d. 823.1
Interponer demanda de oposición juicio cambiario desde requerimiento 10 d. 824.1

 

All dokumentasjon på dette nettstedet er for rent didaktisk. Den stadige utgivelsen av nye juridiske regler eller endringer i disse kan føre til at dokumenter som vises på dette nettstedet foreldet, så vi er ikke ansvarlig for gyldigheten eller riktigheten av de samme. Hvis du oppdager eventuelle uriktigheter, behage, noen kommentar på bunnen av det aktuelle dokumentet, slik at vi kan korrigere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *