Divorce

SODIŠČE

D. / Dª ………………, Attorney / sodišč , v imenu g / MS. ………………, odraslih, ločen / leto, strokovni ….., ki prebiva na ulici ….. n.: ….. z dne …… province …….., če / a člena D.N.I. núm. ………, kot jih je overjen prepis listine moči knjiži v mojo korist dodeljena, Sem spremljal kot dokument núm.1, za pritrditev na avtomobile s strani overjeno kopijo nazaj, da, Pravna obramba od / do Odvetniške zbornice ……, D. / Dª. …………, z brez. kolegijski / ….., pojavi pred sodiščem in, primerno, da bi v zakon, POVEJ:

Da je s tem pismom in reprezentacije, ki je pokazala, oblikovana za ločitev od Mr./Ms ……. …….., odraslih, ločen / moji stranki, strokovni ………., ki prebiva na ulici ….. n.: ….. z dne …… province …….., ki temeljijo na njih Siguientes

Osnovni podatki

PRVA.- Moj sponzorira / pogodbeni civilna poroka (kanonični) z Mr./Ms. ………….., v ………, province …….., el …. z dne …… z dne ……., según se acredita con la certificación del Registro Civil que se acompaña como documento núm. 2.

DRUGA.- Que de dicho matrimonio nacieron y viven dos hijos; ….. in …… de edades ….. in …… oziroma, según acredito con las certificaciones de nacimiento expedidas por el Registro Civil de …. que se acompañan como documentos núm. 3 y núm. 4.

TRETJA.- Moj predstavljal / tožba vložena zakonskih datum …… z dne …….. z dne ……, ki je sovpadala s Sodiščem prve stopnje n.: … tega mesta, Datum kratki stavek ….. z dne ……… z dne ……, ki je postala pravnomočna, v katerih ločitev in regulativni ukrepi je odredil, Čas zagotavlja kot dokument št. 5 dobesedno pričevanje tega sklepa, in kot dokument št. 6 Sporazum o poravnavi z ločitvijo enako odobril.

ČETRTA.- Da je od vložitve zahteve po zakonski zakoncev ločevanja ustavil živijo skupaj, ki živijo v različnih domovih neprekinjeno, tako sobivanje ni nadaljevala ob vsakem času. Tako je učinkovita prekinitev sožitja trajal …. let.

PETA.- Ker ni bila sposobna doseči dogovor z / toženo / a, zanima v tem delu ločitve je odredil, in razen razen sodnika merila, dogovorjeni ukrepi ostanejo Pogodba o poravnavi in ​​z odlokom ločitve odobril, skladnost pa v nadaljevanju Sporazum o razvezi zakonske zveze poravnavi.

PRAVO

PRVA.- Tekmovanje.

Člen 769.1 od držav Zakona o pravdnem postopku je, da je pristojno sodišče prve stopnje zadnjega prebivališča zakonske zveze.

DRUGA.- Procedimiento.

Razvezni postopki se izvajajo preko formalnosti verbalne sojenja v skladu z določbami člena 770 Zakona o pravdnem postopku.

ČETRTA.- Fondo del asunto.

Člen 85 civilni zakonik določa, da zakonske zveze ne glede na obliko, in čas praznovanje, med drugimi predpostavkami, z razvezo.

Za zgoraj,

Jaz zahtevo sodišča: Que tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos, bo služila priznati, me tenga por parte en la representación indicada, pošilja me razumeli nadaljnji postopek, in ob razvezi zakonske zveze tožbo, ki zakonske zveze, ki ga moja stranka z D./D* pogodbeno vložena …………., la admita a trámite, se declare competente para conocer de ella y se sustancie por los trámites del juicio verbal, y con intervención del Ministerio Fiscal, previos los trámites legales oportunos, convoque la vista del juicio, recibiendo el pleito a prueba, y en su día dicte Sentencia por la que:

a) razglasi decreeing razpad zakonske zveze za razvezo zakonske zveze, po mojih strank Mr./Ms pogodbeno. …………… y D. / Dª. …………………

b) še vedno odobren s sodbo sporazuma zakonska ločevanje poravnavi z dne …. z dne …….. z dne …, narekuje Sodišča prve stopnje n.: … V tem mestu, z drugimi izjavami, ki so obvezni,

c) in ko je pravnomočna sodba, se libre mandamiento dirigido al Registro Civil de ………, para la inscripción de la misma.

Postavite dd mm ll

Pustite Odgovori

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena *