Calendario laboral 2017

 

Praca kalendarz Sewilli 2017

 

Descargar (PDF, 39KB)

 

 

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
ENERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
FEBRERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
MARZO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
ABRIL
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
MAYO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
JUNIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
JULIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
AGOSTO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
SEPTIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
OCTUBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
NOVIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
DICIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Kalendarz Sądy Dos Hermanas Straży, Sewilla.

 

 

COMIENZA

SĄD

TERMINA

07/01/14

SĄD 6

14/01/14

14/01/14

SĄD 7

21/01/14

21/01/14

SĄD 1

28/01/14

28/01/14

SĄD 2

04/02/14

04/02/14

SĄD 3

11/02/14

11/02/14

SĄD 4

18/02/14

18/02/14

SĄD 5

25/02/14

25/02/14

SĄD 6

04/03/14

04/03/14

SĄD 7

11/03/14

11/03/14

SĄD 1

18/03/14

18/03/14

SĄD 2

25/03/14

25/03/14

SĄD 3

01/04/14

01/04/14

SĄD 4

08/04/04

08/04/14

SĄD 5

15/04/14

15/04/14

SĄD 6

22/04/14

22/04/14

SĄD 7

29/04/14

29/04/14

SĄD 1

06/05/14

06/05/14

SĄD 2

13/05/14

13/05/14

SĄD 3

20/05/14

20/05/14

SĄD 4

27/05/14

27/05/14

JUZGADOS

03/06/14

03/06/14

SĄD 6

10/06/14

10/06/14

SĄD 7

17/06/14

17/06/14

SĄD 1

24/06/14

24/06/14

SĄD 2

01/07/14

01/07/14

SĄD 3

08/07/14

08/07/14

SĄD 4

15/07/14

15/07/14

JUZGADOS

22/07/14

22/07/14

SĄD 6

29/07/14

29/07/14

SĄD 7

05/08/14

05/08/14

SĄD 1

12/08/14

12/08/14

SĄD 2

19/08/14

19/08/14

SĄD 3

26/08/14

26/08/14

SĄD 4

02/09/14

02/09/14

JUZGADOS

09/09/14

09/09/14

SĄD 6

16/09/14

16/09/14

SĄD 7

23/09/14

23/09/14

SĄD 1

30/09/14

30/09/14

SĄD 2

07/10/14

07/10/14

SĄD 3

14/10/14

14/10/14

SĄD 4

21/10/14

21/10/14

JUZGADOS

28/10/14

28/10/14

SĄD 6

04/11/14

04/11/14

SĄD 7

11/11/14

11/11/14

SĄD 1

18/11/14

18/11/14

SĄD 2

25/11/14

25/11/14

SĄD 3

02/12/14

02/12/14

SĄD 4

09/12/14

09/12/14

JUZGADOS

16/12/14

16/12/14

SĄD 6

23/12/14

23/12/14

SĄD 7

30/12/14

30/12/14

SĄD 1

06/01/15

 

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Nowe funkcje adwokatów w ustawy o postępowaniu cywilnym.

Ministerialna Rada zatwierdzi reformy projekt ustawy postępowania cywilnego w celu zbliżenia FUNKCJI pełnomocników Peer W pozostałej części Europy

Notatka prasowa Rady prokuratorów generalnych Hiszpanii
Rada Ministrów zatwierdza zmiany ustawy o postępowaniu cywilnym
ADWOKATAMI ODPOWIEDZIALNOŚĆ nowe obowiązki, Jak również w POZIOMIE, I POWINNY Przedstawiciele władz

Madryt, 3 Maj 2013.- Prawnicy hiszpański odtąd zakładać nowych umiejętności, z funkcji podobnych do tych, które rozwijają ich kolegów w Europie, określając pewne, że, zbyt szeroko, zostały już objęte ustawą, zwłaszcza w odniesieniu do ich udziału w aktach wykonawczych. Wynika to ze zmiany ustawy o postępowaniu cywilnym (LEC) przyjęte dziś przez Radę Ministrów.
Równie, oraz zapewnienia skuteczności interwencji prawników w ich nowych rolach, do tego stopnia, że, poza charakterze przedstawicieli stron, uczestniczyć w wykonywaniu funkcji publicznych, Ustawa przyznaje status egzekwowania prawa co nie znaczy, że są przez cały czas procesu; ale, inne, gdy są one na zlecenie specjalnie do wykonywania tych czynności, zawsze zgodnie z wytycznymi urzędnika i złożyć do Trybunału.
Reform zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu poprawę sądzonych opcje, intensyfikacji prac adwokatów sądów poprzez rozwijanie współpracy funkcje i pomoc Wymiaru Sprawiedliwości, w celu przyspieszenia proceduralnych i zwiększenia efektywności postępowania.
Z tej ustawy rozszerzającej uprawnienia i obowiązki pełnomocników sądów do wszystkich aktów komunikacji i niektórych innych aktów wykonawczych oraz współpracy i pomocy dla Wymiaru Sprawiedliwości, spoczywającej na woli stron, które reprezentują, i utrzymanie obecnego systemu pod względem braku wpływu na koszty.
Zwiększone koszty bez
To przyniesie znaczącą poprawę dostępnych opcji dla obywateli, gdy muszą uciekać się do sądów, aby pomóc przyspieszyć formalności proceduralne i bez narzucania żadnej wzrost kosztów procesu, jak to będzie, że obywatele, którzy, w każdym przypadku, decydować swobodnie korzystać, czy nie nowy przygotowany system lub kontynuować pracę w ramach obecnego systemu. Tak, dwoistość jest częścią obecnego systemu w zakresie możliwości realizacji działań komunikacyjnych, pod kierunkiem Sekretarza Sądu, może zostać dokonane zarówno służących funkcjonariuszy Wymiaru Sprawiedliwości i Prokuratora wniosek strony, na ich koszt.
Jak nowa ustawa wprowadza konieczność obywateli, kiedy przychodzą do sądów wybrać system oni wolą i wyrazić swoją wolę stwierdzając, czy wolą, że te działania urzędnicy wykonana usługę Wymiaru Sprawiedliwości i Prokuratora. W przypadku, gdy obywatele nie formułują swoje prawo wyborcze praktykowane rozumiane przez urzędników Korpusu Pomocy Prawnej. Przewiduje się również, że kryteria mogą ulec zmianie W czasie trwania postępowania, zawsze twierdząc, dla dobra sprawy.

Notatka prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Rada Ministrów

Justice wzmacnia funkcje prokuratorów zrównać do Europy

· Se modyfikacji w la Ley de Enjuiciamiento Civil para que puedan participar en actos de comunicación, embarga y algunos Actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las Órdenes del Secretario sądowych y kontrola sądowa.

· El ciudadano podrá elegir en cada PROCEDIMIENTO que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este Colectivo.

03 Maj 2013.- Rada Ministrów, wniosek Ministra Sprawiedliwości, Alberto Ruiz-Gallardón, ha Aprobado hoy un Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los Procuradores españoles się que las Tienen sus homólogos en el resto de Europa. La głównym Novedad de la futura ley es que permitirá
obywateli do wyboru, które chcesz do czynienia z aktami praktyce komunikacyjnej, foreclosures i niektóre akty wykonania orzeczenia wydanego pod koniec procesu: Adwokat, pod rozkazami urzędnika sądowego i sądowej, lub urzędnicy administracji wymiaru sprawiedliwości, jak dotychczas.

Prokuratorzy Los, już w prawie rzymskim lub w Igrzysk Alfonsa X Mądrego jako rzeczników, nigdy nie stracił status prawny przedstawiciel strony. Projekt ustawy zatwierdzony dzisiaj, który jest częścią fundamentalnej reformy wymiaru sprawiedliwości czynione, ma na celu rozwijanie możliwości współpracy i pomocy w administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, wykonanych w celu usprawnienia i poprawy efektywności proceduralne.

Podczas poprzedniej kadencji, Prawo 37/2011, z 10 Październik, Proceduralne środki usprawnienie, podkreślona, ​​ponieważ prokurator działając jako współpracownik administracji Sprawiedliwości w linii oznaczonej Sprawiedliwości białej księdze przygotowanej przez Generalnego Rady Sądownictwa.

Ustawa uchwalona dzisiaj rozszerza uprawnienia i obowiązki pełnomocników do wszystkich aktów komunikacji i niektórych aktów wykonawczych do współpracy i pomocy Wymiaru Sprawiedliwości. Będzie to jeden wybór, na początku procesu, który chce być odpowiedzialna za takie akty, pod kierunkiem sekretarza i sądowej: urzędnicy w służbie Wymiaru Sprawiedliwości lub jego pełnomocnika, na ich koszt. Jeżeli obywatel nie określa żadnych środków, które są odpowiedzialne, jak dotychczas, Urzędnicy Wymiaru Sprawiedliwości.

Główne kierunki wzmacniania funkcji adwokatów są:

· Dzieje komunikacji, zapewnienia skuteczności zgłoszeń, Cytaty, i wezwania.

· Mogą dokonać konfiskaty mienia osobistego i konta bankowe.

· Zwiększ swoje role w procesie wdrażania, może wydać nakaz zapłaty w adresie dłużnika lub gdzie można znaleźć.

· Kolegia Rzeczników mogą pobierać kaucji i przymusowym zamrożonych

· (Obowiązek w administracji, który posiada kompetencje w siły roboczej i sprzętu do obsługi wymiaru sprawiedliwości), zgodnie z dyrektywami wydanymi przez urzędnika.

· Mogą one również zostać wyznaczone jako wyspecjalizowane w aukcji zagrabionego.

Uczestnicząc w sprawowaniu funkcji publicznych, Prawo daje prokuratorów stanu stróżów, więc Twoje powiadomienia w pełni skuteczne, gdy adresat jest w domu i nie chcą otrzymać kopię uchwały, i nie muszą już wykonywać te czynności w towarzystwie dwóch świadków.

Komunikacja werbalna i procedurę sądu

Ustawa wymaga również zreformowane w celu włączenia niektórych podmiotów prawnych, aby uniknąć osądów słowne bezradność bez opóźniania procesu. Obejmują one wprowadzenie pisemną odpowiedzi pory była przeznaczona tylko dla pewnych specjalnych procedur. Podobnie, pod warunkiem, że sąd uzna to za stosowne, to daje stronom możliwość odstąpienia od zawarcia postępowania widzenia umożliwiających usprawnienie procedury i że wyrok może zostać wydany, bez dalszego postępowania po odpowiedzi na zapotrzebowanie.

Również, w procedurach zamówień wcielających w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z 14 Czerwiec 2012, w sprawie C-618 Hiszpański Bank Kredytowy, , w którym stwierdził on, że hiszpańskie przepisy nie są zgodne z prawem UE w zakresie ochrony konsumentów, , nie pozwalając sędzia rozpatrujący pozew procedurę badania urzędu ex nieuczciwość danego punktu odsetek za zwłokę w umowie. Prawo pozwala teraz procedury przeglądu i kontroli istnienia takich nieuczciwych, po wysłuchaniu stron.

Bezpośredni dostęp do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu cywilnym

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Zmiana ustawy o opłatach jest niewystarczająca.

Z naszej strony internetowej, jako prokuratorów współpracujących z właściwego funkcjonowania administracji wymiaru sprawiedliwości, śledzić dokładnie wszystkie informacje dotyczące słynnej już "prawie opłat sądowych".

Na 23 Lutego została opublikowana w BOE poprawkę do ustawy 10/2012, z 20 Listopad, zmieniająca niektóre opłaty są regulowane w ramach Wymiaru Sprawiedliwości i Narodowego Instytutu Nauk Medycyny Sądowej i Toksykologii. Zmiany te są znacznie zmniejszone ze zmniejszeniem ich ilości dla osób. Tak, Najbardziej znaczący spadek następuje w zmiennej szybkości, przechodzącej 0,5% w stosunku do ilości procedurą, z maksimum 10.000 euro, z 0,1% tej kwoty i czapki 2.000 euro. Podobnie, w dziedzinie kontrowersyjna-administracyjne, Stawka jest zredukowana do zapłaty do odwołania się od decyzji do nakładania sankcji, nie może przekroczyć 50% Wysokość kary finansowej.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Po tej modyfikacji nie zostało zrobione wcześniej oceny czekać. Z różnych prawnych i politycznych zbiorowa, doszła do tego samego wniosku: zmiany są niewystarczające, Nowa ustawa wciąż nie daje gwarancji skutecznej ochrony sądowej dla pozwanego. Tak, z Ministerstwa Sprawiedliwości z Andaluzji jest oznaczona jako "całkowicie niewystarczające" modyfikacji i nadal składając nakazu niekonstytucyjności.

Podobnej oceny wynika, Radę Generalną hiszpańskich prawników, którego prezydent Carlos Carnicer, w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ruiz Gallardón, wyrażają swoje niezadowolenie z nowelizacją prawa i potrzeby obecne stawki ponownie zostać zmienione lub zastąpione.

Zobaczymy, czy rząd analizuje nową modyfikację, czy też będziemy musieli poczekać do zasady Trybunał Konstytucyjny w sprawie przyszłości stawek. Jako prawnicy zalecają dla sprawiedliwego rozwiązania, z prymatu prawa do skutecznej ochrony sądowej wszystkich obywateli.

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Opłaty przewodnik stosowania sąd urzędników

 

Ze względu na jego znaczenie, następnie opublikować link do opłaty za wniosek GUIDE Sądowej opracowany przez Krajową Izbę Adwokacką w Urzędników Sądowych, , która przychodzi do ujednolicenia kryteriów w kontrowersyjnej interpretacji ustawy Opłaty.

Przewodnik Wdrożenie przygotowane przez Court Clerks opłat sądowych

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Straż Calendar 2013 Sądy próbne z Sewilli.

A petición de nuestros Clientes colgamos en la web de Procuradores en Sevilla, Red Procurae, el calendario de Guardias en Sevilla, para el año 2013, de los Juzgados de Instrucción, sitos en Avenida Menéndez Pelayo, Nie. 2, EDF. de los Juzgados, 41004, Sewilla.

 

ENERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 17 18
2 Miércoles 19 20
3 Jueves 2 1
4 Viernes 4 3
5 Sábado 6 5
6 Domingo 8 7
7 Lunes 10 9
8 Martes 12 11
9 Miércoles 14 13
10 Jueves 16 15
11 Viernes 18 17
12 Sábado 20 19
13 Domingo 1 2
14 Lunes 3 4
15 Martes 5 6
16 Miércoles 7 8
17 Jueves 9 10
18 Viernes 11 12
19 Sábado 13 14
20 Domingo 15 16
21 Lunes 17 18
22 Martes 19 20
23 Miércoles 2 1
24 Jueves 4 3
25 Viernes 6 5
26 Sábado 8 7
27 Domingo 10 9
28 Lunes 12 11
29 Martes 14 13
30 Miércoles 16 15
31 Jueves 18 17

 

FEBRERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 20 19
2 Sábado 1 2
3 Domingo 3 4
4 Lunes 5 6
5 Martes 7 8
6 Miércoles 9 10
7 Jueves 11 12
8 Viernes 13 14
9 Sábado 15 16
10 Domingo 17 18
11 Lunes 19 20
12 Martes 2 1
13 Miércoles 4 3
14 Jueves 6 5
15 Viernes 8 7
16 Sábado 10 9
17 Domingo 12 11
18 Lunes 14 13
19 Martes 16 15
20 Miércoles 18 17
21 Jueves 20 19
22 Viernes 1 2
23 Sábado 3 4
24 Domingo 5 6
25 Lunes 7 8
26 Martes 9 10
27 Miércoles 11 12
28 Jueves 13 14

 

MARZO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 15 16
2 Sábado 17 18
3 Domingo 19 20
4 Lunes 2 1
5 Martes 4 3
6 Miércoles 6 5
7 Jueves 8 7
8 Viernes 10 9
9 Sábado 12 11
10 Domingo 14 13
11 Lunes 16 15
12 Martes 18 17
13 Miércoles 20 19
14 Jueves 1 2
15 Viernes 3 4
16 Sábado 5 6
17 Domingo 7 8
18 Lunes 9 10
19 Martes 11 12
20 Miércoles 13 14
21 Jueves 15 16
22 Viernes 17 18
23 Sábado 19 20
24 Domingo 2 1
25 Lunes 4 3
26 Martes 6 5
27 Miércoles 8 7
28 Jueves 10 9
29 Viernes 12 11
30 Sábado 14 13
31 Domingo 16 15

 

ABRIL
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 18 17
2 Martes 20 19
3 Miércoles 1 2
4 Jueves 3 4
5 Viernes 5 6
6 Sábado 7 8
7 Domingo 9 10
8 Lunes 11 12
9 Martes 13 14
10 Miércoles 15 16
11 Jueves 17 18
12 Viernes 19 20
13 Sábado 2 1
14 Domingo 4 3
15 Lunes 6 5
16 Martes 8 7
17 Miércoles 10 9
18 Jueves 12 11
19 Viernes 14 13
20 Sábado 16 15
21 Domingo 18 17
22 Lunes 20 19
23 Martes 1 2
24 Miércoles 3 4
25 Jueves 5 6
26 Viernes 7 8
27 Sábado 9 10
28 Domingo 11 12
29 Lunes 13 14
30 Martes 15 16

 

MAYO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Miércoles 17 18
2 Jueves 19 20
3 Viernes 2 1
4 Sábado 4 3
5 Domingo 6 5
6 Lunes 8 7
7 Martes 10 9
8 Miércoles 12 11
9 Jueves 14 13
10 Viernes 16 15
11 Sábado 18 17
12 Domingo 20 19
13 Lunes 1 2
14 Martes 3 4
15 Miércoles 5 6
16 Jueves 7 8
17 Viernes 9 10
18 Sábado 11 12
19 Domingo 13 14
20 Lunes 15 16
21 Martes 17 18
22 Miércoles 19 20
23 Jueves 2 1
24 Viernes 4 3
25 Sábado 6 5
26 Domingo 8 7
27 Lunes 10 9
28 Martes 12 11
29 Miércoles 14 13
30 Jueves 16 15
31 Viernes 18 17

 

JUNIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Sábado 20 19
2 Domingo 1 2
3 Lunes 3 4
4 Martes 5 6
5 Miércoles 7 8
6 Jueves 9 10
7 Viernes 11 12
8 Sábado 13 14
9 Domingo 15 16
10 Lunes 17 18
11 Martes 19 20
12 Miércoles 2 1
13 Jueves 4 3
14 Viernes 6 5
15 Sábado 8 7
16 Domingo 10 9
17 Lunes 12 11
18 Martes 14 13
19 Miércoles 16 15
20 Jueves 18 17
21 Viernes 20 19
22 Sábado 1 2
23 Domingo 3 4
24 Lunes 5 6
25 Martes 7 8
26 Miércoles 9 10
27 Jueves 11 12
28 Viernes 13 14
29 Sábado 15 16
30 Domingo 17 18

 

JULIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 19 20
2 Martes 2 1
3 Miércoles 4 3
4 Jueves 6 5
5 Viernes 8 7
6 Sábado 10 9
7 Domingo 12 11
8 Lunes 14 13
9 Martes 16 15
10 Miércoles 18 17
11 Jueves 20 19
12 Viernes 1 2
13 Sábado 3 4
14 Domingo 5 6
15 Lunes 7 8
16 Martes 9 10
17 Miércoles 11 12
18 Jueves 13 14
19 Viernes 15 16
20 Sábado 17 18
21 Domingo 19 20
22 Lunes 2 1
23 Martes 4 3
24 Miércoles 6 5
25 Jueves 8 7
26 Viernes 10 9
27 Sábado 12 11
28 Domingo 14 13
29 Lunes 16 15
30 Martes 18 17
31 Miércoles 20 19

 

AGOSTO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Jueves 1 2
2 Viernes 3 4
3 Sábado 5 6
4 Domingo 7 8
5 Lunes 9 10
6 Martes 11 12
7 Miércoles 13 14
8 Jueves 15 16
9 Viernes 17 18
10 Sábado 19 20
11 Domingo 2 1
12 Lunes 4 3
13 Martes 6 5
14 Miércoles 8 7
15 Jueves 10 9
16 Viernes 12 11
17 Sábado 14 13
18 Domingo 16 15
19 Lunes 18 17
20 Martes 20 19
21 Miércoles 1 2
22 Jueves 3 4
23 Viernes 5 6
24 Sábado 7 8
25 Domingo 9 10
26 Lunes 11 12
27 Martes 13 14
28 Miércoles 15 16
29 Jueves 17 18
30 Viernes 19 20
31 Sábado 2 1

 

SEPTIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 4 3
2 Lunes 6 5
3 Martes 8 7
4 Miércoles 10 9
5 Jueves 12 11
6 Viernes 14 13
7 Sábado 16 15
8 Domingo 18 17
9 Lunes 20 19
10 Martes 1 2
11 Miércoles 3 4
12 Jueves 5 6
13 Viernes 7 8
14 Sábado 9 10
15 Domingo 11 12
16 Lunes 13 14
17 Martes 15 16
18 Miércoles 17 18
19 Jueves 19 20
20 Viernes 2 1
21 Sábado 4 3
22 Domingo 6 5
23 Lunes 8 7
24 Martes 10 9
25 Miércoles 12 11
26 Jueves 14 13
27 Viernes 16 15
28 Sábado 18 17
29 Domingo 20 19
30 Lunes 1 2

 

OCTUBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 3 4
2 Miércoles 5 6
3 Jueves 7 8
4 Viernes 9 10
5 Sábado 11 12
6 Domingo 13 14
7 Lunes 15 16
8 Martes 17 18
9 Miércoles 19 20
10 Jueves 2 1
11 Viernes 4 3
12 Sábado 6 5
13 Domingo 8 7
14 Lunes 10 9
15 Martes 12 11
16 Miércoles 14 13
17 Jueves 16 15
18 Viernes 18 17
19 Sábado 20 19
20 Domingo 1 2
21 Lunes 3 4
22 Martes 5 6
23 Miércoles 7 8
24 Jueves 9 10
25 Viernes 11 12
26 Sábado 13 14
27 Domingo 15 16
28 Lunes 17 18
29 Martes 19 20
30 Miércoles 2 1
31 Jueves 4 3

 

NOVIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 6 5
2 Sábado 8 7
3 Domingo 10 9
4 Lunes 12 11
5 Martes 14 13
6 Miércoles 16 15
7 Jueves 18 17
8 Viernes 20 19
9 Sábado 1 2
10 Domingo 3 4
11 Lunes 5 6
12 Martes 7 8
13 Miércoles 9 10
14 Jueves 11 12
15 Viernes 13 14
16 Sábado 15 16
17 Domingo 17 18
18 Lunes 19 20
19 Martes 2 1
20 Miércoles 4 3
21 Jueves 6 5
22 Viernes 8 7
23 Sábado 10 9
24 Domingo 12 11
25 Lunes 14 13
26 Martes 16 15
27 Miércoles 18 17
28 Jueves 20 19
29 Viernes 1 2
30 Sábado 3 4

 

DICIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 5 6
2 Lunes 7 8
3 Martes 9 10
4 Miércoles 11 12
5 Jueves 13 14
6 Viernes 15 16
7 Sábado 17 18
8 Domingo 19 20
9 Lunes 2 1
10 Martes 4 3
11 Miércoles 6 5
12 Jueves 8 7
13 Viernes 10 9
14 Sábado 12 11
15 Domingo 14 13
16 Lunes 16 15
17 Martes 18 17
18 Miércoles 20 19
19 Jueves 1 2
20 Viernes 3 4
21 Sábado 5 6
22 Domingo 7 8
23 Lunes 9 10
24 Martes 11 12
25 Miércoles 13 14
26 Jueves 15 16
27 Viernes 17 18
28 Sábado 19 20
29 Domingo 2 1
30 Lunes 4 3
31 Martes 6 5
Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Straż Calendar 2013 JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER de Sevilla

A petición de nuestros Clientes colgamos en la web el calendario de Guardias en Sevilla de los JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER para el año 2013.

Dirección Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla: Avda. z Buhaira, 31, 2Pierwsze piętro, 41005, Sewilla.

 

ENERO
DÍA SĄD
1 Martes 2
2 Miércoles 2
3 Jueves 2
4 Viernes 3
5 Sábado 3
6 Domingo 3
7 Lunes 4
8 Martes 4
9 Miércoles 4
10 Jueves 1
11 Viernes 1
12 Sábado 1
13 Domingo 2
14 Lunes 2
15 Martes 2
16 Miércoles 3
17 Jueves 3
18 Viernes 3
19 Sábado 4
20 Domingo 4
21 Lunes 4
22 Martes 1
23 Miércoles 1
24 Jueves 1
25 Viernes 2
26 Sábado 2
27 Domingo 2
28 Lunes 3
29 Martes 3
30 Miércoles 3
31 Jueves 4

 

 

FEBRERO
DÍA SĄD
1 Viernes 4
2 Sábado 4
3 Domingo 1
4 Lunes 1
5 Martes 1
6 Miércoles 2
7 Jueves 2
8 Viernes 2
9 Sábado 3
10 Domingo 3
11 Lunes 3
12 Martes 4
13 Miércoles 4
14 Jueves 4
15 Viernes 1
16 Sábado 1
17 Domingo 1
18 Lunes 2
19 Martes 2
20 Miércoles 2
21 Jueves 3
22 Viernes 3
23 Sábado 3
24 Domingo 4
25 Lunes 4
26 Martes 4
27 Miércoles 1
28 Jueves 1

 

 

MARZO
DÍA SĄD
1 Viernes 1
2 Sábado 2
3 Domingo 2
4 Lunes 2
5 Martes 3
6 Miércoles 3
7 Jueves 3
8 Viernes 4
9 Sábado 4
10 Domingo 4
11 Lunes 1
12 Martes 1
13 Miércoles 1
14 Jueves 2
15 Viernes 2
16 Sábado 2
17 Domingo 3
18 Lunes 3
19 Martes 3
20 Miércoles 4
21 Jueves 4
22 Viernes 4
23 Sábado 1
24 Domingo 1
25 Lunes 1
26 Martes 2
27 Miércoles 2
28 Jueves 2
29 Viernes 3
30 Sábado 3
31 Domingo 3

 

 

ABRIL
DÍA SĄD
1 Lunes 4
2 Martes 4
3 Miércoles 4
4 Jueves 1
5 Viernes 1
6 Sábado 1
7 Domingo 2
8 Lunes 2
9 Martes 2
10 Miércoles 3
11 Jueves 3
12 Viernes 3
13 Sábado 4
14 Domingo 4
15 Lunes 4
16 Martes 1
17 Miércoles 1
18 Jueves 1
19 Viernes 2
20 Sábado 2
21 Domingo 2
22 Lunes 3
23 Martes 3
24 Miércoles 3
25 Jueves 4
26 Viernes 4
27 Sábado 4
28 Domingo 1
29 Lunes 1
30 Martes 1

 

 

MAYO
DÍA SĄD
1 Miércoles 2
2 Jueves 2
3 Viernes 2
4 Sábado 3
5 Domingo 3
6 Lunes 3
7 Martes 4
8 Miércoles 4
9 Jueves 4
10 Viernes 1
11 Sábado 1
12 Domingo 1
13 Lunes 2
14 Martes 2
15 Miércoles 2
16 Jueves 3
17 Viernes 3
18 Sábado 3
19 Domingo 4
20 Lunes 4
21 Martes 4
22 Miércoles 1
23 Jueves 1
24 Viernes 1
25 Sábado 2
26 Domingo 2
27 Lunes 2
28 Martes 3
29 Miércoles 3
30 Jueves 3
31 Viernes 4

 

JUNIO
DÍA SĄD
1 Sábado 4
2 Domingo 4
3 Lunes 1
4 Martes 1
5 Miércoles 1
6 Jueves 2
7 Viernes 2
8 Sábado 2
9 Domingo 3
10 Lunes 3
11 Martes 3
12 Miércoles 4
13 Jueves 4
14 Viernes 4
15 Sábado 1
16 Domingo 1
17 Lunes 1
18 Martes 2
19 Miércoles 2
20 Jueves 2
21 Viernes 3
22 Sábado 3
23 Domingo 3
24 Lunes 4
25 Martes 4
26 Miércoles 4
27 Jueves 1
28 Viernes 1
29 Sábado 1
30 Domingo 2

 

 

JULIO
DÍA SĄD
1 Lunes 2
2 Martes 2
3 Miércoles 3
4 Jueves 3
5 Viernes 3
6 Sábado 4
7 Domingo 4
8 Lunes 4
9 Martes 1
10 Miércoles 1
11 Jueves 1
12 Viernes 2
13 Sábado 2
14 Domingo 2
15 Lunes 3
16 Martes 3
17 Miércoles 3
18 Jueves 4
19 Viernes 4
20 Sábado 4
21 Domingo 1
22 Lunes 1
23 Martes 1
24 Miércoles 2
25 Jueves 2
26 Viernes 2
27 Sábado 3
28 Domingo 3
29 Lunes 3
30 Martes 4
31 Miércoles 4

 

 

AGOSTO
DÍA SĄD
1 Jueves 4
2 Viernes 1
3 Sábado 1
4 Domingo 1
5 Lunes 2
6 Martes 2
7 Miércoles 2
8 Jueves 3
9 Viernes 3
10 Sábado 3
11 Domingo 4
12 Lunes 4
13 Martes 4
14 Miércoles 1
15 Jueves 1
16 Viernes 1
17 Sábado 2
18 Domingo 2
19 Lunes 2
20 Martes 3
21 Miércoles 3
22 Jueves 3
23 Viernes 4
24 Sábado 4
25 Domingo 4
26 Lunes 1
27 Martes 1
28 Miércoles 1
29 Jueves 2
30 Viernes 2
31 Sábado 2

 

 

SEPTIEMBRE
DÍA SĄD
1 Domingo 3
2 Lunes 3
3 Martes 3
4 Miércoles 4
5 Jueves 4
6 Viernes 4
7 Sábado 1
8 Domingo 1
9 Lunes 1
10 Martes 2
11 Miércoles 2
12 Jueves 2
13 Viernes 3
14 Sábado 3
15 Domingo 3
16 Lunes 4
17 Martes 4
18 Miércoles 4
19 Jueves 1
20 Viernes 1
21 Sábado 1
22 Domingo 2
23 Lunes 2
24 Martes 2
25 Miércoles 3
26 Jueves 3
27 Viernes 3
28 Sábado 4
29 Domingo 4
30 Lunes 4

 

 

OCTUBRE
DÍA SĄD
1 Martes 1
2 Miércoles 1
3 Jueves 1
4 Viernes 2
5 Sábado 2
6 Domingo 2
7 Lunes 3
8 Martes 3
9 Miércoles 3
10 Jueves 4
11 Viernes 4
12 Sábado 4
13 Domingo 1
14 Lunes 1
15 Martes 1
16 Miércoles 2
17 Jueves 2
18 Viernes 2
19 Sábado 3
20 Domingo 3
21 Lunes 3
22 Martes 4
23 Miércoles 4
24 Jueves 4
25 Viernes 1
26 Sábado 1
27 Domingo 1
28 Lunes 2
29 Martes 2
30 Miércoles 2
31 Jueves 3

 

 

NOVIEMBRE
DÍA SĄD
1 Viernes 3
2 Sábado 3
3 Domingo 4
4 Lunes 4
5 Martes 4
6 Miércoles 1
7 Jueves 1
8 Viernes 1
9 Sábado 2
10 Domingo 2
11 Lunes 2
12 Martes 3
13 Miércoles 3
14 Jueves 3
15 Viernes 4
16 Sábado 4
17 Domingo 4
18 Lunes 1
19 Martes 1
20 Miércoles 1
21 Jueves 2
22 Viernes 2
23 Sábado 2
24 Domingo 3
25 Lunes 3
26 Martes 3
27 Miércoles 4
28 Jueves 4
29 Viernes 4
30 Sábado 1

 

 

DICIEMBRE
DÍA SĄD
1 Domingo 1
2 Lunes 1
3 Martes 2
4 Miércoles 2
5 Jueves 2
6 Viernes 3
7 Sábado 3
8 Domingo 3
9 Lunes 4
10 Martes 4
11 Miércoles 4
12 Jueves 1
13 Viernes 1
14 Sábado 1
15 Domingo 2
16 Lunes 2
17 Martes 2
18 Miércoles 3
19 Jueves 3
20 Viernes 3
21 Sábado 4
22 Domingo 4
23 Lunes 4
24 Martes 1
25 Miércoles 1
26 Jueves 1
27 Viernes 2
28 Sábado 2
29 Domingo 2
30 Lunes 3
31 Martes 3
Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Andaluzyjski ośrodek do nowych Konstytucyjnych kosztach sądowych ustawa

La justicia del dineroEl Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz. Así se suma a otras iniciativas de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de tasas y es que, esta norma ha puesto en contra a todos los sectores profesionales, desde los Jueces, los Fiscales, Court Clerks, Prawnicy, los Procuradores, así como a las distintas organizaciones de consumidores y usuarios. Hecho en falta a Doña Soledad Becerril, que debería haber sido la primera, como Defensora del Pueblo en plantear el recurso de inconstitucionalidad, máxime cuando se lo han pedido, por activa y por pasiva, desde distintos colectivos profesionales y de afectados. Zaniechanie działania teraz, jego pozycja jest poważnie zdyskredytowane.

Co należy najpierw zrobić Konstytucyjny, raz dopuszczone środki tymczasowo zawiesić przedmiotowej zasady w celu uniknięcia dalszych szkód udało Sprawiedliwości , zmuszając nawet przed T.C. rządzić, że Ministerstwo Sprawiedliwości to, co powinienem zrobić od początku, dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi i wydawać normy konsensusu. Prawdą jest, że nie zawsze można zadowolić wszystkich stanowienia prawa, ale czego nie w każdym przypadku jest prawa wobec wszystkich.

Tribunal Constitucional de España

Desde aquí quiero resaltar la intensa labor que han protagonizado los Procuradores intentando por todos los medios racionalizar esta reforma legislativa a las Tasas Judiciales. De facto, ha sido el único colectivo que ha introducido, en trámite parlamentario, w górę 23 enmiendas al proyecto de ley, a través de los distintos grupos parlamentarios a los que se les propuso.

Os dejo un enlace con un artículo publicado en el País a propósito de este nuevo recurso de inconstitucionalidad:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/andalucia/1358856877_824700.html

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj

Happy Holidays i Szczęśliwego Nowego Roku.

Nacimiento de Jesús en BelénLes deseamos a todos nuestros clientes, amigos y colaboradores, unas felices fiestas y que disfruten de estas entrañables fechas en compañía de familiares y seres queridos.

Os deseamos igualmente que el próximo año venga cargado de éxitos profesionales, que complementen los logros personales y familiares.

El 2012 ha sido un año duro, lleno de retos que han requerido de nosotros dar el cien por cien. Seguro que todo lo que hemos aprendido en estos años tan difíciles, nos ayuda a poder afrontar el 2013 con un espíritu renovado a base de imaginación, iniciativa y, sobre todo, no darse nunca por vencido.

Ostatni, hago un llamamiento a la solidaridad con nuestros paisanos, conciudadanos que han perdido su trabajo y que lo están pasando mal. Arrimemos el hombro entre todos y apoyemos cualquier iniciativa solidaria, no solo durante estas fiestas, sino durante todo el año próximo, donando alimentos a los bancos de alimentos, dokonywania niewielkich wkładów finansowych instytucji jak Caritas zrobić tak wiele dobrego dla potrzebujących lub, pośrednictwem innego inicjatywy organizacji lub osoby fizycznej, a może znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy.

Merry Christmas and Happy New Year.

Opublikowano Blog Entries | Skomentuj