Calendario guardias Juzgados de Sevilla (Januára, febrero, marzo)

CALENDARIO DE GUARDIAS Juzgados de Sevilla 2018
Januára
DIA INC DET D.L.
1 L 10 9
2 M 12 11 1
3 X 14 13 3
4 J 16 15 4
5 V 18 17 5
6 S 20 19
7 D 1 2
8 L 3 4 14
9 M 5 6 13
10 X 7 8 16
11 J 9 10 17
12 V 11 12 18
13 S 13 14
14 D 15 16
15 L 17 18 6
16 M 19 20 7
17 X 2 1 9
18 J 4 3 8
19 V 6 5 15
20 S 8 7
21 D 10 9
22 L 12 11 19
23 M 14 13 20
24 X 16 15 2
25 J 18 17 10
26 V 20 19 11
27 S 1 2
28 D 3 4
29 L 5 6 12
30 M 7 8 17
31 X 9 10 1
Február
DIA INC DET D.L.
1 J 11 12 3
2 V 13 14 4
3 S 15 16
4 D 17 18
5 L 19 20 9
6 M 2 1 14
7 X 4 3 13
8 J 6 5 18
9 V 8 7 16
10 S 10 9
11 D 12 11
12 L 14 13 5
13 M 16 15 6
14 X 18 17 7
15 J 20 19 11
16 V 1 2 12
17 S 3 4
18 D 5 6
19 L 7 8 20
20 M 9 10 19
21 X 11 12 3
22 J 13 14 2
23 V 15 16 8
24 S 17 18
25 D 19 20
26 L 2 1 10
27 M 4 3 15
28 X 6 5
MAREC
DIA INC DET D.L.
1 J 8 7 17
2 V 10 9 18
3 S 12 11
4 D 14 13
5 L 16 15 4
6 M 18 17 5
7 X 20 19 6
8 J 1 2 7
9 V 3 4 13
10 S 5 6
11 D 7 8
12 L 9 10 1
13 M 11 12 20
14 X 13 14 19
15 J 15 16 8
16 V 17 18 9
17 S 19 20
18 D 2 1
19 L 4 3 14
20 M 6 5 16
21 X 8 7 15
22 J 10 9 18
23 V 12 11 2
24 S 14 13
25 D 16 15
26 L 18 17 11
27 M 20 19 10
28 X 1 2 12
29 J 3 4
30 V 5 6
31 S 7 8

 

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Calendario laboral 2017

 

Práca kalendár Seville 2017

 

Descargar (PDF, 39KB)

 

 

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
Januára
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
Február
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
MAREC
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
Apríla
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
MAY
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
Júna
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
Júla
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
Augusta
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
Septembra
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
Októbra
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
Novembra
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
Decembra
DIA UDALOSTI Zatknutie
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Kalendár Guards Súdy Dos Hermanas, Seville.

 

 

ZAČÍNA

SÚDNY DVOR

ENDS

07/01/14

SÚDNY DVOR 6

14/01/14

14/01/14

SÚDNY DVOR 7

21/01/14

21/01/14

SÚDNY DVOR 1

28/01/14

28/01/14

SÚDNY DVOR 2

04/02/14

04/02/14

SÚDNY DVOR 3

11/02/14

11/02/14

SÚDNY DVOR 4

18/02/14

18/02/14

SÚDNY DVOR 5

25/02/14

25/02/14

SÚDNY DVOR 6

04/03/14

04/03/14

SÚDNY DVOR 7

11/03/14

11/03/14

SÚDNY DVOR 1

18/03/14

18/03/14

SÚDNY DVOR 2

25/03/14

25/03/14

SÚDNY DVOR 3

01/04/14

01/04/14

SÚDNY DVOR 4

08/04/04

08/04/14

SÚDNY DVOR 5

15/04/14

15/04/14

SÚDNY DVOR 6

22/04/14

22/04/14

SÚDNY DVOR 7

29/04/14

29/04/14

SÚDNY DVOR 1

06/05/14

06/05/14

SÚDNY DVOR 2

13/05/14

13/05/14

SÚDNY DVOR 3

20/05/14

20/05/14

SÚDNY DVOR 4

27/05/14

27/05/14

SÚDY

03/06/14

03/06/14

SÚDNY DVOR 6

10/06/14

10/06/14

SÚDNY DVOR 7

17/06/14

17/06/14

SÚDNY DVOR 1

24/06/14

24/06/14

SÚDNY DVOR 2

01/07/14

01/07/14

SÚDNY DVOR 3

08/07/14

08/07/14

SÚDNY DVOR 4

15/07/14

15/07/14

SÚDY

22/07/14

22/07/14

SÚDNY DVOR 6

29/07/14

29/07/14

SÚDNY DVOR 7

05/08/14

05/08/14

SÚDNY DVOR 1

12/08/14

12/08/14

SÚDNY DVOR 2

19/08/14

19/08/14

SÚDNY DVOR 3

26/08/14

26/08/14

SÚDNY DVOR 4

02/09/14

02/09/14

SÚDY

09/09/14

09/09/14

SÚDNY DVOR 6

16/09/14

16/09/14

SÚDNY DVOR 7

23/09/14

23/09/14

SÚDNY DVOR 1

30/09/14

30/09/14

SÚDNY DVOR 2

07/10/14

07/10/14

SÚDNY DVOR 3

14/10/14

14/10/14

SÚDNY DVOR 4

21/10/14

21/10/14

SÚDY

28/10/14

28/10/14

SÚDNY DVOR 6

04/11/14

04/11/14

SÚDNY DVOR 7

11/11/14

11/11/14

SÚDNY DVOR 1

18/11/14

18/11/14

SÚDNY DVOR 2

25/11/14

25/11/14

SÚDNY DVOR 3

02/12/14

02/12/14

SÚDNY DVOR 4

09/12/14

09/12/14

SÚDY

16/12/14

16/12/14

SÚDNY DVOR 6

23/12/14

23/12/14

SÚDNY DVOR 7

30/12/14

30/12/14

SÚDNY DVOR 1

06/01/15

 

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Nové funkcie advokátov v občianskom súdnom poriadku.

Ministerská rada schvaľuje návrh reformy právnych predpisov Občianskeho súdneho poriadku, ktorou sa zbližujú funkcií svojich právnych zástupcov PEER V ostatných častiach Európy

Tlačová správa Rady prokurátorov generálny Španielska
Rada ministrov schválila novelu Občianskeho súdneho poriadku
Zastupiteľstvo na nové povinnosti,, Rovnako ako v európskej úrovni, A budú považované za PROSTRIEDKY zadávateľa

Madrid, 3 Máj 2013.- Právnici Španielske naďalej predpokladať, nové zručnosti, s funkciami podobnými tým, ktoré sa vyvíjajú svojich kolegov v Európe, stanovuje, že niektoré, príliš široko, boli obsiahnuté v zákone, najmä s ohľadom na ich zapojenie do vykonávacích aktov. To vyplýva zo zmeny Občianskeho súdneho poriadku (LEC) dnes prijala Rada ministrov.
Rovnako, a aby sa zabezpečila účinnosť intervenčných advokátov v ich nových úlohách, do tej miery, že, mimo ich funkcii zástupcov strán, podieľať sa na výkone verejnej funkcie, Zákon udeľuje status činných v trestnom konaní, ktorý neznamená, že sú po celú dobu procesu; ale, iný keď oni sú uvedené osobitne na vykonávanie takýchto právnych aktov, vždy pod vedením úradníka a predložil Súdnemu dvoru.
Reformy začaté Ministerstvom spravodlivosti usiluje o zlepšenie v súdnom spore možnosti, zvýšenie prácu advokátov súdov prostredníctvom rozvoja spolupráce a pomôcť funkcie so Správou spravodlivosti, s cieľom urýchliť procesné a zvýšiť efektivitu riadenia.
S týmto zákonom sa rozširuje právomoci a povinnosti zástupcov jednotlivých súdov, aby všetky akty komunikácie a niektoré vykonávacie predpisy a ďalšiu spoluprácu a pomoc k výkonu spravodlivosti, spočívajúci na vôľu strany, ktorú zastupujú, a pri zachovaní súčasného systému, pokiaľ ide o nedostatku vplyv na náklady.
Zvýšených nákladov BEZ
To bude produkovať výrazné zlepšenie možností pre občanov, keď sa musí uchýliť k súdom, pomôcť urýchliť procedurálne formality, a bez toho, aby to znamenalo prípadné zvýšenie nákladov procesu, ako to bude občanov, ktorí, v každom prípade, slobodne sa rozhodnúť využiť, alebo nie nový systém určený alebo pokračovať v prevádzke na základe súčasného režimu. Tak, dualita je súčasťou existujúceho systému z hľadiska možnosti realizácie komunikačných aktov, pod vedením súdneho úradníka, môže byť vykonané ako slúži úradníkom výkonu spravodlivosti a právnik strany požiada, na ich úkor.
Ako nový zákon ustanovuje, že je potrebné pre občanov, keď prídu pred súdmi zvoliť systém, ktorému dávajú prednosť, a vyjadrujú svoju vôľu s uvedením, či dávajú prednosť, že tieto opatrenia úradníci urobil službu kontroly dvora alebo prokurátor. V prípade, že občania nemajú formulovať svoje volebné právo byť vykonávaný rozumie úradníkov právnej pomoci zboru. Rovnako sa predpokladá, že kritériá môžu meniť v priebehu pendency konaní, vždy vyhlasovať za dobrú vec.

Tlačová správa Ministerstva spravodlivosti

Rada ministrov

Spravodlivosť posilňuje funkcie prokurátorov, aby sa rovnali Európy

· To upravuje Občiansky súdny poriadok zúčastniť sa aktov komunikácie, exekúcií a niektoré akty výkone rozsudkov, vždy na základe objednávky súdny úradník a súdny.

· Občania si môžu vybrať v každom konaní, ktoré tieto úkony sú vykonávané úradníkmi výkonu spravodlivosti alebo tejto skupine.

03 Máj 2013.- Kabinet, návrh ministra spravodlivosti, Alberto Ruiz-Gallardón, dnes schválila návrh návrh novely Občianskeho súdneho poriadku zblížiť funkcií na španielskych prokurátorov majú svojich partnerov v ostatných častiach Európy. Hlavnou novinkou budúceho zákona je umožniť
Občania si vybrať, ktorý chcete vysporiadať s aktmi komunikačnej praxe, exekúcií a niektoré akty výkonu rozsudku vyniesol na konci procesu: Advokát, na základe objednávky súdny úradník a súdny, alebo úradníci výkonu spravodlivosti, ako doteraz.

Prokurátori, už v rímskom práve, alebo v hrách Alfonso X Wise sú ombudsmani, nikdy stratil právny zástupca postavenie strany. Návrh zákona schválila dnes, ktorý je súčasťou základnej reformy justície vykonáva, sa snaží rozvíjať funkcie spolupráce a pomoc pri výkone spravodlivosti a prokurátorov z zefektívniť a zvýšiť efektivitu procesné.

V predchádzajúcom období, Zákon 37/2011, z 10 Október, Procedurálne usmerňujúcich opatrení, zdôraznená preto, že advokát pôsobí ako spolupracovník Spravy dvora v súlade označenej spravodlivosti Bielej knihy pripravil Generálnej rady súdnictva.

Zákon prešiel dnes rozširuje právomoci a povinnosti advokátov na všetky akty komunikácie a niektoré vykonávacie predpisy a spolupráce a pomoci výkonu spravodlivosti. Bude to ten, ktorými sa na začiatku procesu, ktorý chce byť za takéto konanie, pod vedením úradníka a súdne: úradníci v službách výkonu spravodlivosti alebo jeho právnik, na ich úkor. Pokiaľ občan neposkytuje žiadne nástroje, ktoré budú zodpovedné, ako doteraz, úradníci výkonu spravodlivosti.

Usmernenia pre posilňovanie funkcie advokátov sú:

· Akty komunikácie, zabezpečenie účinnosti oznámenia, Citácia, a predvolanie.

· Môžu vykonať zabavenie osobného majetku a bankových účtov.

· Zvýšte svoju úlohu v procese implementácie, môže vydať príkaz k platbe v adrese dlžníka alebo tam, kde môžu nájsť.

· Kolégií Advokáti môžu požadovať zálohu a nútenej zmrazených

· (povinnosť v rámci verejnej správy, ktorá má kompetencie v pracovnej sily a vybavenie, aby slúžil výkonu spravodlivosti), podľa pokynov daných úradníkom.

· Môžu byť tiež označené ako špecializovaná na aukcii majetok zabavený.

Zatiaľ čo účasť na výkone verejnej funkcie, zákon dáva Prokurátori stav kontrolných pracovníkov, takže vaše oznámenie plne účinná, keď je príjemca doma a odmietajú prijať kópiu uznesenia, a už nemusia vykonávať tieto úkony v sprievode dvoch svedkov.

Verbálne a riadenie Rozsudok

Zákon vyžaduje tiež zreformovať tak, aby zahŕňala určité právne subjekty slovné úsudky, aby sa zabránilo bezmocnosť bez oneskorenia procesu. Medzi ne patrí zavedenie písomné odpovede doteraz bola určená len pre určité špeciálne postupy. Podobne, za predpokladu, že súd považuje za vhodné, To dáva stranám možnosť upustiť od uzavretia rokovaní pohľadu umožňujúci zjednodušenie postupu a že veta môže byť vydané bez ďalšieho konania po tom, čo na základe dopytu.

Tiež, Na účely postupov priznáva účinok rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, z 14 Jún 2012, vo veci C-618 španielskej Credit Bank, v ktorom sa uvádza, že španielska právna úprava nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa, al nie permitir que el juez que una Conoce Demand en un Proceso monitorio skúmať de Oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre de intereses demora Contenido en un contrato. La ley permitir Ahora un tramite ods examinar y controlar la existencia de ESA Cláusulas abusivas, previa audienčná de las partes.

Acceso Directo al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Novela zákona o poplatkoch nedostatočných.

Desde Nuestra web, como Procuradores colaboradores con el Buen funcionamiento de la Administración de Justicia, starostlivo sledovať všetky informácie týkajúce sa teraz slávny "zákon o súdnych poplatkoch".

Na 23 Februára bolo uverejnené v BOE novela zákona 10/2012, z 20 November, o úprave niektorých poplatkov v oblasti výkonu spravodlivosti a Národný ústav toxikológie a forenzných vied. Zmeny sú podstatne znížené na zníženie množstva rovnaké pre jednotlivca. Tak, K najväčšiemu poklesu dochádza v premennej rýchlosti, absolvovaní 0,5% o rozsahu riadenia, s maximálne 10.000 eur, na 0,1% táto suma sa v hornej časti 2.000 eur. Podobne, v sporných-správnej, sadzba znížená platiť pilovanie odvolanie proti sankciám, nesmie prekročiť 50% suma peňažného trestu alebo pokuty.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Na základe tejto zmeny nebude sa dalo očakávať skoršie odhady s. Z rôznych právnych a politických skupín, dosiahol k rovnakému záveru: zmeny sú nedostatočné, Nový zákon stále neposkytuje záruku účinnej súdnej ochrany pre žalovaného. Tak, od Ministerstvo spravodlivosti vlády Andalúzie je prečiarkne úpravou "absolútne nedostatočná" a pokračovať s podaním príkazu na protiústavnosti.

Podobne sa hodnotí generálny radu španielskych právnikov, ktorého prezident Carlos Carnicer, pri stretnutí s ministrom spravodlivosti, Ruiz Gallardon, vyjadriť svoju nespokojnosť s novelou zákona a nutnosť aktuálne sadzby sú revidované alebo nahradené znova.

Uvidíme, či vláda študuje novú modifikáciu alebo ak by sme mali počkať Ústavného súdu rozhodovať o budúcnosti poplatkov. Ako právnici presadzovať spravodlivé riešenie, s primátu práva na účinnú súdnu ochranu všetkých občanov.

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

FEE NÁVOD NA POUŽITIE súdne súdnych tajomníkov

 

Vzhľadom k jeho významu, publikovať odkaz na FEL NÁVOD NA POUŽITIE súdne vyvinutý Národnej advokátskej komory súdnych úradníkoch, ktorý prichádza zjednotiť kritériá kontroverzná interpretácia poplatkov papieroch.

Príručka pre implementáciu pripravená na súdnych úradníkov poplatkov za súdne

Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Kalendár stráží 2013 SÚDY výučby v Seville.

Na prianie našich zákazníkov sme visel na internetových stránkach advokátov v Seville, Red Procurae, Stráže plán v Seville, za rok 2013, z Trial súdov, davky na Avenida Menendez Pelayo, N º 2, EDF. súdov, 41004, Seville.

 

Januára
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Utorok 17 18
2 Streda 19 20
3 Štvrtok 2 1
4 Piatok 4 3
5 Sobota 6 5
6 Nedeľa 8 7
7 Pondelok 10 9
8 Utorok 12 11
9 Streda 14 13
10 Štvrtok 16 15
11 Piatok 18 17
12 Sobota 20 19
13 Nedeľa 1 2
14 Pondelok 3 4
15 Utorok 5 6
16 Streda 7 8
17 Štvrtok 9 10
18 Piatok 11 12
19 Sobota 13 14
20 Nedeľa 15 16
21 Pondelok 17 18
22 Utorok 19 20
23 Streda 2 1
24 Štvrtok 4 3
25 Piatok 6 5
26 Sobota 8 7
27 Nedeľa 10 9
28 Pondelok 12 11
29 Utorok 14 13
30 Streda 16 15
31 Štvrtok 18 17

 

Február
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Piatok 20 19
2 Sobota 1 2
3 Nedeľa 3 4
4 Pondelok 5 6
5 Utorok 7 8
6 Streda 9 10
7 Štvrtok 11 12
8 Piatok 13 14
9 Sobota 15 16
10 Nedeľa 17 18
11 Pondelok 19 20
12 Utorok 2 1
13 Streda 4 3
14 Štvrtok 6 5
15 Piatok 8 7
16 Sobota 10 9
17 Nedeľa 12 11
18 Pondelok 14 13
19 Utorok 16 15
20 Streda 18 17
21 Štvrtok 20 19
22 Piatok 1 2
23 Sobota 3 4
24 Nedeľa 5 6
25 Pondelok 7 8
26 Utorok 9 10
27 Streda 11 12
28 Štvrtok 13 14

 

MAREC
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Piatok 15 16
2 Sobota 17 18
3 Nedeľa 19 20
4 Pondelok 2 1
5 Utorok 4 3
6 Streda 6 5
7 Štvrtok 8 7
8 Piatok 10 9
9 Sobota 12 11
10 Nedeľa 14 13
11 Pondelok 16 15
12 Utorok 18 17
13 Streda 20 19
14 Štvrtok 1 2
15 Piatok 3 4
16 Sobota 5 6
17 Nedeľa 7 8
18 Pondelok 9 10
19 Utorok 11 12
20 Streda 13 14
21 Štvrtok 15 16
22 Piatok 17 18
23 Sobota 19 20
24 Nedeľa 2 1
25 Pondelok 4 3
26 Utorok 6 5
27 Streda 8 7
28 Štvrtok 10 9
29 Piatok 12 11
30 Sobota 14 13
31 Nedeľa 16 15

 

Apríla
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Pondelok 18 17
2 Utorok 20 19
3 Streda 1 2
4 Štvrtok 3 4
5 Piatok 5 6
6 Sobota 7 8
7 Nedeľa 9 10
8 Pondelok 11 12
9 Utorok 13 14
10 Streda 15 16
11 Štvrtok 17 18
12 Piatok 19 20
13 Sobota 2 1
14 Nedeľa 4 3
15 Pondelok 6 5
16 Utorok 8 7
17 Streda 10 9
18 Štvrtok 12 11
19 Piatok 14 13
20 Sobota 16 15
21 Nedeľa 18 17
22 Pondelok 20 19
23 Utorok 1 2
24 Streda 3 4
25 Štvrtok 5 6
26 Piatok 7 8
27 Sobota 9 10
28 Nedeľa 11 12
29 Pondelok 13 14
30 Utorok 15 16

 

MAY
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Streda 17 18
2 Štvrtok 19 20
3 Piatok 2 1
4 Sobota 4 3
5 Nedeľa 6 5
6 Pondelok 8 7
7 Utorok 10 9
8 Streda 12 11
9 Štvrtok 14 13
10 Piatok 16 15
11 Sobota 18 17
12 Nedeľa 20 19
13 Pondelok 1 2
14 Utorok 3 4
15 Streda 5 6
16 Štvrtok 7 8
17 Piatok 9 10
18 Sobota 11 12
19 Nedeľa 13 14
20 Pondelok 15 16
21 Utorok 17 18
22 Streda 19 20
23 Štvrtok 2 1
24 Piatok 4 3
25 Sobota 6 5
26 Nedeľa 8 7
27 Pondelok 10 9
28 Utorok 12 11
29 Streda 14 13
30 Štvrtok 16 15
31 Piatok 18 17

 

Júna
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Sobota 20 19
2 Nedeľa 1 2
3 Pondelok 3 4
4 Utorok 5 6
5 Streda 7 8
6 Štvrtok 9 10
7 Piatok 11 12
8 Sobota 13 14
9 Nedeľa 15 16
10 Pondelok 17 18
11 Utorok 19 20
12 Streda 2 1
13 Štvrtok 4 3
14 Piatok 6 5
15 Sobota 8 7
16 Nedeľa 10 9
17 Pondelok 12 11
18 Utorok 14 13
19 Streda 16 15
20 Štvrtok 18 17
21 Piatok 20 19
22 Sobota 1 2
23 Nedeľa 3 4
24 Pondelok 5 6
25 Utorok 7 8
26 Streda 9 10
27 Štvrtok 11 12
28 Piatok 13 14
29 Sobota 15 16
30 Nedeľa 17 18

 

Júla
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Pondelok 19 20
2 Utorok 2 1
3 Streda 4 3
4 Štvrtok 6 5
5 Piatok 8 7
6 Sobota 10 9
7 Nedeľa 12 11
8 Pondelok 14 13
9 Utorok 16 15
10 Streda 18 17
11 Štvrtok 20 19
12 Piatok 1 2
13 Sobota 3 4
14 Nedeľa 5 6
15 Pondelok 7 8
16 Utorok 9 10
17 Streda 11 12
18 Štvrtok 13 14
19 Piatok 15 16
20 Sobota 17 18
21 Nedeľa 19 20
22 Pondelok 2 1
23 Utorok 4 3
24 Streda 6 5
25 Štvrtok 8 7
26 Piatok 10 9
27 Sobota 12 11
28 Nedeľa 14 13
29 Pondelok 16 15
30 Utorok 18 17
31 Streda 20 19

 

Augusta
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Štvrtok 1 2
2 Piatok 3 4
3 Sobota 5 6
4 Nedeľa 7 8
5 Pondelok 9 10
6 Utorok 11 12
7 Streda 13 14
8 Štvrtok 15 16
9 Piatok 17 18
10 Sobota 19 20
11 Nedeľa 2 1
12 Pondelok 4 3
13 Utorok 6 5
14 Streda 8 7
15 Štvrtok 10 9
16 Piatok 12 11
17 Sobota 14 13
18 Nedeľa 16 15
19 Pondelok 18 17
20 Utorok 20 19
21 Streda 1 2
22 Štvrtok 3 4
23 Piatok 5 6
24 Sobota 7 8
25 Nedeľa 9 10
26 Pondelok 11 12
27 Utorok 13 14
28 Streda 15 16
29 Štvrtok 17 18
30 Piatok 19 20
31 Sobota 2 1

 

Septembra
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Nedeľa 4 3
2 Pondelok 6 5
3 Utorok 8 7
4 Streda 10 9
5 Štvrtok 12 11
6 Piatok 14 13
7 Sobota 16 15
8 Nedeľa 18 17
9 Pondelok 20 19
10 Utorok 1 2
11 Streda 3 4
12 Štvrtok 5 6
13 Piatok 7 8
14 Sobota 9 10
15 Nedeľa 11 12
16 Pondelok 13 14
17 Utorok 15 16
18 Streda 17 18
19 Štvrtok 19 20
20 Piatok 2 1
21 Sobota 4 3
22 Nedeľa 6 5
23 Pondelok 8 7
24 Utorok 10 9
25 Streda 12 11
26 Štvrtok 14 13
27 Piatok 16 15
28 Sobota 18 17
29 Nedeľa 20 19
30 Pondelok 1 2

 

Októbra
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Utorok 3 4
2 Streda 5 6
3 Štvrtok 7 8
4 Piatok 9 10
5 Sobota 11 12
6 Nedeľa 13 14
7 Pondelok 15 16
8 Utorok 17 18
9 Streda 19 20
10 Štvrtok 2 1
11 Piatok 4 3
12 Sobota 6 5
13 Nedeľa 8 7
14 Pondelok 10 9
15 Utorok 12 11
16 Streda 14 13
17 Štvrtok 16 15
18 Piatok 18 17
19 Sobota 20 19
20 Nedeľa 1 2
21 Pondelok 3 4
22 Utorok 5 6
23 Streda 7 8
24 Štvrtok 9 10
25 Piatok 11 12
26 Sobota 13 14
27 Nedeľa 15 16
28 Pondelok 17 18
29 Utorok 19 20
30 Streda 2 1
31 Štvrtok 4 3

 

Novembra
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Piatok 6 5
2 Sobota 8 7
3 Nedeľa 10 9
4 Pondelok 12 11
5 Utorok 14 13
6 Streda 16 15
7 Štvrtok 18 17
8 Piatok 20 19
9 Sobota 1 2
10 Nedeľa 3 4
11 Pondelok 5 6
12 Utorok 7 8
13 Streda 9 10
14 Štvrtok 11 12
15 Piatok 13 14
16 Sobota 15 16
17 Nedeľa 17 18
18 Pondelok 19 20
19 Utorok 2 1
20 Streda 4 3
21 Štvrtok 6 5
22 Piatok 8 7
23 Sobota 10 9
24 Nedeľa 12 11
25 Pondelok 14 13
26 Utorok 16 15
27 Streda 18 17
28 Štvrtok 20 19
29 Piatok 1 2
30 Sobota 3 4

 

Decembra
DEŇ UDALOSTI Zatknutie
1 Nedeľa 5 6
2 Pondelok 7 8
3 Utorok 9 10
4 Streda 11 12
5 Štvrtok 13 14
6 Piatok 15 16
7 Sobota 17 18
8 Nedeľa 19 20
9 Pondelok 2 1
10 Utorok 4 3
11 Streda 6 5
12 Štvrtok 8 7
13 Piatok 10 9
14 Sobota 12 11
15 Nedeľa 14 13
16 Pondelok 16 15
17 Utorok 18 17
18 Streda 20 19
19 Štvrtok 1 2
20 Piatok 3 4
21 Sobota 5 6
22 Nedeľa 7 8
23 Pondelok 9 10
24 Utorok 11 12
25 Streda 13 14
26 Štvrtok 15 16
27 Piatok 17 18
28 Sobota 19 20
29 Nedeľa 2 1
30 Pondelok 4 3
31 Utorok 6 5
Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Kalendár stráží 2013 Posudzovanie násilia páchaného na ženách Seville

Na žiadosť našich klientov zavesiť na stráží Web Kalendár v Seville na posudzovanie násilie na ženách za rok 2013.

Súdy zaoberali násilím na ženách v Seville: Ave. de la Buhaira, 31, 2ª Planta, 41005, Seville.

 

Januára
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Utorok 2
2 Streda 2
3 Štvrtok 2
4 Piatok 3
5 Sobota 3
6 Nedeľa 3
7 Pondelok 4
8 Utorok 4
9 Streda 4
10 Štvrtok 1
11 Piatok 1
12 Sobota 1
13 Nedeľa 2
14 Pondelok 2
15 Utorok 2
16 Streda 3
17 Štvrtok 3
18 Piatok 3
19 Sobota 4
20 Nedeľa 4
21 Pondelok 4
22 Utorok 1
23 Streda 1
24 Štvrtok 1
25 Piatok 2
26 Sobota 2
27 Nedeľa 2
28 Pondelok 3
29 Utorok 3
30 Streda 3
31 Štvrtok 4

 

 

Február
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Piatok 4
2 Sobota 4
3 Nedeľa 1
4 Pondelok 1
5 Utorok 1
6 Streda 2
7 Štvrtok 2
8 Piatok 2
9 Sobota 3
10 Nedeľa 3
11 Pondelok 3
12 Utorok 4
13 Streda 4
14 Štvrtok 4
15 Piatok 1
16 Sobota 1
17 Nedeľa 1
18 Pondelok 2
19 Utorok 2
20 Streda 2
21 Štvrtok 3
22 Piatok 3
23 Sobota 3
24 Nedeľa 4
25 Pondelok 4
26 Utorok 4
27 Streda 1
28 Štvrtok 1

 

 

MAREC
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Piatok 1
2 Sobota 2
3 Nedeľa 2
4 Pondelok 2
5 Utorok 3
6 Streda 3
7 Štvrtok 3
8 Piatok 4
9 Sobota 4
10 Nedeľa 4
11 Pondelok 1
12 Utorok 1
13 Streda 1
14 Štvrtok 2
15 Piatok 2
16 Sobota 2
17 Nedeľa 3
18 Pondelok 3
19 Utorok 3
20 Streda 4
21 Štvrtok 4
22 Piatok 4
23 Sobota 1
24 Nedeľa 1
25 Pondelok 1
26 Utorok 2
27 Streda 2
28 Štvrtok 2
29 Piatok 3
30 Sobota 3
31 Nedeľa 3

 

 

Apríla
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Pondelok 4
2 Utorok 4
3 Streda 4
4 Štvrtok 1
5 Piatok 1
6 Sobota 1
7 Nedeľa 2
8 Pondelok 2
9 Utorok 2
10 Streda 3
11 Štvrtok 3
12 Piatok 3
13 Sobota 4
14 Nedeľa 4
15 Pondelok 4
16 Utorok 1
17 Streda 1
18 Štvrtok 1
19 Piatok 2
20 Sobota 2
21 Nedeľa 2
22 Pondelok 3
23 Utorok 3
24 Streda 3
25 Štvrtok 4
26 Piatok 4
27 Sobota 4
28 Nedeľa 1
29 Pondelok 1
30 Utorok 1

 

 

MAY
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Streda 2
2 Štvrtok 2
3 Piatok 2
4 Sobota 3
5 Nedeľa 3
6 Pondelok 3
7 Utorok 4
8 Streda 4
9 Štvrtok 4
10 Piatok 1
11 Sobota 1
12 Nedeľa 1
13 Pondelok 2
14 Utorok 2
15 Streda 2
16 Štvrtok 3
17 Piatok 3
18 Sobota 3
19 Nedeľa 4
20 Pondelok 4
21 Utorok 4
22 Streda 1
23 Štvrtok 1
24 Piatok 1
25 Sobota 2
26 Nedeľa 2
27 Pondelok 2
28 Utorok 3
29 Streda 3
30 Štvrtok 3
31 Piatok 4

 

Júna
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Sobota 4
2 Nedeľa 4
3 Pondelok 1
4 Utorok 1
5 Streda 1
6 Štvrtok 2
7 Piatok 2
8 Sobota 2
9 Nedeľa 3
10 Pondelok 3
11 Utorok 3
12 Streda 4
13 Štvrtok 4
14 Piatok 4
15 Sobota 1
16 Nedeľa 1
17 Pondelok 1
18 Utorok 2
19 Streda 2
20 Štvrtok 2
21 Piatok 3
22 Sobota 3
23 Nedeľa 3
24 Pondelok 4
25 Utorok 4
26 Streda 4
27 Štvrtok 1
28 Piatok 1
29 Sobota 1
30 Nedeľa 2

 

 

Júla
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Pondelok 2
2 Utorok 2
3 Streda 3
4 Štvrtok 3
5 Piatok 3
6 Sobota 4
7 Nedeľa 4
8 Pondelok 4
9 Utorok 1
10 Streda 1
11 Štvrtok 1
12 Piatok 2
13 Sobota 2
14 Nedeľa 2
15 Pondelok 3
16 Utorok 3
17 Streda 3
18 Štvrtok 4
19 Piatok 4
20 Sobota 4
21 Nedeľa 1
22 Pondelok 1
23 Utorok 1
24 Streda 2
25 Štvrtok 2
26 Piatok 2
27 Sobota 3
28 Nedeľa 3
29 Pondelok 3
30 Utorok 4
31 Streda 4

 

 

Augusta
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Štvrtok 4
2 Piatok 1
3 Sobota 1
4 Nedeľa 1
5 Pondelok 2
6 Utorok 2
7 Streda 2
8 Štvrtok 3
9 Piatok 3
10 Sobota 3
11 Nedeľa 4
12 Pondelok 4
13 Utorok 4
14 Streda 1
15 Štvrtok 1
16 Piatok 1
17 Sobota 2
18 Nedeľa 2
19 Pondelok 2
20 Utorok 3
21 Streda 3
22 Štvrtok 3
23 Piatok 4
24 Sobota 4
25 Nedeľa 4
26 Pondelok 1
27 Utorok 1
28 Streda 1
29 Štvrtok 2
30 Piatok 2
31 Sobota 2

 

 

Septembra
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Nedeľa 3
2 Pondelok 3
3 Utorok 3
4 Streda 4
5 Štvrtok 4
6 Piatok 4
7 Sobota 1
8 Nedeľa 1
9 Pondelok 1
10 Utorok 2
11 Streda 2
12 Štvrtok 2
13 Piatok 3
14 Sobota 3
15 Nedeľa 3
16 Pondelok 4
17 Utorok 4
18 Streda 4
19 Štvrtok 1
20 Piatok 1
21 Sobota 1
22 Nedeľa 2
23 Pondelok 2
24 Utorok 2
25 Streda 3
26 Štvrtok 3
27 Piatok 3
28 Sobota 4
29 Nedeľa 4
30 Pondelok 4

 

 

Októbra
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Utorok 1
2 Streda 1
3 Štvrtok 1
4 Piatok 2
5 Sobota 2
6 Nedeľa 2
7 Pondelok 3
8 Utorok 3
9 Streda 3
10 Štvrtok 4
11 Piatok 4
12 Sobota 4
13 Nedeľa 1
14 Pondelok 1
15 Utorok 1
16 Streda 2
17 Štvrtok 2
18 Piatok 2
19 Sobota 3
20 Nedeľa 3
21 Pondelok 3
22 Utorok 4
23 Streda 4
24 Štvrtok 4
25 Piatok 1
26 Sobota 1
27 Nedeľa 1
28 Pondelok 2
29 Utorok 2
30 Streda 2
31 Štvrtok 3

 

 

Novembra
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Piatok 3
2 Sobota 3
3 Nedeľa 4
4 Pondelok 4
5 Utorok 4
6 Streda 1
7 Štvrtok 1
8 Piatok 1
9 Sobota 2
10 Nedeľa 2
11 Pondelok 2
12 Utorok 3
13 Streda 3
14 Štvrtok 3
15 Piatok 4
16 Sobota 4
17 Nedeľa 4
18 Pondelok 1
19 Utorok 1
20 Streda 1
21 Štvrtok 2
22 Piatok 2
23 Sobota 2
24 Nedeľa 3
25 Pondelok 3
26 Utorok 3
27 Streda 4
28 Štvrtok 4
29 Piatok 4
30 Sobota 1

 

 

Decembra
DEŇ SÚDNY DVOR
1 Nedeľa 1
2 Pondelok 1
3 Utorok 2
4 Streda 2
5 Štvrtok 2
6 Piatok 3
7 Sobota 3
8 Nedeľa 3
9 Pondelok 4
10 Utorok 4
11 Streda 4
12 Štvrtok 1
13 Piatok 1
14 Sobota 1
15 Nedeľa 2
16 Pondelok 2
17 Utorok 2
18 Streda 3
19 Štvrtok 3
20 Piatok 3
21 Sobota 4
22 Nedeľa 4
23 Pondelok 4
24 Utorok 1
25 Streda 1
26 Štvrtok 1
27 Piatok 2
28 Sobota 2
29 Nedeľa 2
30 Pondelok 3
31 Utorok 3
Publikované v Blogu | Zanechať komentár

Andalúzsky odvolanie pred Ústavným súdom poplatkoch nový zákon

La justicia del dineroMinister spravodlivosti Andalúzia dnes oznámila podanie odvolania protiústavné, po schválení Radou vlády Andalúzii. To prispieva k ďalšie iniciatívy, ktoré zákon protiústavný a je sadzba, Toto pravidlo sa obrátil proti všetkým profesijných odvetví, zo sudcov, Prokurátori, Súdni úradníci, Právnici, Advokáti im, rovnako ako rôzne organizácií spotrebiteľov a užívateľov. Vyrobené v Doña Soledad Becerril nezvestných, Mal som byť prvý, Ombudsman, ako získať ústavné, zvlášť keď ste sa pýtali, o aktívne a pasívne, z rôznych profesijných skupín a postihnutých. Neschopnosť konať, Jeho príspevok je vážne zdiskreditovaný.

Čo musíte najprv urobiť Ústavný, raz sa priznal pozastaviť zdrojov je dotknutá právna úprava, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu podanej spravodlivosti , núti ešte pred T.C. vládnuť, pre Ministerstvo spravodlivosti na to, čo by mal urobiť už od začiatku, dialóg so všetkými zúčastnenými stranami a vydávanie zhoda štandardných. Je pravda, že nie vždy si všetci zákony, ale to, čo nerobiť v žiadnom prípade ich zákony proti všetkým.

Tribunal Constitucional de España

Odtiaľ Chcem upozorniť na tvrdú prácu, ktoré formovali právnici sa snažia všetkými prostriedkami k racionalizácii tento legislatívnu reformu súdnych poplatkoch. Vlastne, bola jediná skupina, ktorá zaviedla, pred Parlamentom, na 23 dodatky k účtu, prostredníctvom rôznych parlamentných skupín, na ktoré sa navrhuje.

Nechám odkaz na článok v krajine, o ústavnej problém:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/andalucia/1358856877_824700.html

Publikované v Blogu | Zanechať komentár