Calendario guardias Juzgados de Sevilla (Ocak, febrero, marzo)

CALENDARIO DE GUARDIAS Juzgados de Sevilla 2018
Ocak
DIA INC DET D.L.
1 L 10 9
2 M 12 11 1
3 X 14 13 3
4 J 16 15 4
5 V 18 17 5
6 S 20 19
7 D 1 2
8 L 3 4 14
9 M 5 6 13
10 X 7 8 16
11 J 9 10 17
12 V 11 12 18
13 S 13 14
14 D 15 16
15 L 17 18 6
16 M 19 20 7
17 X 2 1 9
18 J 4 3 8
19 V 6 5 15
20 S 8 7
21 D 10 9
22 L 12 11 19
23 M 14 13 20
24 X 16 15 2
25 J 18 17 10
26 V 20 19 11
27 S 1 2
28 D 3 4
29 L 5 6 12
30 M 7 8 17
31 X 9 10 1
Şubat
DIA INC DET D.L.
1 J 11 12 3
2 V 13 14 4
3 S 15 16
4 D 17 18
5 L 19 20 9
6 M 2 1 14
7 X 4 3 13
8 J 6 5 18
9 V 8 7 16
10 S 10 9
11 D 12 11
12 L 14 13 5
13 M 16 15 6
14 X 18 17 7
15 J 20 19 11
16 V 1 2 12
17 S 3 4
18 D 5 6
19 L 7 8 20
20 M 9 10 19
21 X 11 12 3
22 J 13 14 2
23 V 15 16 8
24 S 17 18
25 D 19 20
26 L 2 1 10
27 M 4 3 15
28 X 6 5
MART
DIA INC DET D.L.
1 J 8 7 17
2 V 10 9 18
3 S 12 11
4 D 14 13
5 L 16 15 4
6 M 18 17 5
7 X 20 19 6
8 J 1 2 7
9 V 3 4 13
10 S 5 6
11 D 7 8
12 L 9 10 1
13 M 11 12 20
14 X 13 14 19
15 J 15 16 8
16 V 17 18 9
17 S 19 20
18 D 2 1
19 L 4 3 14
20 M 6 5 16
21 X 8 7 15
22 J 10 9 18
23 V 12 11 2
24 S 14 13
25 D 16 15
26 L 18 17 11
27 M 20 19 10
28 X 1 2 12
29 J 3 4
30 V 5 6
31 S 7 8

 

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Calendario laboral 2017

 

Seville çalışma takvimi 2017

 

Descargar (PDF, 39KB)

 

 

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
Ocak
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
Şubat
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
MART
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
Nisan
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
MAYIS
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
Haziran
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
Temmuz
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
Ağustos
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
Eylül
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
Ekim
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
Kasım
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
Aralık
DIA OLAYLARI TUTUKLANDI
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Takvim Muhafızları Mahkemeler Dos Hermanas, Seville.

 

 

COMIENZA

MAHKEME

TERMINA

07/01/14

MAHKEME 6

14/01/14

14/01/14

MAHKEME 7

21/01/14

21/01/14

MAHKEME 1

28/01/14

28/01/14

MAHKEME 2

04/02/14

04/02/14

MAHKEME 3

11/02/14

11/02/14

MAHKEME 4

18/02/14

18/02/14

MAHKEME 5

25/02/14

25/02/14

MAHKEME 6

04/03/14

04/03/14

MAHKEME 7

11/03/14

11/03/14

MAHKEME 1

18/03/14

18/03/14

MAHKEME 2

25/03/14

25/03/14

MAHKEME 3

01/04/14

01/04/14

MAHKEME 4

08/04/04

08/04/14

MAHKEME 5

15/04/14

15/04/14

MAHKEME 6

22/04/14

22/04/14

MAHKEME 7

29/04/14

29/04/14

MAHKEME 1

06/05/14

06/05/14

MAHKEME 2

13/05/14

13/05/14

MAHKEME 3

20/05/14

20/05/14

MAHKEME 4

27/05/14

27/05/14

JUZGADOS

03/06/14

03/06/14

MAHKEME 6

10/06/14

10/06/14

MAHKEME 7

17/06/14

17/06/14

MAHKEME 1

24/06/14

24/06/14

MAHKEME 2

01/07/14

01/07/14

MAHKEME 3

08/07/14

08/07/14

MAHKEME 4

15/07/14

15/07/14

JUZGADOS

22/07/14

22/07/14

MAHKEME 6

29/07/14

29/07/14

MAHKEME 7

05/08/14

05/08/14

MAHKEME 1

12/08/14

12/08/14

MAHKEME 2

19/08/14

19/08/14

MAHKEME 3

26/08/14

26/08/14

MAHKEME 4

02/09/14

02/09/14

JUZGADOS

09/09/14

09/09/14

MAHKEME 6

16/09/14

16/09/14

MAHKEME 7

23/09/14

23/09/14

MAHKEME 1

30/09/14

30/09/14

MAHKEME 2

07/10/14

07/10/14

MAHKEME 3

14/10/14

14/10/14

MAHKEME 4

21/10/14

21/10/14

JUZGADOS

28/10/14

28/10/14

MAHKEME 6

04/11/14

04/11/14

MAHKEME 7

11/11/14

11/11/14

MAHKEME 1

18/11/14

18/11/14

MAHKEME 2

25/11/14

25/11/14

MAHKEME 3

02/12/14

02/12/14

MAHKEME 4

09/12/14

09/12/14

JUZGADOS

16/12/14

16/12/14

MAHKEME 6

23/12/14

23/12/14

MAHKEME 7

30/12/14

30/12/14

MAHKEME 1

06/01/15

 

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası avukatların yeni özellikler.

BAKANLAR KONSEYİ AVRUPA VE DİNLENME İÇİNDE PEER İÇİN ONLARIN AVUKATLAR VE YAKLAŞIK FONKSİYONLARI İÇİN SİVİL PROSEDÜRÜN KANUN TASARISI REFORM Onayladı

İspanya procurators Genel basın açıklaması Konseyi
Bakanlar Kurulu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu değişiklikleri kabul etti
AVUKATLAR YENİ SORUMLULUKLAR MEMURLARI, DA AVRUPA DÜZEY AS, VE YETKİ AJANLAR DİKKAT EDİLMESİ

Madrid, 3 Mayıs 2013.- Avukatlar İspanyol bundan böyle yeni beceriler kabul, Avrupa'daki meslektaşları geliştirmek benzer fonksiyonları ile, Bazı belirterek, çok geniş, zaten Kanun kapsamına giren edildi, özellikle uygulama eylemlerine katılımları ile ilgili olarak. Bu Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası değişiklik izler (LIK) Bakanlar Kurulu tarafından bugün kabul edilen.
Eşit olarak, ve yeni rolleri avukatların müdahalenin etkinliğini sağlamak için, dereceye kadar, tarafların temsilcileri olarak kapasitelerini ötesinde, kamu görevlerini yerine katılmak, Yasası bu sürecin her zaman olduğu anlamına gelmez kolluk durumunu bahşeder; ancak, diğer bu tür eylemlerin performans için özel olarak yaptırılan zaman, her zaman katip gözetiminde ve Mahkemeye sunulan.
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan reform davacıların seçenekleri geliştirmeyi amaçlamaktadır, işbirlikçi fonksiyonları geliştirerek mahkemelerin avukat çalışmalarını artırılması ve Adalet İdaresi ile yardım, usul hızlandırmak ve prosedürün verimliliğini artırmak amacıyla.
Tüm iletişim eylemleri ve bazı uygulama eylem ve Adalet İdaresi diğer işbirliği ve yardım için Mahkemelerinin Avukatlar yetkileri ve görevleri uzanan bu yasa ile, temsil ettikleri partinin iradesine dayanan, ve maliyetleri üzerinde etkisi olmaması açısından mevcut sistem tutmak.
OLMADAN ARTTI MALİYETLERİ
Onlar Mahkemelerine başvurmak zorunda, bu vatandaşlara mevcut seçenekleri önemli bir gelişme üretecek, usul işlemleri hızlandırmak için ve sürecin maliyeti herhangi bir artış ima olmadan kim vatandaşları olacak gibi, her bir durumda,, karar serbestçe ya da faydalanmak tasarlanmış yeni bir sistem ya da mevcut rejimi altında faaliyet devam. Bu yüzden, ikilik iletişim eylemlerin gerçekleşme olanakları açısından mevcut sistemin bir parçasıdır, Mahkeme Katibi yönetimi altında, Adalet Yönetimi ve parti Avukat her iki hizmet görevlileri etkilenebilir böylece istekleri, kendi pahasına.
Yeni Hukuk vatandaşların ihtiyacını tanıttı olarak, mahkemeler tercih ettikleri sistemi seçin ve bu eylemleri yetkilileri Adalet ve Avukat İdaresi hizmet yapılan tercih olmadığını belirten iradelerini ifade önce geldikleri zaman. Vatandaşların seçim yasası Adli Yardım Kolordu yetkilileri tarafından anlaşılması uygulanmaya formüle yok durumunda. Ayrıca kriterler dava askıda sırasında değiştirebilirsiniz öngörülmektedir, her zaman iyi bir neden için iddia.

Adalet Bakanlığı Basın açıklaması

Bakanlar Kurulu

Adalet savcıların işlevlerini Avrupa'ya eşit güçlendiriyor

· Bu iletişim eylemlerine katılma Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu değiştirir, haciz ve kararların uygulanması bazı eylemleri, her zaman mahkeme katibi ve yargı emri altında.

· Vatandaşlar bu eylemlerin Adalet İdaresi yetkilileri tarafından ya da bu grup tarafından yürütülmektedir her prosedüründe seçebilirsiniz.

03 Mayıs 2013.- Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanı tarafından bir öneri, Alberto Ruiz-Gallardon, Bugün İspanyol savcılara yaklaşık işlevlerine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu için önerilen değişiklik taslağı Avrupa'nın geri kalanında kendi meslektaşları onaylı. Gelecekte kanunun temel yenilik sağlamaktır
Eğer iletişim uygulama eylemleri ile uğraşmak istiyorum seçmek için vatandaşların, Kararın haciz ve icra bazı eylemler sürecinin sonunda verdi: Avukat, mahkeme katibi ve yargı emri altında, Adalet İdaresi veya yetkilileri, şimdiye kadar.

Los savcılar, Bilge zaten Roma hukukunda mevcut veya Alfonso X Oyunları ombudsman gibi, kısmının hiç kaybetmedik yasal temsilcisi durumu. Yasa tasarısı bugün onayladı, hangi adalet yapılıyor temel reform parçasıdır, işbirliği özellikleri geliştirmek ve Adalet İdaresi ve usul verimliliğini düzene ve geliştirmek için yapılan savcılar ile yardımcı olmak için istiyor.

Durante la legislatura anterior, la Ley 37/2011, arasında 10 Ekim, de Medidas de Agilización Procesal, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

La ley aprobada hoy amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, kendi pahasına. Si el ciudadano no específica nada se entenderá que se encargarán, şimdiye kadar, funcionarios de la Administración de Justicia.

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

· Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, Atıflar, emplazamientos y requerimientos.

· Podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

· Se incrementan sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

· Los Colegios de Procuradores podrán encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados

· (adalet yönetimi hizmet için insan gücü ve ekipman yetkinlikleri tutan yönetimi içinde yükümlülüğünü), katip tarafından verilen direktiflere göre.

· Ayrıca ele geçirilen mülkiyet açık artırmada özel olarak belirlenmiş olabilir.

Kamu görevlerini yerine katılan iken, yasa savcılar icra memurları durumu verir, alıcı evde ve kararın kopyasını almak için çöp zaman tam olarak etkili bildirimlerinizin kadar, ve artık iki şahit ile birlikte bu eylemleri gerçekleştirmek zorunda.

Sözlü ve prosedür Yargı

Yasa ayrıca sürecin geciktirmeden çaresizlik önlemek için bazı yasal operatörler sözlü kararlar dahil etmek reform talepleri. Bu yazılı cevap tanıtımı dahil bugüne kadar bazı özel işlemler için sadece düşünülmüştü. Aynı, Mahkeme uygun gördüğü şartıyla, bu tarafların prosedürü düzene izin bakış yargılamanın sonucuna feragat ve bu fırsatı verir cümle talebine yanıt sonra daha fazla işlem olmadan verilebilir.

Da, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararına etkisi veren için prosedürler, arasında 14 Haziran 2012, Case C-618 İspanyol Kredi Bankası, hangi o İspanyol mevzuatı tüketicinin korunmasına ilişkin AB hukuku ile uyumlu olmadığını belirtti, resen inceleme prosedürü bir sözleşmede bulunan bir gecikme faizi fıkra adaletsizliği bir dava işitme yargıç izin vermeyerek. Yasa şimdi bir prosedür gibi haksız varlığını gözden geçirmek ve kontrol etmenizi sağlar, tarafları dinledikten sonra.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu değiştirme yasa tasarısı doğrudan erişim

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Yetersiz Harçlar Kanunu Değişiklik.

Web sitemizden, Adalet İdaresi düzgün şekilde işlemesi ile personel avukat olarak, dikkatle şimdi ünlü "mahkeme ücretleri yasası" ile ilgili tüm bilgileri izleyin.

Üzerinde 23 Şubat BOE yayımlandı Kanununda değişiklik 10/2012, arasında 20 Kasım, Adalet İdaresi alan ve Ulusal Toksikoloji Enstitüsü ve Adli Bilimler bazı ücretleri düzenleyerek. Değişikliği esas bireyler için aynı miktarda bir azalma indirgenir. Bu yüzden, En önemli bir azalma meydana değişken oranlı, Geçen 0,5% Prosedürün ölçüde, azami 10.000 Euro, için 0,1% bu miktarın ve üst 2.000 Euro. Aynı, çekişmeli-idari olarak, oranı cezalar karşı dosyalama temyiz ödemek azalır, geçemez 50% mali ceza miktarını.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Bu değişiklikle daha önce değerlendirmeler beklenen olmayacak. Çeşitli yasal ve siyasi gruplardan, aynı sonuca ulaşmıştır: değişikliklerin yeterli, Yeni yasa hala sanık için etkili yargısal koruma güvencesi sağlamaz. Bu yüzden, Endülüs Hükümeti Adalet Bakanlığı "kesinlikle yetersiz" değiştirme gibi geçti ve aykırılık emri bir de dosyalama ile devam edilir gelen.

Benzer değerlendirme İspanyol Avukatlar Genel Kurulu takip, olan başkan Carlos Carnicer, Adalet Bakanı ile bir toplantı, Ruíz Gallardon, yasanın değişikliği ve güncel fiyatlar tekrar revize veya değiştirilir ihtiyacı ile hoşnutsuzluklarını ifade.

Hükümet yeni bir değişiklik okuyor olmadığını göreceğiz ya da ücretleri geleceği konusunda Anayasa Mahkemesi kural beklemek gerekiyorsa. Savcılar bir adil bir çözüm çağrısı olarak, hakkının önceliği ile tüm vatandaşların etkin yargısal koruma için.

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

ÜCRETİ UYGULAMA YARGI Yargı Sekreterleri GUIDE

 

Önemi nedeniyle, sonra Mahkeme Tezgahtar Ulusal Barosu tarafından geliştirilen ÜCRETİ UYGULAMA YARGI için bir bağlantı yayınlamak, bu Ücretlerin tartışmalı yorumlanması gibi kriterlere birleştirmeye Yasası geliyor.

Uygulama Kılavuzu Yargı Harçları Mahkemesi Tezgahtar tarafından hazırlanan

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Muhafızları Takvim 2013 Seville ÖĞRETİM MAHKEMELER.

Müşterilerimizin talebi üzerine biz Seville avukat web sitesinde asılı, Kırmızı Procurae, Seville Muhafızları programı, yıl boyunca 2013, Deneme Mahkemeleri, Avenida Menendez Pelayo üzerinde ments, Nº 2, EDF. Mahkemelerin, 41004, Seville.

 

Ocak
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Salı 17 18
2 Çarşamba 19 20
3 Perşembe 2 1
4 Cuma 4 3
5 Cumartesi 6 5
6 Pazar 8 7
7 Pazartesi 10 9
8 Salı 12 11
9 Çarşamba 14 13
10 Perşembe 16 15
11 Cuma 18 17
12 Cumartesi 20 19
13 Pazar 1 2
14 Pazartesi 3 4
15 Salı 5 6
16 Çarşamba 7 8
17 Perşembe 9 10
18 Cuma 11 12
19 Cumartesi 13 14
20 Pazar 15 16
21 Pazartesi 17 18
22 Salı 19 20
23 Çarşamba 2 1
24 Perşembe 4 3
25 Cuma 6 5
26 Cumartesi 8 7
27 Pazar 10 9
28 Pazartesi 12 11
29 Salı 14 13
30 Çarşamba 16 15
31 Perşembe 18 17

 

Şubat
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Cuma 20 19
2 Cumartesi 1 2
3 Pazar 3 4
4 Pazartesi 5 6
5 Salı 7 8
6 Çarşamba 9 10
7 Perşembe 11 12
8 Cuma 13 14
9 Cumartesi 15 16
10 Pazar 17 18
11 Pazartesi 19 20
12 Salı 2 1
13 Çarşamba 4 3
14 Perşembe 6 5
15 Cuma 8 7
16 Cumartesi 10 9
17 Pazar 12 11
18 Pazartesi 14 13
19 Salı 16 15
20 Çarşamba 18 17
21 Perşembe 20 19
22 Cuma 1 2
23 Cumartesi 3 4
24 Pazar 5 6
25 Pazartesi 7 8
26 Salı 9 10
27 Çarşamba 11 12
28 Perşembe 13 14

 

MART
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Cuma 15 16
2 Cumartesi 17 18
3 Pazar 19 20
4 Pazartesi 2 1
5 Salı 4 3
6 Çarşamba 6 5
7 Perşembe 8 7
8 Cuma 10 9
9 Cumartesi 12 11
10 Pazar 14 13
11 Pazartesi 16 15
12 Salı 18 17
13 Çarşamba 20 19
14 Perşembe 1 2
15 Cuma 3 4
16 Cumartesi 5 6
17 Pazar 7 8
18 Pazartesi 9 10
19 Salı 11 12
20 Çarşamba 13 14
21 Perşembe 15 16
22 Cuma 17 18
23 Cumartesi 19 20
24 Pazar 2 1
25 Pazartesi 4 3
26 Salı 6 5
27 Çarşamba 8 7
28 Perşembe 10 9
29 Cuma 12 11
30 Cumartesi 14 13
31 Pazar 16 15

 

Nisan
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Pazartesi 18 17
2 Salı 20 19
3 Çarşamba 1 2
4 Perşembe 3 4
5 Cuma 5 6
6 Cumartesi 7 8
7 Pazar 9 10
8 Pazartesi 11 12
9 Salı 13 14
10 Çarşamba 15 16
11 Perşembe 17 18
12 Cuma 19 20
13 Cumartesi 2 1
14 Pazar 4 3
15 Pazartesi 6 5
16 Salı 8 7
17 Çarşamba 10 9
18 Perşembe 12 11
19 Cuma 14 13
20 Cumartesi 16 15
21 Pazar 18 17
22 Pazartesi 20 19
23 Salı 1 2
24 Çarşamba 3 4
25 Perşembe 5 6
26 Cuma 7 8
27 Cumartesi 9 10
28 Pazar 11 12
29 Pazartesi 13 14
30 Salı 15 16

 

MAYIS
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Çarşamba 17 18
2 Perşembe 19 20
3 Cuma 2 1
4 Cumartesi 4 3
5 Pazar 6 5
6 Pazartesi 8 7
7 Salı 10 9
8 Çarşamba 12 11
9 Perşembe 14 13
10 Cuma 16 15
11 Cumartesi 18 17
12 Pazar 20 19
13 Pazartesi 1 2
14 Salı 3 4
15 Çarşamba 5 6
16 Perşembe 7 8
17 Cuma 9 10
18 Cumartesi 11 12
19 Pazar 13 14
20 Pazartesi 15 16
21 Salı 17 18
22 Çarşamba 19 20
23 Perşembe 2 1
24 Cuma 4 3
25 Cumartesi 6 5
26 Pazar 8 7
27 Pazartesi 10 9
28 Salı 12 11
29 Çarşamba 14 13
30 Perşembe 16 15
31 Cuma 18 17

 

Haziran
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Cumartesi 20 19
2 Pazar 1 2
3 Pazartesi 3 4
4 Salı 5 6
5 Çarşamba 7 8
6 Perşembe 9 10
7 Cuma 11 12
8 Cumartesi 13 14
9 Pazar 15 16
10 Pazartesi 17 18
11 Salı 19 20
12 Çarşamba 2 1
13 Perşembe 4 3
14 Cuma 6 5
15 Cumartesi 8 7
16 Pazar 10 9
17 Pazartesi 12 11
18 Salı 14 13
19 Çarşamba 16 15
20 Perşembe 18 17
21 Cuma 20 19
22 Cumartesi 1 2
23 Pazar 3 4
24 Pazartesi 5 6
25 Salı 7 8
26 Çarşamba 9 10
27 Perşembe 11 12
28 Cuma 13 14
29 Cumartesi 15 16
30 Pazar 17 18

 

Temmuz
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Pazartesi 19 20
2 Salı 2 1
3 Çarşamba 4 3
4 Perşembe 6 5
5 Cuma 8 7
6 Cumartesi 10 9
7 Pazar 12 11
8 Pazartesi 14 13
9 Salı 16 15
10 Çarşamba 18 17
11 Perşembe 20 19
12 Cuma 1 2
13 Cumartesi 3 4
14 Pazar 5 6
15 Pazartesi 7 8
16 Salı 9 10
17 Çarşamba 11 12
18 Perşembe 13 14
19 Cuma 15 16
20 Cumartesi 17 18
21 Pazar 19 20
22 Pazartesi 2 1
23 Salı 4 3
24 Çarşamba 6 5
25 Perşembe 8 7
26 Cuma 10 9
27 Cumartesi 12 11
28 Pazar 14 13
29 Pazartesi 16 15
30 Salı 18 17
31 Çarşamba 20 19

 

Ağustos
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Perşembe 1 2
2 Cuma 3 4
3 Cumartesi 5 6
4 Pazar 7 8
5 Pazartesi 9 10
6 Salı 11 12
7 Çarşamba 13 14
8 Perşembe 15 16
9 Cuma 17 18
10 Cumartesi 19 20
11 Pazar 2 1
12 Pazartesi 4 3
13 Salı 6 5
14 Çarşamba 8 7
15 Perşembe 10 9
16 Cuma 12 11
17 Cumartesi 14 13
18 Pazar 16 15
19 Pazartesi 18 17
20 Salı 20 19
21 Çarşamba 1 2
22 Perşembe 3 4
23 Cuma 5 6
24 Cumartesi 7 8
25 Pazar 9 10
26 Pazartesi 11 12
27 Salı 13 14
28 Çarşamba 15 16
29 Perşembe 17 18
30 Cuma 19 20
31 Cumartesi 2 1

 

Eylül
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Pazar 4 3
2 Pazartesi 6 5
3 Salı 8 7
4 Çarşamba 10 9
5 Perşembe 12 11
6 Cuma 14 13
7 Cumartesi 16 15
8 Pazar 18 17
9 Pazartesi 20 19
10 Salı 1 2
11 Çarşamba 3 4
12 Perşembe 5 6
13 Cuma 7 8
14 Cumartesi 9 10
15 Pazar 11 12
16 Pazartesi 13 14
17 Salı 15 16
18 Çarşamba 17 18
19 Perşembe 19 20
20 Cuma 2 1
21 Cumartesi 4 3
22 Pazar 6 5
23 Pazartesi 8 7
24 Salı 10 9
25 Çarşamba 12 11
26 Perşembe 14 13
27 Cuma 16 15
28 Cumartesi 18 17
29 Pazar 20 19
30 Pazartesi 1 2

 

Ekim
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Salı 3 4
2 Çarşamba 5 6
3 Perşembe 7 8
4 Cuma 9 10
5 Cumartesi 11 12
6 Pazar 13 14
7 Pazartesi 15 16
8 Salı 17 18
9 Çarşamba 19 20
10 Perşembe 2 1
11 Cuma 4 3
12 Cumartesi 6 5
13 Pazar 8 7
14 Pazartesi 10 9
15 Salı 12 11
16 Çarşamba 14 13
17 Perşembe 16 15
18 Cuma 18 17
19 Cumartesi 20 19
20 Pazar 1 2
21 Pazartesi 3 4
22 Salı 5 6
23 Çarşamba 7 8
24 Perşembe 9 10
25 Cuma 11 12
26 Cumartesi 13 14
27 Pazar 15 16
28 Pazartesi 17 18
29 Salı 19 20
30 Çarşamba 2 1
31 Perşembe 4 3

 

Kasım
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Cuma 6 5
2 Cumartesi 8 7
3 Pazar 10 9
4 Pazartesi 12 11
5 Salı 14 13
6 Çarşamba 16 15
7 Perşembe 18 17
8 Cuma 20 19
9 Cumartesi 1 2
10 Pazar 3 4
11 Pazartesi 5 6
12 Salı 7 8
13 Çarşamba 9 10
14 Perşembe 11 12
15 Cuma 13 14
16 Cumartesi 15 16
17 Pazar 17 18
18 Pazartesi 19 20
19 Salı 2 1
20 Çarşamba 4 3
21 Perşembe 6 5
22 Cuma 8 7
23 Cumartesi 10 9
24 Pazar 12 11
25 Pazartesi 14 13
26 Salı 16 15
27 Çarşamba 18 17
28 Perşembe 20 19
29 Cuma 1 2
30 Cumartesi 3 4

 

Aralık
GÜN OLAYLARI TUTUKLANDI
1 Pazar 5 6
2 Pazartesi 7 8
3 Salı 9 10
4 Çarşamba 11 12
5 Perşembe 13 14
6 Cuma 15 16
7 Cumartesi 17 18
8 Pazar 19 20
9 Pazartesi 2 1
10 Salı 4 3
11 Çarşamba 6 5
12 Perşembe 8 7
13 Cuma 10 9
14 Cumartesi 12 11
15 Pazar 14 13
16 Pazartesi 16 15
17 Salı 18 17
18 Çarşamba 20 19
19 Perşembe 1 2
20 Cuma 3 4
21 Cumartesi 5 6
22 Pazar 7 8
23 Pazartesi 9 10
24 Salı 11 12
25 Çarşamba 13 14
26 Perşembe 15 16
27 Cuma 17 18
28 Cumartesi 19 20
29 Pazar 2 1
30 Pazartesi 4 3
31 Salı 6 5
Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Muhafızları Takvim 2013 KADIN Seville KARŞI ŞİDDETİN DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

Müşterilerimizin talebi üzerine yılı için KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DÜŞÜNÜLMEKTEDİR üzerinde Seville web takvimi Muhafızları asmak 2013.

Seville Kadına Yönelik Mahkemeleri Adres Şiddet: Avda. Buhaira, 31, 2ª Planta, 41005, Seville.

 

Ocak
GÜN MAHKEME
1 Salı 2
2 Çarşamba 2
3 Perşembe 2
4 Cuma 3
5 Cumartesi 3
6 Pazar 3
7 Pazartesi 4
8 Salı 4
9 Çarşamba 4
10 Perşembe 1
11 Cuma 1
12 Cumartesi 1
13 Pazar 2
14 Pazartesi 2
15 Salı 2
16 Çarşamba 3
17 Perşembe 3
18 Cuma 3
19 Cumartesi 4
20 Pazar 4
21 Pazartesi 4
22 Salı 1
23 Çarşamba 1
24 Perşembe 1
25 Cuma 2
26 Cumartesi 2
27 Pazar 2
28 Pazartesi 3
29 Salı 3
30 Çarşamba 3
31 Perşembe 4

 

 

Şubat
GÜN MAHKEME
1 Cuma 4
2 Cumartesi 4
3 Pazar 1
4 Pazartesi 1
5 Salı 1
6 Çarşamba 2
7 Perşembe 2
8 Cuma 2
9 Cumartesi 3
10 Pazar 3
11 Pazartesi 3
12 Salı 4
13 Çarşamba 4
14 Perşembe 4
15 Cuma 1
16 Cumartesi 1
17 Pazar 1
18 Pazartesi 2
19 Salı 2
20 Çarşamba 2
21 Perşembe 3
22 Cuma 3
23 Cumartesi 3
24 Pazar 4
25 Pazartesi 4
26 Salı 4
27 Çarşamba 1
28 Perşembe 1

 

 

MART
GÜN MAHKEME
1 Cuma 1
2 Cumartesi 2
3 Pazar 2
4 Pazartesi 2
5 Salı 3
6 Çarşamba 3
7 Perşembe 3
8 Cuma 4
9 Cumartesi 4
10 Pazar 4
11 Pazartesi 1
12 Salı 1
13 Çarşamba 1
14 Perşembe 2
15 Cuma 2
16 Cumartesi 2
17 Pazar 3
18 Pazartesi 3
19 Salı 3
20 Çarşamba 4
21 Perşembe 4
22 Cuma 4
23 Cumartesi 1
24 Pazar 1
25 Pazartesi 1
26 Salı 2
27 Çarşamba 2
28 Perşembe 2
29 Cuma 3
30 Cumartesi 3
31 Pazar 3

 

 

Nisan
GÜN MAHKEME
1 Pazartesi 4
2 Salı 4
3 Çarşamba 4
4 Perşembe 1
5 Cuma 1
6 Cumartesi 1
7 Pazar 2
8 Pazartesi 2
9 Salı 2
10 Çarşamba 3
11 Perşembe 3
12 Cuma 3
13 Cumartesi 4
14 Pazar 4
15 Pazartesi 4
16 Salı 1
17 Çarşamba 1
18 Perşembe 1
19 Cuma 2
20 Cumartesi 2
21 Pazar 2
22 Pazartesi 3
23 Salı 3
24 Çarşamba 3
25 Perşembe 4
26 Cuma 4
27 Cumartesi 4
28 Pazar 1
29 Pazartesi 1
30 Salı 1

 

 

MAYIS
GÜN MAHKEME
1 Çarşamba 2
2 Perşembe 2
3 Cuma 2
4 Cumartesi 3
5 Pazar 3
6 Pazartesi 3
7 Salı 4
8 Çarşamba 4
9 Perşembe 4
10 Cuma 1
11 Cumartesi 1
12 Pazar 1
13 Pazartesi 2
14 Salı 2
15 Çarşamba 2
16 Perşembe 3
17 Cuma 3
18 Cumartesi 3
19 Pazar 4
20 Pazartesi 4
21 Salı 4
22 Çarşamba 1
23 Perşembe 1
24 Cuma 1
25 Cumartesi 2
26 Pazar 2
27 Pazartesi 2
28 Salı 3
29 Çarşamba 3
30 Perşembe 3
31 Cuma 4

 

Haziran
GÜN MAHKEME
1 Cumartesi 4
2 Pazar 4
3 Pazartesi 1
4 Salı 1
5 Çarşamba 1
6 Perşembe 2
7 Cuma 2
8 Cumartesi 2
9 Pazar 3
10 Pazartesi 3
11 Salı 3
12 Çarşamba 4
13 Perşembe 4
14 Cuma 4
15 Cumartesi 1
16 Pazar 1
17 Pazartesi 1
18 Salı 2
19 Çarşamba 2
20 Perşembe 2
21 Cuma 3
22 Cumartesi 3
23 Pazar 3
24 Pazartesi 4
25 Salı 4
26 Çarşamba 4
27 Perşembe 1
28 Cuma 1
29 Cumartesi 1
30 Pazar 2

 

 

Temmuz
GÜN MAHKEME
1 Pazartesi 2
2 Salı 2
3 Çarşamba 3
4 Perşembe 3
5 Cuma 3
6 Cumartesi 4
7 Pazar 4
8 Pazartesi 4
9 Salı 1
10 Çarşamba 1
11 Perşembe 1
12 Cuma 2
13 Cumartesi 2
14 Pazar 2
15 Pazartesi 3
16 Salı 3
17 Çarşamba 3
18 Perşembe 4
19 Cuma 4
20 Cumartesi 4
21 Pazar 1
22 Pazartesi 1
23 Salı 1
24 Çarşamba 2
25 Perşembe 2
26 Cuma 2
27 Cumartesi 3
28 Pazar 3
29 Pazartesi 3
30 Salı 4
31 Çarşamba 4

 

 

Ağustos
GÜN MAHKEME
1 Perşembe 4
2 Cuma 1
3 Cumartesi 1
4 Pazar 1
5 Pazartesi 2
6 Salı 2
7 Çarşamba 2
8 Perşembe 3
9 Cuma 3
10 Cumartesi 3
11 Pazar 4
12 Pazartesi 4
13 Salı 4
14 Çarşamba 1
15 Perşembe 1
16 Cuma 1
17 Cumartesi 2
18 Pazar 2
19 Pazartesi 2
20 Salı 3
21 Çarşamba 3
22 Perşembe 3
23 Cuma 4
24 Cumartesi 4
25 Pazar 4
26 Pazartesi 1
27 Salı 1
28 Çarşamba 1
29 Perşembe 2
30 Cuma 2
31 Cumartesi 2

 

 

Eylül
GÜN MAHKEME
1 Pazar 3
2 Pazartesi 3
3 Salı 3
4 Çarşamba 4
5 Perşembe 4
6 Cuma 4
7 Cumartesi 1
8 Pazar 1
9 Pazartesi 1
10 Salı 2
11 Çarşamba 2
12 Perşembe 2
13 Cuma 3
14 Cumartesi 3
15 Pazar 3
16 Pazartesi 4
17 Salı 4
18 Çarşamba 4
19 Perşembe 1
20 Cuma 1
21 Cumartesi 1
22 Pazar 2
23 Pazartesi 2
24 Salı 2
25 Çarşamba 3
26 Perşembe 3
27 Cuma 3
28 Cumartesi 4
29 Pazar 4
30 Pazartesi 4

 

 

Ekim
GÜN MAHKEME
1 Salı 1
2 Çarşamba 1
3 Perşembe 1
4 Cuma 2
5 Cumartesi 2
6 Pazar 2
7 Pazartesi 3
8 Salı 3
9 Çarşamba 3
10 Perşembe 4
11 Cuma 4
12 Cumartesi 4
13 Pazar 1
14 Pazartesi 1
15 Salı 1
16 Çarşamba 2
17 Perşembe 2
18 Cuma 2
19 Cumartesi 3
20 Pazar 3
21 Pazartesi 3
22 Salı 4
23 Çarşamba 4
24 Perşembe 4
25 Cuma 1
26 Cumartesi 1
27 Pazar 1
28 Pazartesi 2
29 Salı 2
30 Çarşamba 2
31 Perşembe 3

 

 

Kasım
GÜN MAHKEME
1 Cuma 3
2 Cumartesi 3
3 Pazar 4
4 Pazartesi 4
5 Salı 4
6 Çarşamba 1
7 Perşembe 1
8 Cuma 1
9 Cumartesi 2
10 Pazar 2
11 Pazartesi 2
12 Salı 3
13 Çarşamba 3
14 Perşembe 3
15 Cuma 4
16 Cumartesi 4
17 Pazar 4
18 Pazartesi 1
19 Salı 1
20 Çarşamba 1
21 Perşembe 2
22 Cuma 2
23 Cumartesi 2
24 Pazar 3
25 Pazartesi 3
26 Salı 3
27 Çarşamba 4
28 Perşembe 4
29 Cuma 4
30 Cumartesi 1

 

 

Aralık
GÜN MAHKEME
1 Pazar 1
2 Pazartesi 1
3 Salı 2
4 Çarşamba 2
5 Perşembe 2
6 Cuma 3
7 Cumartesi 3
8 Pazar 3
9 Pazartesi 4
10 Salı 4
11 Çarşamba 4
12 Perşembe 1
13 Cuma 1
14 Cumartesi 1
15 Pazar 2
16 Pazartesi 2
17 Salı 2
18 Çarşamba 3
19 Perşembe 3
20 Cuma 3
21 Cumartesi 4
22 Pazar 4
23 Pazartesi 4
24 Salı 1
25 Çarşamba 1
26 Perşembe 1
27 Cuma 2
28 Cumartesi 2
29 Pazar 2
30 Pazartesi 3
31 Salı 3
Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Anayasa Mahkemesi Ücretler yeni kanun önünde Endülüs itiraz

La justicia del dineroEndülüs Adalet Bakanı bugün Anayasaya aykırı Temyiz dosyalama açıkladı, Endülüs Hükümet Konseyi tarafından onaylandıktan sonra. Bu, yasanın anayasaya aykırı diğer girişimler ekler ve oranı, Bu kural tüm profesyonel sektör karşı döndü, Hakimler gelen, Savcılar, Mahkeme Tezgahtar, Avukatlar, Avukatlar onları, sıra çeşitli tüketici ve kullanıcı kuruluşlar. Doña Soledad Becerril eksik Made in, İlk olmalıydı, anayasal yükseltmek için Ombudsman olarak, Eğer sorular var özellikle, tarafından aktif ve pasif, farklı meslek gruplarından ve etkilenen. Şimdi harekete uyulmaması, görevinden ciddi itibar edilir.

Öncelikle Anayasa ne yapması gerektiğini, bir kez söz konusu kural uygulanan Adalet daha fazla zarar vermemek için geçici olarak askıya kaynakları olduğunu kabul , Hatta T.Ç önce zorluyor. kural, Adalet Bakanlığı başından ne yapılması gerektiğini var için, Tüm ilgili taraflar ve konu bir fikir birliği standart diyalog. Bu her zaman herkes yasama memnun edemezsiniz doğrudur, ama her durumda yapmak için tüm karşı yasa için.

Tribunal Constitucional de España

Buradan ben tüm yollarla çalışan avukatlar Yargı Harçları için bu yasal reform rasyonalize şekillendiren zor iş vurgulamak istiyorum. Aslında, tanıttı tek grup oldu, Meclis önce, karşı 23 fatura değişiklikler, Bu teklif için çeşitli parlamento grupları aracılığıyla.

Ben anayasal sorun hakkında ülkede yayınlanan bir makaleye bir bağlantı bırakın:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/andalucia/1358856877_824700.html

Blog Başlıkları kategorisine gönderildi | Yorum bırakın