Νομική Σημείωση

Σελίδα Ακίνητα

Όπως ορίζεται στο νόμο 34/2002 του 11 Ιούλιος, Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (LSSICE), Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στη Δικαστήρια Εισαγγελέα Daniel Martin Pulido, με τόπο για τους σκοπούς της κοινοποίησης στο Plaza Ruiz de Alda, N º 11, 41004, Σεβίλλη.

Αναπαραγωγή τους, διανομή, επικοινωνία με το κοινό, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να γίνει με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή ακόμη και αναφέροντας τις πηγές, εκτός αν έχει έγγραφη συγκατάθεση.

Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να γίνει από τους χρήστες σε αυτή την ιστοσελίδα για τυχόν σχόλια ή απορίες, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται σε κάθε περίπτωση. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να γίνει από τους χρήστες σε αυτή την ιστοσελίδα εγγραφή σε οποιαδήποτε από καταλόγους μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να δείξει το σύνολο ή μέρος των στοιχείων αυτών σε έναν κατάλογο, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ορατά σε άλλους χρήστες της σελίδας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους από την πρόσβαση σε αυτούς, διόρθωση, ακύρωσης ή αντίθεσης προς τη θεραπεία τους μέσω e-mail ή στο info@procurae.es επιστολή την προσοχή των Δικαστηρίων Εισαγγελέα Daniel Martin Pulido, στο Plaza Ruiz de Alda, N º 11, 41004, Σεβίλλη.