Kütüphane

Bu sitede yer alan tüm belgeler eğitim amaçlıdır. Aynı kurallara yeni yasal veya değişiklikler sürekli serbest hale eskimiş web Bu belgeleri neden olabilir, bu yüzden aynı geçerliliği ve doğruluğu sorumlu değildir. Eğer herhangi yanlışlığını tespit ederse, lütfen, düzeltilmesi, böylece, söz konusu belgenin altındaki bir yorum bırakın.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – GENERAL
Form 001 Talep ödeme prosedürü
Iniciación de oficio por denuncia
Yargılama anormallik tarafından İddiası
Süreç işitme Argümanlar

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ORDINARIO
Interposición del recurso contencioso-administrativo
Solicitando la ampliación del recurso
Personación del recurrido
Pidiendo se complete el expediente
Devolviendo el expediente y pidiendo la reclamación de documentos para completarlo
Talep
Solicitando la suspensión de la ejecución del acto u otra medida cautelar por otrosí en la demanda o en escrito independiente
De los demandados o coadyuvantes manifestando su opinión sobre la medida cautelar
Otrosí iddia veya savunma tarafından bir kamu duruşma tutma uygulanması, ya da ayrı yazılır
Alegaciones previas
Contestación por el actor a las alegaciones previas
Contestación a la demanda
Incidente de acumulación. Solicitando la acumulación de recursos
Karşıt birikim
Aceptando la solicitud de acumulación
Davacı veya davalı tarafından delillerin Önerme
Presentando las posiciones y preguntas para la prueba de confesión, pericial y testifical
Teklifin sonraki mektubunda tanıkların listesini sunmak
Conclusiones del actor
Conclusiones del demandado
Kararın açıklanmasını isteme
Escrito de desistimiento
Yazılı baskını

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – PERFORMANS
Kararın Talebi icra
Bir cümle uygulanması için uygulama
Kararına uyarak isteğini yinelemek

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – KAYNAKLARI
Sıradan otomobil karşı temyiz Dosyalama
Interposición del recurso ordinario de apelación contra sentencias
Yargıtay'a temyiz Personación
Preparación del recurso de casación ordinario contra sentencias
Preparación del recurso de casación contra autos

SİVİL USULÜ – GENEL
Bu talebin yönlendirilir kime beyanname kişi yazılı isteyerek
Maliyetlerin Yazılı talep vergilendirme
Görüş feragat talebi avukatı iki işaretleri var
Ben iletişimleri almak için elektronik iletişim yazılı var
Davacının iddialarına yazılı uysallık
Yargılamanın bir konaklama talebinde Yazılı taraflar

SİVİL USULÜ – Ön soruşturma
Eğer elde gore
Hiçbir anlaşma Vaka
Anlaşmazlık vaka ve savundu prosedürel konular
Davalı konu nedeniyle prosedür yetersizliğini iddia
Davalı nedeniyle miktarın prosedür yetersizliğini iddia

SİVİL USULÜ – FAZ DENETİMLİ SERBESTLİK
Önerme testi
Uygulama sorgulama ev
Özel durumlarda Sorgulama
Uygulama sertifikasyon Kamu Vücut getirmek
Bir belgeyi sunarak tarafından yazıldı yokken ilk işlem
Olmayan bir başlangıç ​​belge zorlu değişkenleri işlemi sırasında sunulmuştur
Bu tanıtır ve yasal yardım adli bilirkişi atama alıcı sorar
Yazılı iddia strikeout tanık
Yazılı ifadesi talebinde bireysel
Önerme erken test
Sınav soruları zorlu
Nihai Bildiriler
Gerçeklerin yazılı açıklamada
Diğer taraf karşı tarafından yazıldı
Sanığın Yazılı sınav talebinde sorgulama

SİVİL USULÜ – FAZ ALEGATORIA
Talep
Iddia miktarına Talep. Haksız fiil
Satış sözleşmesinin ihlali iddiası miktarına Talep
Bölünme sıradanlıktan belirsiz bir miktar için İstekler
Sanığı cevaplama bir karşı yapar ki
Sıradan yargılama yetersizliği miktarı temelinde formüle edilmiştir
Iddia miktarına savunma Bildirimi

SİVİL USULÜ – Sözlü Juicy
Talep, avukat ve Avukat ile
Talep , avukat olarak ve Avukat olmadan
Tazminat talep miktarı

Sözleşme bedelinin ihlali için İddiası
Ele kurtarmak için talep
Ödememe için tahliye oral yargılama talepleri

Uzlaşma ödeme gerektiren ve olası enervation önlemek için
Ödememe Tahliye, Noter ya da girişimi uzlaşma öncesinde
Kira süresinin sona Çözünürlük
Yasadışı tutukluluğun uzatılması talebi

SİVİL USULÜ – ÖZEL
Düzenleyici anlaşma Evlilik
Miras Talebi bölümü
Döviz araştırmayı başlatmadan Şikayet
Ödeme Süreci için interposing Talep (Sahiplerinin Topluluk)
Talep Evlilik
Boşanma dilekçesi

SİVİL USULÜ – KAYNAKLARI
Itiraz dosyalama tarafından yazıldı
Itiraz dosyalama tarafından yazıldı
Iptali için itiraz dosyalama tarafından yazıldı

SİVİL USULÜ – PERFORMANS
Yönetici talep
Uzman tarafından değerlendirilmesi için yazılı şikayet
İstek mülkiyet kayıt girmek için iyi kilitli
Ücret stopajı soran Yazılı
Talebi Ama gereksinimi olmadan
İstek soran damgasını teslim edildi menkul kıymetler ele geçirildi

PROCEDIMIENTO LABORAL – PARTE GENERAL
Bu celp Ücret Garanti Fonu isteyin
Haksız yere işten çıkarılma için uzlaştırma raporu
Papeleta de conciliación para despido nulo
Papeleta de conciliación extinción por incumplimiento del empresario
Reclamación previa a la vía judicial en materia de Seguridad Social
Ön talep başvurusu

PROCEDIMIENTO LABORAL – PROCESO ORDINARIO
Sosyal Mahkemesine Başvuru. Davacı işçinin genel modeli
Sosyal Mahkemesine Başvuru. Modelo general cuando el demandante es el empresario
Mektubu kür kusurları
Genel Talep
Talep Yazılı kür kusurları

PROCEDIMIENTO LABORAL – KAYNAKLARI
Escrito de anuncio de interposición de recurso de casación
Yeniden gözden geçirilmesi için uygulama dosyalama yazılı Bildirimi
Talep kusurların düzeltilmesi itiraz
Comparecencia en recurso de casación
Recurso de reposición
Temyiz
Yakarış Özelliği
Recurso de queja

PROCEDIMIENTO LABORAL – PERFORMANS
Solicitando ejecución de sentencia
Ejecución parcial
Son kararları işten yürütülmesi. Haksız yere işten çıkarılma olarak, geri kabul için seçtiniz için mahkemeye iletişim
Solicitando la ejecución cuando la empresa ha incumplido el requerimiento de readmisión
Solicitud de ejecución de Acta de Conciliación, y embargo
Kamu kurum karşı kararlar yürütülmesi

PROCEDIMIENTO PENAL – YARIŞMA. INICIO POR DENUNCIA O QUERELLA
General de denuncia
Modelo general de querella
Denuncia con forma de demanda (por alzamiento de bienes)
Denuncia con forma de querella (Accidente Trafico)
Kontrol için şikayet keşfetti (Polis Mahkemesi'nde)

PROCEDIMIENTO PENAL – INVESTIGACIÓN
Ampliación de querella y solicitud de diligencias
Tamamlayıcı yeni önlemler talep Şikayetçi

PROCEDIMIENTO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES REALES Y PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Önleyici tedbirler gerçek bir parçası sorumluluk. Eki için İşaret mal
Solicitando mejora de embargo
Sivil eylem değiştirme
Solicitando la reserva de acción civil para ejercitarla una vez terminado el juicio criminal

PROCEDIMIENTO PENAL – PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA
Bölüm victorious sorumluluk. Yazılı uygulayarak victorious sorumluluk açıklama
Victorious sorumluluk kısa beyanı karşı ifade
Özel savcı veya sivil davacı yanıtlayan muhalefeti Yazdı