Frister og proceduremæssige vilkår


 

VILKÅR OG angår procedure

Term Artikel L.E.C.

Flerpartisystem

Se sagsøger intervenientens påstande 5 d. 13,3
Se tredje sagsøger kalder til at behandle 10 d. 14,2,2

Skifteretten RETSTVISTER

Høring processen hen efterfølgere døde 10 d. 16,2
Se overdragende erhververen til at finde sted i retten 5 d. 17,1
Se interessant succession sagsøgt proceduremæssige anvendelse 5 d. 18

LEVERING AF DE PARTER til processen

Overfør skriftlig 10 d. 20,3

REPRÆSENTATION OG FORSVAR

Se sagsøgte anmode råd og advokat 3 d. 32.2
Kommunikation sagsøgt forsvaret og repræsenteret intention gå 3 d. 32.3
Se skuespilleren også anmodning sagsøgt og anmode om bistand 3 d.

KONKURRENCE

Se konkurrence dele kan mangle mål 10 d. 48.3
Konkurrence møde domstol løst 10 d. 60.3
Se konkurrence eventuel mangel funktionelle dele 10 d. 62.1
Påfyldning defekter mangler funktionel konkurrence appel 5 d. 62.2

PLEAS

Arkivering fra pladsen 10 d. 64.1
Indlogering citat fra det synspunkt juicio verbale 5 d. 64.1
Svar anbringende 5 d. 65.1
Udseende før retten anbringende løst 10 d. 65.5

Akkumuleringsaktier

Påfyldning fejl, før efterspørgslen svar 5 d. 73.4

Akkumulationsprocessen

Se forespørgsel 10 d. 83.1
Instruktion for retten rettet 5 d. 90.2
Indkaldelse til møde for retten anmoder 5 d. 94.2
Vises og bønfalde for den kompetente domstol 5 d. 94.2

UDFORDRING DOMMERE

Se recusal 3 d. 107.3

UDFORDRING EKSPERTER

Indskyde indvending når årsagen er forud for udpegelsen 2 d. 125.2

TID RETSSAGER

Sende dokumenter til retten ventet af tekniske midler 3 d. 135.5

REKLAME OG OFFICIELLE SPROG

Udfordrende dokument oversættelse castiliansk private 5 d. 144.2

Retshjælp

Indsend retsanmodninger til retten opfordrede 5 d. 172.2
Retur afsluttet trang fra levering 10 d. 175.2

SYNET og afgørelse OMRÅDE

Bestil genoptagelse processen fra ordre sigt suspension 5 d. 179.2
Se suspension dele anmodning fra ekspertvidner 3 d. 183.4
Anmod advokat til udsættelse for at få en anden visning 3 d. 188.6
Formalisere skrive udfordring annoncerede ændring givet af dommer 3 d. 190.2
Formuler recusal af dommer fra at holde forandring view 3 d. 191.2

SKØN

Bede om en afklaring 2 d. 214.2
Request korrektion af udeladelser eller defekter sætninger 2 d. 215.1
Påfør korrektion i udeblivelsesdomme udtalelser 2 d. 215.1
Andre partier forespørgsel overførsel 2 d.

Ugyldighedsproceduren

Fremme beslutningsforslag afskedigelse
20 d. 228.1
Evakuer skriftlig tilbagekaldelse view 5 d. 228.2

UDLØBSDATO INSTANS

Retssager i 1.. Instans 2 år 237.1
Retssager i 2. instans og appel 1 år

OMKOSTNINGER VURDERING

Fælles visning dele fastsættelse af sagsomkostninger 10 d. 244.1
Se advokatens udfordring overdrevne 5 d. 246.1

PROCESSER konstaterende

REGLER FOR BESTEMMELSE AF PROCESSEN

Påfyldning defekter bestemmer beløb 10 d. 254.4

Indledende procedurer

Andragender fra opsigelse sagen 1 måned 256.3
Skabe sikkerhed 3 d. 258.3
Modsætte foranstaltninger 5 d. 260.1

ARKIV, UDTALELSER, ETC.

Se administrative domme produceret efter retssagen 5 d. 271.2

TEST

Fuldstændige oplysninger om personer, der er nævnt retssagen 5 d. 284
Se nye kendsgerninger skriftlig forlængelse 5 d. 286.2
Når bøn fra har praktiseret sikkerhed test 20 d. 297.4
Når bøn fra har praktiseret tidlig test 2 måneder 295.3

DOKUMENTATION

Betal ekspert leverer ekspert sanktion midler under 5 d. 342.3
Evakuer hjem udflytning vidneudsagn at anmode trang 3 d. 364.2
Friholde vidner udgifter 3 d. 375.2
Opposing skamplet vidner 3 d. 379.2

FORHOLD HÆNDELIGE

Besvar spørgsmål tilfældige 5 d. 393.3

ROUTINE TRIAL

Svar efterspørgslen 20 d. 404
Svar modkrav 20 d. 407.2
Afhjælpe manglerne kapaciteten repræsentation 10 d. 418.1
Lukning manglende forening 10 d. 420.3
Giv krydsforhør forhør liste 3 d. 429.5
Indgive deres afsluttende skriftlige summarisk rettergang 5 d. 436.1
Punktum, efter domsforhandling. 20 d. 434

Juicy Verbal

For Clerk, efter indlæggelsen efterspørgsel, citation for at se. 10 – 20 d. 440.1
Fortæl domstolen de mennesker, der skal citeret fra stævning view (parter og vidner) Jeg kan ikke få sig selv. 3 d. 440.1
Udsættelse eller acceptere et kompromis svække snart nedgradere udsættelse. 5 d. 440.3
Citation automatisk besked bortvisning afgørelse. 6º d. efter visning 440.3
Automatisk besked udgivelsesdato, i citation, fra visning. Før 1 måned. 440.3
Vises og opponere påbud erhverve 40 d. 441.1
Vises og bekendtgøre verbal modstand på kontrakter indgået i registreringen deadlines møbler salg, leasing eller reservation domæne 5 d. 441.4
Punktum, efter høringen. 10 d. 447.1

RESSOURCER

Genansættelse appel 5 d. 452
Udskiftning ressource udfordring 5 d. 453.1
Resolution R. Udskiftning (selv efter den nødvendige bekendtgørelse) 5 d. 453.2
Appel (dirigere) Revision 5 d. 454 til
Udfordrende domstolskontrol 5 d. (fælles) 454 til 2
Resolution R. Gennemgå (auto) 5 d. 454 til 2
Forbered ressource appel 5 d. 457.1
Underbygge appel-appel- 20 d. 457.3
Opposition resort appel 10 d. 461.1
Argumenter Appellanten appellere oppositionen appel 10 d. 461.4
Auto / R Sentence. Appel efter visning 10 d. 465
Auto / R Sentence. Appel ingen udsigt, efter biler. 1 måned. 465
Forberedelse ekstraordinært retsmiddel procedurefejl 5 d. 470.1
Ekstraordinær appel procedurefejl 20 d. 471
Placering ekstraordinært retsmiddel parter proceduremæssige overtrædelse 30 d. 472
Afvisning beskyldninger ekstraordinært retsmiddel procedurefejl 10 d. 473.2
Formalisere opposition al nægter ekstraordinær procedurefejl 20 d. 474
Forbered cassation appel 5 d. 479.1
Cassation appel 20 d. 481.1
Placering appel dele 30 d. 482
Påstande Appellen afvises appellen 10 d. 483.3
Beskyldninger om ressource konkurrence og placering 10 d. 484.1
Formalisere ressource opposition appel 20 d. 485
Dom R. Cassation, efter høringen eller efter afstemning og beslutning. 20 d. 487
Appel i retlig interesse, direkte til T.S. 1 år 492.1
Argumenter om appel parter rente loven 20 d. 492.3
Forberedende at appellere forurettelse erstatning 5 d. 495.1
Grievance appel fra leverede vidnesbyrd 10 d. 495.3

OPHØR AF DOMME FIRM

Anmodning om ophør fra personlig meddelelse redegørelse 20 d. 502.1
Request opsigelsen fra edikter 4 måneder 502.1
Request opsigelsen fra force majeure årsag 16 måneder 502.1
Svar opsigelse retssag 10 d. 507.1
Overfør skuespiller respons opsigelse 10 d. 507.2

FIRM ERKLÆRINGER REVIEW

Udløb frist for at anmode anmeldelse fra offentliggørelse har ikke bestået dom uden 3 viden årsager måneder 5 år 512.1
Forlang vises og besvare gennemgang 20 d. 514.1

HÅNDHÆVELSE og forebyggende foranstaltninger

AFSNIT EXECUTIVE

Deadline Udløb fra styrke til at opfordre efterspørgslen opløsning 5 år 518

FORELØBIG SENTENCE refusionsopgørelser I FØRSTE INSTANS

Opposing aftalte foreløbige gennemførelse 5 d. 529.1
Transfer opposition performer 5 d. 529.2

PERFORMANCE

Indskyde anbringende fra anmeldelsespligten 5 d. 547

Modstanden mod GENNEMFØRELSE

Indskyde modstand mod henrettelse 10 d. 556.1
Skriftlig indsigelse performer Transfer procedurefejl 5 d. 559.2
Påfyldning defekter på proceduremæssige fejl opposition 10 d. 559.2
Udfordrende opposition af materielle grunde 5 d. 560

MEN REAL

Se tredje embargo på hans ejendom 5 d. 593.2
Se skuespilleren indsendelse af tredje 5 d. 593.3
Afleder PRIORITERING og mægling
Se ransagningskendelse henrettet show performer 10 d. 619.1

Uopsættelighed og VURDERING

Levering af eksperten til retten 8 d. 639.2
Påstande ekspertvurderinger 5 d. 639.4

MØBLER AUKTION

Argumenter for batch uddannelse 5 d. 643.1
Overfør resterende tilbudsgiver for record auktionsprisen 10 d. 650.1
Afregningsprisen performer afstå afsende hvile skudt fra afviklingen af ​​hovedstol og renter 10 d. 650.2
Overfør spørg performer award 50% når der er udskudt betaling tilbud 10 d. 650.3
Nederste position forbedrer henrettet transfer typen 50% 10 d. 650.4
Overfør spørg performer award 50% eller gæld 5 d. 650.4
Overfør forespørgsel award performer 30% eller gæld, hvis øde auktion 20 d. 651

Dødsboauktion

Overfør lejere nuværende situation titler 10 d. 661.1
Overfør gerning henrettet fil 10 d. 663
Transfer tilbudsgiver auktion rekord pris 20 d. 670.3
Overfør forespørgsel performer award ved 70% hvis der tilbyder udskudt betaling 20 d. 670.3
Nederste position forbedrer henrettet transfer typen 70% 10 d. 670.4
Overfør forespørgsel award performer 70% eller Deuda kropsholdning er ringere 5 d. 670.4
Overfør forespørgsel award performer 50% hvis auktionen øde 20 d. 671
Overførsel indehavere af fordringer senere vise underhold kredit 30 d. 672.2
Actor tilfældig overførsel giver dokumentation for overskydende udlodning 10 d. 672.2
Udløb Deadline ejendom køber til at bestille frigivelse 1 år 675.2

ADMINISTRATION IN BETALING

Vis ledelse henrettet konti 15 d. 678.1
Transfer sagsøgt hævder performer 9 d.

Ikke-monetære PERFORMANCE

Anmoder om udbetaling af ikke-adskillelige farm ting siden lanceringen 5 d. 703.2
Forjage primære bopæl, Ligesom forlænget sigt 1 måned 704.1
Overfør beboerne retfærdiggøre deres situation 10 d. 704.2

Opfyldelse af forpligtelserne til at foretage og DO

Overførsel henrettet erklæring opløsning etableret 20 d. 708.1

Betaling af en erstatning

Overførsel brev opfordrer likvidation debitor skader 10 d. 712
Overfør ækvivalens debitor anmodning penge fra andre resultater 10 d. 717

VEDTAGELSESPROCEDURE FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER

Indgive en klage og ratificeringen foranstaltninger 20 d. 730.2
Bestil udførelse sætning og opretholde foranstaltninger 20 d. 731.1

Opposition FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER

Overførsel sagsøgte at modsætte sig foranstaltninger 20 d. 739

ALTERNATIVE BOND FORANSTALTNINGER

Se skuespilleren kaution ansøgning 5 d. 747.1

Specialprocesser

KAPACITET, Tilhørsforhold og ÆGTESKAB

Krav parter til at udtrykke, om unified forsvar 5 d. 750.2
Svar efterspørgslen 20 d. 753

PROCESSER ægteskab og børn

Annullationsanbringenderne, separation og skilsmisse retssager 10 d.
Reaktion på efterspørgslen omstødelse, separation og skilsmisse retssager 20 d.
Svar modkrav 10 d. 770.2
Ratifikation petitioning foranstaltninger 30 d. 771.5
Komplet dokumentation efterspørgsel 10 d. 777.4
Foreslå ny aftale 10 d. 777.7
Overfør effektivitet sagsøgte civile kirkelige domstole resolutioner 10 d. 778.1

MODSTAND under administrationsomkostninger BESLUTNINGER

Formuler efterspørgslen, modtaget post 20 d. 780.4
Anmoder bøn fra adoption 20 a 40 d. 781.1

DELING HERITAGE

Formuler opposition at imødegå delende operationer 10 d. 787.1

BETALING PROCEDURE

Krav debitor løn, vises, og modsætte 20 d. 815.1
Krav debitor løn, vises, og modsætte 1 måned 818.2

TRIAL EXCHANGE

Debitor betaling kræves 10 d. 821.1
Transfer debitor, vises, og benægte ægtheden underskrivelsen mangler repræsentation 5 d. 823.1
Dom opposition andragender udveksling fra kravet 10 d. 824.1

 

Al dokumentation, der er indeholdt i denne hjemmeside er til rent didaktisk. Den konstante frigivelse af nye retsregler eller ændringer til dem, kan forårsage de dokumenter vist på denne hjemmeside forældede, så vi er ikke ansvarlige for gyldigheden eller rigtigheden af ​​samme. Hvis du opdager nogen ukorrekthed, behage, efterlade en kommentar i bunden af ​​det pågældende dokument, så vi kan korrigere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *