Termenele și condițiile procedurale


 

TERMENI ȘI TERMENI DE PROCEDURĂ

Termen Articolul L.E.C.

Multi-partid

Vezi susține intervenientă reclamantului 5 d. 13,3
Vezi al treilea reclamant apel pentru a procesa 10 d. 14,2,2

Litigii de succesiune

Auzind succesorii procesului de judecată a murit 10 d. 16,2
Vezi achizitor cedent să aibă loc în instanță 5 d. 17,1
Vezi interesant cerere procedurală pârâtului succesiune 5 d. 18

Furnizarea de părțile la procesul de

Transferul scris 10 d. 20,3

REPREZENTARE ȘI APĂRARE

Vezi inculpatului de a cere sfatul și avocat 3 d. 32.2
Inculpatului comunicare apărat și reprezentat intenția du-te 3 d. 32.3
Vezi actorul, de asemenea, cererea inculpatului și asistență cerere 3 d.

CONCURS

Vezi piese de concurență poate lipsi obiectiv 10 d. 48.3
Concurența se prezinte în fața instanței rezolvate 10 d. 60.3
Vezi concurență posibile părți funcționale lipsa 10 d. 62.1
Defecte de umplere nu au recurs concurență funcțională 5 d. 62.2

Motivele

Depunerea de la site-ul 10 d. 64.1
Depunerea de la Convocarea la procedura orală vizualiza 5 d. 64.1
Răspunde motivului 5 d. 65.1
Aspect înainte de excepție instanță rezolvate 10 d. 65.5

ACȚIUNI DE ACUMULARE

Defecte de umplere înainte de răspuns la cerere 5 d. 73.4

Procesul de acumulare

Vezi cerere 10 d. 83.1
Instrucțiuni de instanță abordate 5 d. 90.2
Citației de înfățișare în fața instanței solicitante 5 d. 94.2
Apar și să pledeze în fața instanței competente 5 d. 94.2

PROVOCARE A JUDECĂTORILOR

Vezi recuzarea 3 d. 107.3

PROVOCARE DE EXPERȚI

Interpune obiecție atunci când cauza este înainte de desemnarea 2 d. 125.2

PROCEDURA legal de

Observațiile scrise anticipate în instanță prin mijloace tehnice 3 d. 135.5

PUBLICITATE ȘI limbă oficială

Provocator document de traducere castiliană privat 5 d. 144.2

De asistență judiciară

Trimite rogatorie în instanța de judecată a cerut 5 d. 172.2
Reveni nevoia completat de livrare 10 d. 175.2

VEDEREA și probleme DECIZIE

Procesul de reluarea ordine de ordine termenului de suspendare 5 d. 179.2
Vezi Piese de suspensie expert cerere sau martor 3 d. 183.4
Cererea avocatului de a amânare pentru a avea o vedere 3 d. 188.6
Formaliza scris provocarea reprezentată de schimbările anunțate dat de judecător 3 d. 190.2
Formula recuzare de către judecătorul de la deținerea vedere schimbarea 3 d. 191.2

HOTĂRÂRILE

Cere pentru clarificare 2 d. 214.2
Corectarea cererea de omisiuni sau defecte propoziții 2 d. 215.1
Se aplică corecția în hotărârile implicite declarații 2 d. 215.1
Alte partide de transfer de cerere 2 d.

Procedurii de decădere

Promovarea propunere de concediere
20 d. 228.1
Evacuati vedere revocarea scrisă 5 d. 228.2

INSTANȚĂ EXPIRARE

Proces în 1. Exemplu 2 ani 237.1
Litigii în două instanță și apel 1 an

TASACIÓN DE COSTAS

Vista común partes tasación de costas 10 d. 244.1
Vista al abogado de la impugnación por excesivos 5 d. 246.1

PROCESOS DECLARATIVOS

REGLAS PARA DETERMINAR EL PROCESO

Subsanar defectos determinación cuantía 10 d. 254.4

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Interponer demanda desde terminación diligencias 1 mes 256.3
Prestar caución 3 d. 258.3
Oponerse diligencias 5 d. 260.1

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES, ETC.

Vista de las sentencias administrativas aportadas después juicio 5 d. 271.2

TEST

Completar datos de personas citadas a juicio 5 d. 284
Vista escrito ampliación de hechos nuevos 5 d. 286.2
Interponer demanda cuando se ha practicado aseguramiento de prueba 20 d. 297.4
Interponer demanda cuando se ha practicado prueba anticipada 2 luni 295.3

MEDIOS DE PRUEBA

Abonar al perito provisión de fondos bajo sanción no peritajes 5 d. 342.3
Evacuar traslado declaración domiciliaria testigo para solicitar exhorto 3 d. 364.2
Despăgubi cheltuielile de martori 3 d. 375.2
Opuse martori cusur 3 d. 379.2

Incidente

Răspunde la întrebări ocazionale 5 d. 393.3

TRIAL rutină

Răspunde cererii 20 d. 404
Răspuns reconvențională 20 d. 407.2
Închiderea defecte de capacitate sau de performanță 10 d. 418.1
Lipsa de conexare închidere 10 d. 420.3
Furniza lista interogare interogatoriu 3 d. 429.5
Trimite procedurile finale rezumat scris 5 d. 436.1
Propoziție, după proces. 20 d. 434

PROCES VERBAL

Pentru Clerk, după cererea de admitere, citare pentru a vizualiza. 10 – 20 d. 440.1
Spune Curtea oamenii care ar trebui să fie citate de vedere citație (părților și a martorilor) Nu se pot aduce. 3 d. 440.1
Evacuare sau să accepte un compromis slăbi curând evacuare downgrade. 5 d. 440.3
Referirea automat de guvernământ evacuare notificare. 6º d. după opinia 440.3
Automat data de lansare notificare, în citare, la vedere. Înainte 1 mes. 440.3
Apar și se opun ordin dobândi 40 d. 441.1
Apar și anunță opoziția verbală pe contractele încheiate în înregistrare termene mobilier de vânzare, leasing sau domeniu rezervare 5 d. 441.4
Propoziție, după audierea. 10 d. 447.1

RESURSE

Apel reintegrare 5 d. 452
Provocarea resurse înlocuire 5 d. 453.1
Rezoluția R. Înlocuire (ordin sau, după caz) 5 d. 453.2
Apel (directe) Revizuire 5 d. 454 bis
Contestarea control jurisdicțional 5 d. (comun) 454 bis 2
Rezoluția R. Revizuirea (Auto) 5 d. 454 bis 2
Pregătiți apel resursă 5 d. 457.1
Fundamentarea apel, recurs- 20 d. 457.3
Resort apel opoziție 10 d. 461.1
Argumentele recurentei la apel la apelul opoziției 10 d. 461.4
Auto / Hotărâre R. Apel la vedere 10 d. 465
Auto / Hotărâre R. Apel nu vedere, la primirea de masini. 1 mes. 465
Pregătirea extraordinar încălcare procedurală remediu 5 d. 470.1
Recurs extraordinar încălcare procedurală 20 d. 471
Locație extraordinare partide de remediere vicii procedurale 30 d. 472
Acuzațiile de inadmisibilitate extraordinar vicii procedurale remediu 10 d. 473.2
Formaliza opoziție la recuso încălcări procedurale extraordinare 20 d. 474
Pregătească recursul 5 d. 479.1
Recursul 20 d. 481.1
Locație piese de recurs 30 d. 482
Creanțe recursului ca inadmisibil recursul 10 d. 483.3
Acuzațiile de concurență a resurselor și de locație 10 d. 484.1
Formaliza apel opoziție resurse 20 d. 485
Judecata R. Casare, după audiere sau după vot și decizie. 20 d. 487
Recurs în interesul legii, direct T.S. 1 an 492.1
Argumente privind recursul legii interesul părților 20 d. 492.3
Pregătitoare pentru apel de înlocuire plângere 5 d. 495.1
Apel plângere la mărturie livrate 10 d. 495.3

ÎNCETAREA HOTĂRÂRILOR FIRMEI

Solicitud de rescisión desde notificación personal sentencia 20 d. 502.1
Solicitud de rescisión desde notificación por edictos 4 luni 502.1
Solicitud de rescisión desde notificación por causa fuerza mayor 16 luni 502.1
Contestar demanda rescisión 10 d. 507.1
Traslado actor contestación rescisión 10 d. 507.2

REVISIÓN SENTENCIAS FIRMES

Plazo caducidad para solicitar revisión desde publicación sentencia sin no ha transcurrido 3 meses desde conocimiento motivos 5 ani 512.1
Comparecer y contestar demanda revisión 20 d. 514.1

EJECUCIÓN FORZOSA Y MEDIDAS CAUTELARES

TÍTULOS EJECUTIVOS

Plazo caducidad instar demanda desde firmeza resolución 5 ani 518

EJECUCIÓN PROVISIONAL SENTENCIAS CONDENA EN PRIMERA INSTANCIA

Oponerse ejecución provisional acordada 5 d. 529.1
Traslado ejecutante oposición 5 d. 529.2

PERFORMANȚĂ

Interponer declinatoria desde notificación 5 d. 547

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN

Interponer oposición a ejecución 10 d. 556.1
Traslado ejecutante escrito oposición defectos procesales 5 d. 559.2
Subsanar defectos sobre oposición defectos procesales 10 d. 559.2
Impugnar oposición por motivos de fondo 5 d. 560

EMBARGO DE BIENES

Vista a tercero de embargo trabado sobre sus bienes 5 d. 593.2
Vista al actor del documento presentado por tercero 5 d. 593.3
PRIORIDAD EMBARGANTE Y TERCERIA
Vista al ejecutado mostrar allanamiento ejecutante 10 d. 619.1

APREMIO Y VALORACIÓN

Entrega del dictamen del perito al juzgado 8 d. 639.2
Alegaciones valoración pericial 5 d. 639.4

SUBASTA MUEBLES

Alegaciones para formación de lotes 5 d. 643.1
Traslado postor para consignar resto precio subasta 10 d. 650.1
Traslado ejecutante consignar resto precio y ceder remate desde la liquidación del principal e intereses 10 d. 650.2
Traslado ejecutante pedir adjudicación 50% cuando exista ofrecimiento de pago aplazado 10 d. 650.3
Traslado ejecutado mejore postura inferior tipo 50% 10 d. 650.4
Traslado ejecutante pida adjudicación 50% o deuda 5 d. 650.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 30% o deuda si subasta desierta 20 d. 651

SUBASTA INMUEBLES

Traslado arrendatarios presentar títulos situación 10 d. 661.1
Traslado ejecutado presentar título de propiedad 10 d. 663
Traslado postor consignar precio subasta 20 d. 670.3
Traslado ejecutante solicitar adjudicación por 70% si hubo ofrecimiento de pago aplazado 20 d. 670.3
Traslado ejecutado mejore postura inferior tipo 70% 10 d. 670.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 70% o deuda si postura inferior 5 d. 670.4
Traslado ejecutante solicitar adjudicación 50% si subasta desierta 20 d. 671
Traslado titulares de créditos posteriores acreditar subsistencia crédito 30 d. 672.2
Traslado actor incidental aporte prueba sobre distribución sobrante 10 d. 672.2
Plazo caducidad adquirente finca para pedir lanzamiento 1 an 675.2

ADMINISTRACIÓN EN PAGO

Vista al ejecutado cuentas administración 15 d. 678.1
Traslado ejecutante de alegaciones demandado 9 d.

EJECUCIÓN NO DINERARIA

Pedir el abono de las cosas no separables de la finca desde lanzamiento 5 d. 703.2
Desalojar vivienda habitual, prorrogable igual plazo 1 mes 704.1
Traslado ocupantes justifiquen su situación 10 d. 704.2

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER

Traslado ejecutado emita declaración establecidas en resolución 20 d. 708.1

LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Traslado deudor escrito instando liquidación daños 10 d. 712
Traslado deudor petición equivalencia en dinero de prestación no dineraria 10 d. 717

PROCEDIMIENTO ADOPCIÓN MEDIDAS CAUTELARES

Interponer demanda y ratificación medidas 20 d. 730.2
Solicitar ejecución sentencia y mantener medidas 20 d. 731.1

OPOSICIÓN MEDIDAS CAUTELARES

Traslado demandado para oponerse medidas 20 d. 739

CAUCIÓN SUSTITUTORIA MEDIDAS

Vista al actor de solicitud caución 5 d. 747.1

PROCESOS ESPECIALES

CAPACIDAD, FILIACIÓN Y MATRIMONIO

Requerimiento partes manifiesten si unifican defensa 5 d. 750.2
Răspunde cererii 20 d. 753

PROCESOS MATRIMONIALES Y MENORES

Declinatoria en nulidad, separación y divorcio contencioso 10 d.
Contestación a la demanda en nulidad, separación y divorcio contencioso 20 d.
Răspuns reconvențională 10 d. 770.2
Interponer demanda ratificando medidas 30 d. 771.5
Completar documentación demanda 10 d. 777.4
Proponer nuevo convenio 10 d. 777.7
Traslado demandado eficacia civil resoluciones tribunales eclesiásticos 10 d. 778.1

OPOSICIÓN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS MENORES

Formular demanda, recibido expediente 20 d. 780.4
Interponer demanda solicitando adopción 20 un 40 d. 781.1

DIVISIÓN DE LA HERENCIA

Formular oposición a operaciones divisorias del contador 10 d. 787.1

PROCESO MONITORIO

Requerimiento deudor pague, comparezca y se oponga 20 d. 815.1
Requerimiento deudor pague, comparezca y se oponga 1 mes 818.2

JUICIO CAMBIARIO

Requerimiento de pago al deudor 10 d. 821.1
Traslado deudor, comparecer y negar autenticidad firma o falta representación 5 d. 823.1
Interponer demanda de oposición juicio cambiario desde requerimiento 10 d. 824.1

 

Toate documentele conținute în acest site este pentru pur didactic. Eliberare constantă de noi norme juridice sau de modificări ale acestora poate provoca documentele prezentate pe acest site învechite, deci nu suntem responsabili pentru validitatea sau corectitudinea aceeași. Dacă vă detectează orice inexactitate, vă rog, lasă un comentariu la partea de jos a documentului în cauză, astfel încât să putem corecta.

Lasă un Răspuns

Adresa dvs. de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *