Calendario guardias Juzgados de Sevilla (Januar, febrero, marzo)

CALENDARIO DE GUARDIAS Juzgados de Sevilla 2018
ENERO
DIA INC DET D.L.
1 L 10 9
2 M 12 11 1
3 X 14 13 3
4 J 16 15 4
5 I 18 17 5
6 S 20 19
7 D 1 2
8 L 3 4 14
9 M 5 6 13
10 X 7 8 16
11 J 9 10 17
12 I 11 12 18
13 S 13 14
14 D 15 16
15 L 17 18 6
16 M 19 20 7
17 X 2 1 9
18 J 4 3 8
19 I 6 5 15
20 S 8 7
21 D 10 9
22 L 12 11 19
23 M 14 13 20
24 X 16 15 2
25 J 18 17 10
26 I 20 19 11
27 S 1 2
28 D 3 4
29 L 5 6 12
30 M 7 8 17
31 X 9 10 1
FEBRERO
DIA INC DET D.L.
1 J 11 12 3
2 I 13 14 4
3 S 15 16
4 D 17 18
5 L 19 20 9
6 M 2 1 14
7 X 4 3 13
8 J 6 5 18
9 I 8 7 16
10 S 10 9
11 D 12 11
12 L 14 13 5
13 M 16 15 6
14 X 18 17 7
15 J 20 19 11
16 I 1 2 12
17 S 3 4
18 D 5 6
19 L 7 8 20
20 M 9 10 19
21 X 11 12 3
22 J 13 14 2
23 I 15 16 8
24 S 17 18
25 D 19 20
26 L 2 1 10
27 M 4 3 15
28 X 6 5
MARZO
DIA INC DET D.L.
1 J 8 7 17
2 I 10 9 18
3 S 12 11
4 D 14 13
5 L 16 15 4
6 M 18 17 5
7 X 20 19 6
8 J 1 2 7
9 I 3 4 13
10 S 5 6
11 D 7 8
12 L 9 10 1
13 M 11 12 20
14 X 13 14 19
15 J 15 16 8
16 I 17 18 9
17 S 19 20
18 D 2 1
19 L 4 3 14
20 M 6 5 16
21 X 8 7 15
22 J 10 9 18
23 I 12 11 2
24 S 14 13
25 D 16 15
26 L 18 17 11
27 M 20 19 10
28 X 1 2 12
29 J 3 4
30 I 5 6
31 S 7 8

 

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Calendario laboral 2017

 

Arbeid kalender av Sevilla 2017

 

Descargar (PDF, 39KB)

 

 

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
ENERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
FEBRERO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
MARZO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
ABRIL
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
MAYO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
JUNIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
JULIO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
AGOSTO
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
SEPTIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
OCTUBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
NOVIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
DICIEMBRE
DIA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Kalender Guards Courts Dos Hermanas, Sevilla.

 

 

STARTER

COURT

ENDER

07/01/14

COURT 6

14/01/14

14/01/14

COURT 7

21/01/14

21/01/14

COURT 1

28/01/14

28/01/14

COURT 2

04/02/14

04/02/14

COURT 3

11/02/14

11/02/14

COURT 4

18/02/14

18/02/14

COURT 5

25/02/14

25/02/14

COURT 6

04/03/14

04/03/14

COURT 7

11/03/14

11/03/14

COURT 1

18/03/14

18/03/14

COURT 2

25/03/14

25/03/14

COURT 3

01/04/14

01/04/14

COURT 4

08/04/04

08/04/14

COURT 5

15/04/14

15/04/14

COURT 6

22/04/14

22/04/14

COURT 7

29/04/14

29/04/14

COURT 1

06/05/14

06/05/14

COURT 2

13/05/14

13/05/14

COURT 3

20/05/14

20/05/14

COURT 4

27/05/14

27/05/14

DOMSTOLENE

03/06/14

03/06/14

COURT 6

10/06/14

10/06/14

COURT 7

17/06/14

17/06/14

COURT 1

24/06/14

24/06/14

COURT 2

01/07/14

01/07/14

COURT 3

08/07/14

08/07/14

COURT 4

15/07/14

15/07/14

DOMSTOLENE

22/07/14

22/07/14

COURT 6

29/07/14

29/07/14

COURT 7

05/08/14

05/08/14

COURT 1

12/08/14

12/08/14

COURT 2

19/08/14

19/08/14

COURT 3

26/08/14

26/08/14

COURT 4

02/09/14

02/09/14

DOMSTOLENE

09/09/14

09/09/14

COURT 6

16/09/14

16/09/14

COURT 7

23/09/14

23/09/14

COURT 1

30/09/14

30/09/14

COURT 2

07/10/14

07/10/14

COURT 3

14/10/14

14/10/14

COURT 4

21/10/14

21/10/14

DOMSTOLENE

28/10/14

28/10/14

COURT 6

04/11/14

04/11/14

COURT 7

11/11/14

11/11/14

COURT 1

18/11/14

18/11/14

COURT 2

25/11/14

25/11/14

COURT 3

02/12/14

02/12/14

COURT 4

09/12/14

09/12/14

DOMSTOLENE

16/12/14

16/12/14

COURT 6

23/12/14

23/12/14

COURT 7

30/12/14

30/12/14

COURT 1

06/01/15

 

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Nye funksjoner i de advokater i tvistemålsloven.

Ministerrådet godkjenner utkast til lov REFORM AV SIVILE PROSEDYRE FOR FUNKSJONER tilnærming til sine ADVOKAT likemann i resten av Europa

Pressemelding Rådet Aktoratet generalsekretær Spania
The Cabinet godkjent reform av Code of Civil Procedure
ADVOKAT skal det nye ANSVAR, Akkurat som i europeisk nivå, Og vil bli vurdert AGENTS MYNDIGHET

Madrid, 3 Mai 2013.- Spanske Aktoratet vil nå påta seg nye ferdigheter, med lignende funksjoner som utvikler sine kolleger i Europa, angi noen som, for bredt, var allerede dekket av loven, spesielt med hensyn til sin inngripen i gjennomføringsrettsakter. Dette følger endring av tvistemålsloven (LEC) vedtatt i dag av Ministerrådet.
Like, og for å sikre effektiviteten av intervensjonen av advokater i sine nye roller, i den utstrekning, utover sin kapasitet som representanter for partene, delta i utøvelsen av offentlige funksjoner, Loven gir rett til status av rettshåndhevelse som betyr ikke at de er til enhver tid i prosessen; men, uttrykke seg når de er i oppdrag å utføre slike handlinger, alltid i henhold til retningslinjene i Judicial Sekretær og sendes til domstolen.
Reformen fremmet av Justisdepartementet søker å forbedre litigants alternativer, styrke arbeidet til advokater til domstolene ved å utvikle sine samarbeidsfunksjoner og hjelpe til med Administration of Justice, for å fremskynde den prosessuelle og forbedre effektiviteten prosedyren.
Med denne loven myndighet og plikter advokater av domstolene i alle handlinger av kommunikasjon og visse handlinger av utførelse er utvidet og annet samarbeid og bistand til rettspleien, hviler på viljen til partiet de representerer, og holde dagens system i form av manglende effekt på kostnadene.
Ingen økning i kostnadene
Dette vil resultere i en betydelig forbedring av de tilgjengelige for innbyggerne alternativer når de må ty til domstolene, det vil hjelpe fremskynde de prosessuelle formaliteter og uten å pådra seg noen økte kostnader av prosessen som det vil være borger som, i hvert tilfelle, bestemme fritt om ikke å benytte nye systemet utformet eller fortsette driften under dagens regime. Så, er en del av dagens dobbelt system med tanke på mulighetene for å utføre handlinger av kommunikasjon, alltid under ledelse av sekretæren Judicial, kan skje ved begge tjenestemenn i tjeneste for rettspleien og ved Regjeringsadvokaten av partiet ber om det, på deres bekostning.
Som en ny lov introduserer behovet for borgere, når de kommer for domstolene velge det systemet de foretrekker og uttrykke sin vil foretrekke om hvorvidt utføre disse handlingene tjenestemenn i tjeneste for rettspleien eller Advokat. I det tilfellet at folk ikke formulere sine valgloven forstår at tjenestemenn Legal Aid Corps vil praktisere. Det er også lagt opp til at partiet kan ombestemme seg under pendency av saksbehandlingen, alltid hevdet nettopp årsaken.

Pressemelding Justisdepartementet

Cabinet

Justice forsterker rollene til påtalemyndigheten å likestille til Europa

· Code of Civil Procedure er endret for å delta i handlinger av kommunikasjon, heftelser og noen handlinger av fullbyrdelse av dommer, alltid under ordre fra retten kontorist og rettslig kontroll.

· Borger kan velge i hver prosedyre at disse handlingene er utført av tjenestemenn i rettspleien eller ved denne gruppen.

03 Mai 2013.- Ministerrådet, Etter forslag fra justisministeren, Alberto Ruiz-Gallardon, i dag godkjent et forslag til utkast til endring av lov av tvistemåls å tilnærme funksjonene til de spanske påtalemyndigheten å ha sine kolleger i resten av Europa. Den viktigste nyheten for fremtiden loven er å tillate
borgere velger hvem du ønsker å håndtere handlinger av kommunikasjonspraksis, embargo og noen handlinger av fullbyrdelse av dommen avsagt i slutten av prosessen: el Advokat, under ordre fra retten kontorist og rettslig, eller tjenestemenn i rettspleien, som vanlig.

Los påtalemyndigheten, allerede finnes i romersk lov eller spill av Alfonso X den vise som ombudsmenn, nei de aldri mistet status som representative forhandlingene på vegne. Lovforslaget godkjent i dag, som er en del av den omfattende reformen av rettferdighet blir gjort, søker å utvikle samarbeidsfunksjoner og hjelpe med rettspleien påtalemyndigheten allerede forpliktet seg til å effektivisere og forbedre effektiviteten av prosessuelle.

Under den forrige parlament, Loven 37/2011, av 10 Oktober, Prosessuelle effektiviseringstiltak, og fremhevet ytelsen til aktor som en bidragsyter til Administration of Justice i linjen preget av Justice White Paper utarbeidet av Hovedrådet av rettsvesenet.

Loven vedtatt i dag utvider krefter og plikter påtalemyndigheten til alle handlinger av kommunikasjon og visse handlinger av gjennomføring og samarbeid og bistand fra rettspleien. Det er den delen som bestemmer begynnelsen av prosedyren som ønsker å være ansvarlig for slike handlinger, alltid under ledelse av retten kontorist og rettslig kontroll: tjenestemenn som arbeider for rettspleien eller advokat, på deres bekostning. Hvis borger uspesifikke ingenting er forstått å være ansvarlig, som vanlig, tjenestemenn i rettspleien.

Hovedlinjene i styrke funksjonene til tildele prokura er:

· Handlinger kommunikasjon, sikre effektive varslinger, Siteringer, og innkalling.

· De kan gjøre beslag av personlige eiendeler og bankkonti.

· Dens funksjoner er økt gjennomføringsprosesser, det kan gjøre en bestilling til betaling hjemme hos utført eller hvor de kan finne.

· Colleges of advokater kan belaste innskudd og rettslig administrasjon av de beslaglagte varer

· (forpliktelse i administrasjonen som har ansvar for personell og utstyr til tjenesten av rettspleien), i samsvar med retningslinjer gitt av kontorist.

· De kan også bli utpekt som en spesialisert institusjon i auksjonen av eiendom beslaglagt.

Når du deltar i utøvelse av offentlige funksjoner, loven gir påtalemyndigheten gitt rettshåndhevelse, varslinger slik at full effekt når mottakeren er hjemme og nekter å motta kopi av vedtaket, og vil ikke lenger utføre disse handlingene ledsaget av to vitner.

Verbal dømmekraft og betalingsprosedyren

Loven også reformeres for å inkludere visse krav fra jurister i de muntlige forhandlinger for å unngå hjelpeløshet uten å forsinke prosessen. Disse inkluderer innføring av det skrevne reaksjon hittil var ment bare for visse spesielle prosedyrer. Tilsvarende, forutsatt at retten finner relevant, Partene fikk anledning til å gå av i påvente av avslutningen av visningen slik effektivisering prosedyren og at dommen kan utstedes uten videre forhandlinger etter at respons til etterspørselen.

Også, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, av 14 Juni 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la UE en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato. La ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Acceso directo al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Endringen i lov om gebyrer utilstrekkelige.

Fra vår nettside, som ansatte advokater med riktig funksjon av rettspleien, Følg nøye all informasjon knyttet til den nå berømte "loven om rettsgebyr".

Siste 23 Februar ble publisert i BOE endringen i loven 10/2012, av 20 November, ved å regulere visse avgifter i området fra administrasjonen for Justis-og National Institute of Toxicology and Forensic Sciences. Endringene er vesentlig redusert til en reduksjon av mengdene av de samme for individer. Så, Den mest betydelige reduksjonen skjer i variabel rente, bestått 0,5% på omfanget av fremgangsmåten, med maksimalt 10.000 euro, til 0,1% av den mengde og med toppen av 2.000 euro. Tilsvarende, i omstridte-administrative, prisen er redusert til å betale innlevering appeller mot straffer, kan ikke overstige 50% mengden av økonomisk straff.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Etter denne endringen vil ikke ha vært forventet tidligere vurderinger. Fra ulike juridiske og politiske grupper, har kommet til samme konklusjon: endringer er utilstrekkelige, den nye loven fortsatt ikke gir garanti for effektiv rettslig beskyttelse for tiltalte. Så, fra Justisdepartementet av regjeringen i Andalusia passeres som å endre "helt utilstrekkelig" og gå videre med innlevering av en stevning av unconstitutionality.

Tilsvarende vurdering følger General Council of spanske advokater, som president Carlos Carnicer, i et møte med justisministeren, Ruíz Gallardon, uttrykke sin misnøye med endringen av loven og behovet for dagens priser revideres eller erstattes igjen.

Vi får se om regjeringen utreder en ny modifikasjon eller om vi skal vente på den konstitusjonelle domstolen regelen om fremtiden for avgifter. Som påtalemyndigheten krever en rettferdig løsning, con primacía del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

FEE VEILEDNING RETTSLIGE Judicial Sekretærer

 

På grunn av sin betydning, deretter publisere en link til FEE VEILEDNING Judicial utviklet av National Bar Association of Court Clerks, som kommer til å forene kriterier som kontroversiell fortolkning av gebyrer Act.

Implementation Guide utarbeidet av rettsgebyr Court Clerks

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Kalender av Guards 2013 COURTS med undervisning i Sevilla.

A petición de nuestros Clientes colgamos en la web de Procuradores en Sevilla, Red Procurae, el calendario de Guardias en Sevilla, para el año 2013, de los Juzgados de Instrucción, sitos en Avenida Menéndez Pelayo, Nº 2, Edf. de los Juzgados, 41004, Sevilla.

 

ENERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 17 18
2 Miércoles 19 20
3 Jueves 2 1
4 Viernes 4 3
5 Sábado 6 5
6 Domingo 8 7
7 Lunes 10 9
8 Martes 12 11
9 Miércoles 14 13
10 Jueves 16 15
11 Viernes 18 17
12 Sábado 20 19
13 Domingo 1 2
14 Lunes 3 4
15 Martes 5 6
16 Miércoles 7 8
17 Jueves 9 10
18 Viernes 11 12
19 Sábado 13 14
20 Domingo 15 16
21 Lunes 17 18
22 Martes 19 20
23 Miércoles 2 1
24 Jueves 4 3
25 Viernes 6 5
26 Sábado 8 7
27 Domingo 10 9
28 Lunes 12 11
29 Martes 14 13
30 Miércoles 16 15
31 Jueves 18 17

 

FEBRERO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 20 19
2 Sábado 1 2
3 Domingo 3 4
4 Lunes 5 6
5 Martes 7 8
6 Miércoles 9 10
7 Jueves 11 12
8 Viernes 13 14
9 Sábado 15 16
10 Domingo 17 18
11 Lunes 19 20
12 Martes 2 1
13 Miércoles 4 3
14 Jueves 6 5
15 Viernes 8 7
16 Sábado 10 9
17 Domingo 12 11
18 Lunes 14 13
19 Martes 16 15
20 Miércoles 18 17
21 Jueves 20 19
22 Viernes 1 2
23 Sábado 3 4
24 Domingo 5 6
25 Lunes 7 8
26 Martes 9 10
27 Miércoles 11 12
28 Jueves 13 14

 

MARZO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 15 16
2 Sábado 17 18
3 Domingo 19 20
4 Lunes 2 1
5 Martes 4 3
6 Miércoles 6 5
7 Jueves 8 7
8 Viernes 10 9
9 Sábado 12 11
10 Domingo 14 13
11 Lunes 16 15
12 Martes 18 17
13 Miércoles 20 19
14 Jueves 1 2
15 Viernes 3 4
16 Sábado 5 6
17 Domingo 7 8
18 Lunes 9 10
19 Martes 11 12
20 Miércoles 13 14
21 Jueves 15 16
22 Viernes 17 18
23 Sábado 19 20
24 Domingo 2 1
25 Lunes 4 3
26 Martes 6 5
27 Miércoles 8 7
28 Jueves 10 9
29 Viernes 12 11
30 Sábado 14 13
31 Domingo 16 15

 

ABRIL
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 18 17
2 Martes 20 19
3 Miércoles 1 2
4 Jueves 3 4
5 Viernes 5 6
6 Sábado 7 8
7 Domingo 9 10
8 Lunes 11 12
9 Martes 13 14
10 Miércoles 15 16
11 Jueves 17 18
12 Viernes 19 20
13 Sábado 2 1
14 Domingo 4 3
15 Lunes 6 5
16 Martes 8 7
17 Miércoles 10 9
18 Jueves 12 11
19 Viernes 14 13
20 Sábado 16 15
21 Domingo 18 17
22 Lunes 20 19
23 Martes 1 2
24 Miércoles 3 4
25 Jueves 5 6
26 Viernes 7 8
27 Sábado 9 10
28 Domingo 11 12
29 Lunes 13 14
30 Martes 15 16

 

MAYO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Miércoles 17 18
2 Jueves 19 20
3 Viernes 2 1
4 Sábado 4 3
5 Domingo 6 5
6 Lunes 8 7
7 Martes 10 9
8 Miércoles 12 11
9 Jueves 14 13
10 Viernes 16 15
11 Sábado 18 17
12 Domingo 20 19
13 Lunes 1 2
14 Martes 3 4
15 Miércoles 5 6
16 Jueves 7 8
17 Viernes 9 10
18 Sábado 11 12
19 Domingo 13 14
20 Lunes 15 16
21 Martes 17 18
22 Miércoles 19 20
23 Jueves 2 1
24 Viernes 4 3
25 Sábado 6 5
26 Domingo 8 7
27 Lunes 10 9
28 Martes 12 11
29 Miércoles 14 13
30 Jueves 16 15
31 Viernes 18 17

 

JUNIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Sábado 20 19
2 Domingo 1 2
3 Lunes 3 4
4 Martes 5 6
5 Miércoles 7 8
6 Jueves 9 10
7 Viernes 11 12
8 Sábado 13 14
9 Domingo 15 16
10 Lunes 17 18
11 Martes 19 20
12 Miércoles 2 1
13 Jueves 4 3
14 Viernes 6 5
15 Sábado 8 7
16 Domingo 10 9
17 Lunes 12 11
18 Martes 14 13
19 Miércoles 16 15
20 Jueves 18 17
21 Viernes 20 19
22 Sábado 1 2
23 Domingo 3 4
24 Lunes 5 6
25 Martes 7 8
26 Miércoles 9 10
27 Jueves 11 12
28 Viernes 13 14
29 Sábado 15 16
30 Domingo 17 18

 

JULIO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Lunes 19 20
2 Martes 2 1
3 Miércoles 4 3
4 Jueves 6 5
5 Viernes 8 7
6 Sábado 10 9
7 Domingo 12 11
8 Lunes 14 13
9 Martes 16 15
10 Miércoles 18 17
11 Jueves 20 19
12 Viernes 1 2
13 Sábado 3 4
14 Domingo 5 6
15 Lunes 7 8
16 Martes 9 10
17 Miércoles 11 12
18 Jueves 13 14
19 Viernes 15 16
20 Sábado 17 18
21 Domingo 19 20
22 Lunes 2 1
23 Martes 4 3
24 Miércoles 6 5
25 Jueves 8 7
26 Viernes 10 9
27 Sábado 12 11
28 Domingo 14 13
29 Lunes 16 15
30 Martes 18 17
31 Miércoles 20 19

 

AGOSTO
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Jueves 1 2
2 Viernes 3 4
3 Sábado 5 6
4 Domingo 7 8
5 Lunes 9 10
6 Martes 11 12
7 Miércoles 13 14
8 Jueves 15 16
9 Viernes 17 18
10 Sábado 19 20
11 Domingo 2 1
12 Lunes 4 3
13 Martes 6 5
14 Miércoles 8 7
15 Jueves 10 9
16 Viernes 12 11
17 Sábado 14 13
18 Domingo 16 15
19 Lunes 18 17
20 Martes 20 19
21 Miércoles 1 2
22 Jueves 3 4
23 Viernes 5 6
24 Sábado 7 8
25 Domingo 9 10
26 Lunes 11 12
27 Martes 13 14
28 Miércoles 15 16
29 Jueves 17 18
30 Viernes 19 20
31 Sábado 2 1

 

SEPTIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 4 3
2 Lunes 6 5
3 Martes 8 7
4 Miércoles 10 9
5 Jueves 12 11
6 Viernes 14 13
7 Sábado 16 15
8 Domingo 18 17
9 Lunes 20 19
10 Martes 1 2
11 Miércoles 3 4
12 Jueves 5 6
13 Viernes 7 8
14 Sábado 9 10
15 Domingo 11 12
16 Lunes 13 14
17 Martes 15 16
18 Miércoles 17 18
19 Jueves 19 20
20 Viernes 2 1
21 Sábado 4 3
22 Domingo 6 5
23 Lunes 8 7
24 Martes 10 9
25 Miércoles 12 11
26 Jueves 14 13
27 Viernes 16 15
28 Sábado 18 17
29 Domingo 20 19
30 Lunes 1 2

 

OCTUBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Martes 3 4
2 Miércoles 5 6
3 Jueves 7 8
4 Viernes 9 10
5 Sábado 11 12
6 Domingo 13 14
7 Lunes 15 16
8 Martes 17 18
9 Miércoles 19 20
10 Jueves 2 1
11 Viernes 4 3
12 Sábado 6 5
13 Domingo 8 7
14 Lunes 10 9
15 Martes 12 11
16 Miércoles 14 13
17 Jueves 16 15
18 Viernes 18 17
19 Sábado 20 19
20 Domingo 1 2
21 Lunes 3 4
22 Martes 5 6
23 Miércoles 7 8
24 Jueves 9 10
25 Viernes 11 12
26 Sábado 13 14
27 Domingo 15 16
28 Lunes 17 18
29 Martes 19 20
30 Miércoles 2 1
31 Jueves 4 3

 

NOVIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Viernes 6 5
2 Sábado 8 7
3 Domingo 10 9
4 Lunes 12 11
5 Martes 14 13
6 Miércoles 16 15
7 Jueves 18 17
8 Viernes 20 19
9 Sábado 1 2
10 Domingo 3 4
11 Lunes 5 6
12 Martes 7 8
13 Miércoles 9 10
14 Jueves 11 12
15 Viernes 13 14
16 Sábado 15 16
17 Domingo 17 18
18 Lunes 19 20
19 Martes 2 1
20 Miércoles 4 3
21 Jueves 6 5
22 Viernes 8 7
23 Sábado 10 9
24 Domingo 12 11
25 Lunes 14 13
26 Martes 16 15
27 Miércoles 18 17
28 Jueves 20 19
29 Viernes 1 2
30 Sábado 3 4

 

DICIEMBRE
DÍA INCIDENCIAS DETENIDOS
1 Domingo 5 6
2 Lunes 7 8
3 Martes 9 10
4 Miércoles 11 12
5 Jueves 13 14
6 Viernes 15 16
7 Sábado 17 18
8 Domingo 19 20
9 Lunes 2 1
10 Martes 4 3
11 Miércoles 6 5
12 Jueves 8 7
13 Viernes 10 9
14 Sábado 12 11
15 Domingo 14 13
16 Lunes 16 15
17 Martes 18 17
18 Miércoles 20 19
19 Jueves 1 2
20 Viernes 3 4
21 Sábado 5 6
22 Domingo 7 8
23 Lunes 9 10
24 Martes 11 12
25 Miércoles 13 14
26 Jueves 15 16
27 Viernes 17 18
28 Sábado 19 20
29 Domingo 2 1
30 Lunes 4 3
31 Martes 6 5
Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

Kalender av Guards 2013 JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER de Sevilla

A petición de nuestros Clientes colgamos en la web el calendario de Guardias en Sevilla de los JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER para el año 2013.

Dirección Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla: Avda. de la Buhaira, 31, 2ª Planta, 41005, Sevilla.

 

ENERO
DÍA COURT
1 Martes 2
2 Miércoles 2
3 Jueves 2
4 Viernes 3
5 Sábado 3
6 Domingo 3
7 Lunes 4
8 Martes 4
9 Miércoles 4
10 Jueves 1
11 Viernes 1
12 Sábado 1
13 Domingo 2
14 Lunes 2
15 Martes 2
16 Miércoles 3
17 Jueves 3
18 Viernes 3
19 Sábado 4
20 Domingo 4
21 Lunes 4
22 Martes 1
23 Miércoles 1
24 Jueves 1
25 Viernes 2
26 Sábado 2
27 Domingo 2
28 Lunes 3
29 Martes 3
30 Miércoles 3
31 Jueves 4

 

 

FEBRERO
DÍA COURT
1 Viernes 4
2 Sábado 4
3 Domingo 1
4 Lunes 1
5 Martes 1
6 Miércoles 2
7 Jueves 2
8 Viernes 2
9 Sábado 3
10 Domingo 3
11 Lunes 3
12 Martes 4
13 Miércoles 4
14 Jueves 4
15 Viernes 1
16 Sábado 1
17 Domingo 1
18 Lunes 2
19 Martes 2
20 Miércoles 2
21 Jueves 3
22 Viernes 3
23 Sábado 3
24 Domingo 4
25 Lunes 4
26 Martes 4
27 Miércoles 1
28 Jueves 1

 

 

MARZO
DÍA COURT
1 Viernes 1
2 Sábado 2
3 Domingo 2
4 Lunes 2
5 Martes 3
6 Miércoles 3
7 Jueves 3
8 Viernes 4
9 Sábado 4
10 Domingo 4
11 Lunes 1
12 Martes 1
13 Miércoles 1
14 Jueves 2
15 Viernes 2
16 Sábado 2
17 Domingo 3
18 Lunes 3
19 Martes 3
20 Miércoles 4
21 Jueves 4
22 Viernes 4
23 Sábado 1
24 Domingo 1
25 Lunes 1
26 Martes 2
27 Miércoles 2
28 Jueves 2
29 Viernes 3
30 Sábado 3
31 Domingo 3

 

 

ABRIL
DÍA COURT
1 Lunes 4
2 Martes 4
3 Miércoles 4
4 Jueves 1
5 Viernes 1
6 Sábado 1
7 Domingo 2
8 Lunes 2
9 Martes 2
10 Miércoles 3
11 Jueves 3
12 Viernes 3
13 Sábado 4
14 Domingo 4
15 Lunes 4
16 Martes 1
17 Miércoles 1
18 Jueves 1
19 Viernes 2
20 Sábado 2
21 Domingo 2
22 Lunes 3
23 Martes 3
24 Miércoles 3
25 Jueves 4
26 Viernes 4
27 Sábado 4
28 Domingo 1
29 Lunes 1
30 Martes 1

 

 

MAYO
DÍA COURT
1 Miércoles 2
2 Jueves 2
3 Viernes 2
4 Sábado 3
5 Domingo 3
6 Lunes 3
7 Martes 4
8 Miércoles 4
9 Jueves 4
10 Viernes 1
11 Sábado 1
12 Domingo 1
13 Lunes 2
14 Martes 2
15 Miércoles 2
16 Jueves 3
17 Viernes 3
18 Sábado 3
19 Domingo 4
20 Lunes 4
21 Martes 4
22 Miércoles 1
23 Jueves 1
24 Viernes 1
25 Sábado 2
26 Domingo 2
27 Lunes 2
28 Martes 3
29 Miércoles 3
30 Jueves 3
31 Viernes 4

 

JUNIO
DÍA COURT
1 Sábado 4
2 Domingo 4
3 Lunes 1
4 Martes 1
5 Miércoles 1
6 Jueves 2
7 Viernes 2
8 Sábado 2
9 Domingo 3
10 Lunes 3
11 Martes 3
12 Miércoles 4
13 Jueves 4
14 Viernes 4
15 Sábado 1
16 Domingo 1
17 Lunes 1
18 Martes 2
19 Miércoles 2
20 Jueves 2
21 Viernes 3
22 Sábado 3
23 Domingo 3
24 Lunes 4
25 Martes 4
26 Miércoles 4
27 Jueves 1
28 Viernes 1
29 Sábado 1
30 Domingo 2

 

 

JULIO
DÍA COURT
1 Lunes 2
2 Martes 2
3 Miércoles 3
4 Jueves 3
5 Viernes 3
6 Sábado 4
7 Domingo 4
8 Lunes 4
9 Martes 1
10 Miércoles 1
11 Jueves 1
12 Viernes 2
13 Sábado 2
14 Domingo 2
15 Lunes 3
16 Martes 3
17 Miércoles 3
18 Jueves 4
19 Viernes 4
20 Sábado 4
21 Domingo 1
22 Lunes 1
23 Martes 1
24 Miércoles 2
25 Jueves 2
26 Viernes 2
27 Sábado 3
28 Domingo 3
29 Lunes 3
30 Martes 4
31 Miércoles 4

 

 

AGOSTO
DÍA COURT
1 Jueves 4
2 Viernes 1
3 Sábado 1
4 Domingo 1
5 Lunes 2
6 Martes 2
7 Miércoles 2
8 Jueves 3
9 Viernes 3
10 Sábado 3
11 Domingo 4
12 Lunes 4
13 Martes 4
14 Miércoles 1
15 Jueves 1
16 Viernes 1
17 Sábado 2
18 Domingo 2
19 Lunes 2
20 Martes 3
21 Miércoles 3
22 Jueves 3
23 Viernes 4
24 Sábado 4
25 Domingo 4
26 Lunes 1
27 Martes 1
28 Miércoles 1
29 Jueves 2
30 Viernes 2
31 Sábado 2

 

 

SEPTIEMBRE
DÍA COURT
1 Domingo 3
2 Lunes 3
3 Martes 3
4 Miércoles 4
5 Jueves 4
6 Viernes 4
7 Sábado 1
8 Domingo 1
9 Lunes 1
10 Martes 2
11 Miércoles 2
12 Jueves 2
13 Viernes 3
14 Sábado 3
15 Domingo 3
16 Lunes 4
17 Martes 4
18 Miércoles 4
19 Jueves 1
20 Viernes 1
21 Sábado 1
22 Domingo 2
23 Lunes 2
24 Martes 2
25 Miércoles 3
26 Jueves 3
27 Viernes 3
28 Sábado 4
29 Domingo 4
30 Lunes 4

 

 

OCTUBRE
DÍA COURT
1 Martes 1
2 Miércoles 1
3 Jueves 1
4 Viernes 2
5 Sábado 2
6 Domingo 2
7 Lunes 3
8 Martes 3
9 Miércoles 3
10 Jueves 4
11 Viernes 4
12 Sábado 4
13 Domingo 1
14 Lunes 1
15 Martes 1
16 Miércoles 2
17 Jueves 2
18 Viernes 2
19 Sábado 3
20 Domingo 3
21 Lunes 3
22 Martes 4
23 Miércoles 4
24 Jueves 4
25 Viernes 1
26 Sábado 1
27 Domingo 1
28 Lunes 2
29 Martes 2
30 Miércoles 2
31 Jueves 3

 

 

NOVIEMBRE
DÍA COURT
1 Viernes 3
2 Sábado 3
3 Domingo 4
4 Lunes 4
5 Martes 4
6 Miércoles 1
7 Jueves 1
8 Viernes 1
9 Sábado 2
10 Domingo 2
11 Lunes 2
12 Martes 3
13 Miércoles 3
14 Jueves 3
15 Viernes 4
16 Sábado 4
17 Domingo 4
18 Lunes 1
19 Martes 1
20 Miércoles 1
21 Jueves 2
22 Viernes 2
23 Sábado 2
24 Domingo 3
25 Lunes 3
26 Martes 3
27 Miércoles 4
28 Jueves 4
29 Viernes 4
30 Sábado 1

 

 

DICIEMBRE
DÍA COURT
1 Domingo 1
2 Lunes 1
3 Martes 2
4 Miércoles 2
5 Jueves 2
6 Viernes 3
7 Sábado 3
8 Domingo 3
9 Lunes 4
10 Martes 4
11 Miércoles 4
12 Jueves 1
13 Viernes 1
14 Sábado 1
15 Domingo 2
16 Lunes 2
17 Martes 2
18 Miércoles 3
19 Jueves 3
20 Viernes 3
21 Sábado 4
22 Domingo 4
23 Lunes 4
24 Martes 1
25 Miércoles 1
26 Jueves 1
27 Viernes 2
28 Sábado 2
29 Domingo 2
30 Lunes 3
31 Martes 3
Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar

La Junta de Andalucía recurre ante el Constitucional la nueva ley de Tasas Judiciales

La justicia del dineroEl Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz. Así se suma a otras iniciativas de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de tasas y es que, esta norma ha puesto en contra a todos los sectores profesionales, desde los Jueces, los Fiscales, los Secretarios Judiciales, Advokater, los Procuradores, así como a las distintas organizaciones de consumidores y usuarios. Hecho en falta a Doña Soledad Becerril, que debería haber sido la primera, como Defensora del Pueblo en plantear el recurso de inconstitucionalidad, máxime cuando se lo han pedido, por activa y por pasiva, desde distintos colectivos profesionales y de afectados. Si no actúa ahora, su puesto queda gravemente deslegitimado.

Lo que primero debe hacer el Constitucional, una vez admitidos los recursos es suspender provisionalmente la norma en cuestión para no dañar más a los administrados de la Justicia , obligando incluso antes de que el T.C. se pronuncie, a que el Ministerio de Justicia haga lo que tendría que haber hecho desde un principio, dialogar con todos los sectores afectados y dictar una norma de consenso. Es cierto que no siempre se puede legislar a gusto de todos, pero lo que no se debe hacer en ningún caso es legislar contra todos.

Tribunal Constitucional de España

Desde aquí quiero resaltar la intensa labor que han protagonizado los Procuradores intentando por todos los medios racionalizar esta reforma legislativa a las Tasas Judiciales. De facto, ha sido el único colectivo que ha introducido, en trámite parlamentario, opp 23 enmiendas al proyecto de ley, a través de los distintos grupos parlamentarios a los que se les propuso.

Os dejo un enlace con un artículo publicado en el País a propósito de este nuevo recurso de inconstitucionalidad:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/andalucia/1358856877_824700.html

Skrevet i Blogginnlegg | Legg igjen en kommentar