Calendario laboral 2017

 

Рад календар Севиљски 2017

 

Descargar (PDF, 39KB)

 

 

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Juzgados de Guardia de Sevilla 2016

 

 

JUZGADOS DE GUARDIA SEVILLA 2016
ЈАНУАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
ФЕБРУАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
МАРТ
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 7 JUZGADO Nº 8
2 9 10
3 11 12
4 13 14
5 15 16
6 17 18
7 19 20
8 2 1
9 4 3
10 6 5
11 8 7
12 10 9
13 12 11
14 14 13
15 16 15
16 18 17
17 20 19
18 1 2
19 3 4
20 5 6
21 7 8
22 9 10
23 11 12
24 13 14
25 15 16
26 17 18
27 19 20
28 2 1
29 4 3
30 6 5
31 8 7
АПРИЛ
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 10 JUZGADO Nº 9
2 12 11
3 14 13
4 16 15
5 18 17
6 20 19
7 1 2
8 3 4
9 5 6
10 7 8
11 9 10
12 11 12
13 13 14
14 15 16
15 17 18
16 19 20
17 2 1
18 4 3
19 6 5
20 8 7
21 10 9
22 12 11
23 14 13
24 16 15
25 18 17
26 20 19
27 1 2
28 3 4
29 5 6
30 7 8
МАИО
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 9 JUZGADO Nº 10
2 11 12
3 13 14
4 15 16
5 17 18
6 19 20
7 2 1
8 4 3
9 6 5
10 8 7
11 10 9
12 12 11
13 14 13
14 16 15
15 18 17
16 20 19
17 1 2
18 3 4
19 5 6
20 7 8
21 9 10
22 11 12
23 13 14
24 15 16
25 17 18
26 19 20
27 2 1
28 4 3
29 6 5
30 8 7
31 10 9
ЈУН
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 12 JUZGADO Nº 11
2 14 13
3 16 15
4 18 17
5 20 19
6 1 2
7 3 4
8 5 6
9 7 8
10 9 10
11 11 12
12 13 14
13 15 16
14 17 18
15 19 20
16 2 1
17 4 3
18 6 5
19 8 7
20 10 9
21 12 11
22 14 13
23 16 15
24 18 17
25 20 19
26 1 2
27 3 4
28 5 6
29 7 8
30 9 10
ЈУЛИ
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 11 JUZGADO Nº 12
2 13 14
3 15 16
4 17 18
5 19 20
6 2 1
7 4 3
8 6 5
9 8 7
10 10 9
11 12 11
12 14 13
13 16 15
14 18 17
15 20 19
16 1 2
17 3 4
18 5 6
19 7 8
20 9 10
21 11 12
22 13 14
23 15 16
24 17 18
25 19 20
26 2 1
27 4 3
28 6 5
29 8 7
30 10 9
31 12 11
АВГУСТ
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 14 JUZGADO Nº 13
2 16 15
3 18 17
4 20 19
5 1 2
6 3 4
7 5 6
8 7 8
9 9 10
10 11 12
11 13 14
12 15 16
13 17 18
14 19 20
15 2 1
16 4 3
17 6 5
18 8 7
19 10 9
20 12 11
21 14 13
22 16 15
23 18 17
24 20 19
25 1 2
26 3 4
27 5 6
28 7 8
29 9 10
30 11 12
31 13 14
СЕПТЕМБАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 15 JUZGADO Nº 16
2 17 18
3 19 20
4 2 1
5 4 3
6 6 5
7 8 7
8 10 9
9 12 11
10 14 13
11 16 15
12 18 17
13 20 19
14 1 2
15 3 4
16 5 6
17 7 8
18 9 10
19 11 12
20 13 14
21 15 16
22 17 18
23 19 20
24 2 1
25 4 3
26 6 5
27 8 7
28 10 9
29 12 11
30 14 13
ОКТОБАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 16 JUZGADO Nº 15
2 18 17
3 20 19
4 1 2
5 3 4
6 5 6
7 7 8
8 9 10
9 11 12
10 13 14
11 15 16
12 17 18
13 19 20
14 2 1
15 4 3
16 6 5
17 8 7
18 10 9
19 12 11
20 14 13
21 16 15
22 18 17
23 20 19
24 1 2
25 3 4
26 5 6
27 7 8
28 9 10
29 11 12
30 13 14
31 15 16
НОВЕМБАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 17 JUZGADO Nº 18
2 19 20
3 2 1
4 4 3
5 6 5
6 8 7
7 10 9
8 12 11
9 14 13
10 16 15
11 18 17
12 20 19
13 1 2
14 3 4
15 5 6
16 7 8
17 9 10
18 11 12
19 13 14
20 15 16
21 17 18
22 19 20
23 2 1
24 4 3
25 6 5
26 8 7
27 10 9
28 12 11
29 14 13
30 16 15
ДЕЦЕМБАР
DIA ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 JUZGADO Nº 18 JUZGADO Nº 17
2 20 19
3 1 2
4 3 4
5 5 6
6 7 8
7 9 10
8 11 12
9 13 14
10 15 16
11 17 18
12 19 20
13 2 1
14 4 3
15 6 5
16 8 7
17 10 9
18 12 11
19 14 13
20 16 15
21 18 17
22 20 19
23 1 2
24 3 4
25 5 6
26 7 8
27 9 10
28 11 12
29 13 14
30 15 16
31 17 18
Објављено у Блогу | Оставите коментар

Календар Гуардс Судови Дос Херманас, Севиља.

 

 

ПОЧИЊЕ

СУД

КРАЈ

07/01/14

СУД 6

14/01/14

14/01/14

СУД 7

21/01/14

21/01/14

СУД 1

28/01/14

28/01/14

СУД 2

04/02/14

04/02/14

СУД 3

11/02/14

11/02/14

СУД 4

18/02/14

18/02/14

СУД 5

25/02/14

25/02/14

СУД 6

04/03/14

04/03/14

СУД 7

11/03/14

11/03/14

СУД 1

18/03/14

18/03/14

СУД 2

25/03/14

25/03/14

СУД 3

01/04/14

01/04/14

СУД 4

08/04/04

08/04/14

СУД 5

15/04/14

15/04/14

СУД 6

22/04/14

22/04/14

СУД 7

29/04/14

29/04/14

СУД 1

06/05/14

06/05/14

СУД 2

13/05/14

13/05/14

СУД 3

20/05/14

20/05/14

СУД 4

27/05/14

27/05/14

СУДОВИ

03/06/14

03/06/14

СУД 6

10/06/14

10/06/14

СУД 7

17/06/14

17/06/14

СУД 1

24/06/14

24/06/14

СУД 2

01/07/14

01/07/14

СУД 3

08/07/14

08/07/14

СУД 4

15/07/14

15/07/14

СУДОВИ

22/07/14

22/07/14

СУД 6

29/07/14

29/07/14

СУД 7

05/08/14

05/08/14

СУД 1

12/08/14

12/08/14

СУД 2

19/08/14

19/08/14

СУД 3

26/08/14

26/08/14

СУД 4

02/09/14

02/09/14

СУДОВИ

09/09/14

09/09/14

СУД 6

16/09/14

16/09/14

СУД 7

23/09/14

23/09/14

СУД 1

30/09/14

30/09/14

СУД 2

07/10/14

07/10/14

СУД 3

14/10/14

14/10/14

СУД 4

21/10/14

21/10/14

СУДОВИ

28/10/14

28/10/14

СУД 6

04/11/14

04/11/14

СУД 7

11/11/14

11/11/14

СУД 1

18/11/14

18/11/14

СУД 2

25/11/14

25/11/14

СУД 3

02/12/14

02/12/14

СУД 4

09/12/14

09/12/14

СУДОВИ

16/12/14

16/12/14

СУД 6

23/12/14

23/12/14

СУД 7

30/12/14

30/12/14

СУД 1

06/01/15

 

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Нове карактеристике адвоката у парничном поступку.

Министарски савет усваја Нацрт реформе закона о парничном поступку у вези са приближавањем функцијама њихових адвоката премца у остатку Европе

Саопштење Савета главних тужилаца Шпаније
Савет министара одобри амандман о парничном поступку
АДВОКАТИ ће нове одговорности, КАО ИУ европском нивоу, И сматраће Представници власти

Мадрид, 3 Мај 2013.- Адвокати Шпански убудуће преузму нове вештине, са функцијама сличним онима који развијају своје колеге у Европи, наводећи да су неки, прешироко, су већ покривене наведеним законом, посебно у погледу њиховог учешћа у спровођењу аката. То следи из измена Закона о парничном поступку (ЛЕЦ) усвојила је данас од Савета министара.
Једнако, и да се обезбеди ефикасност интервенције адвоката у својим новим улогама, у мери у којој, изван својству представника странака, учествују у вршењу јавних функција, Закон саветује статус закона што не значи да су у сваком тренутку процеса; али, други када су специјално наручио за вршење таквих радњи, увек под вођством службеника и достављени Суду.
Реформа иницирало Министарство правде има за циљ да побољша странкама у спору опције, побољшање рад адвоката судова развијајући сарадњу и помоћ функције у администрацији правде, како би се убрзао процедурални и побољшати ефикасност поступка.
Овим законом повећао овлашћења и дужности адвоката и судова за сва дела комуникације и спровођење одређених аката и друге сарадње и помоћи администрацији правде, почива на вољи странке које представљају, и задржавање постојећег система у смислу недостатка утицаја на трошкове.
Повећани трошкови БЕЗ
Ово ће обезбедити значајан напредак у опцијама на располагању грађанима када морају да прибегну судовима, да помогне убрза процедуралне формалности и без значити повећање трошкова процеса, јер ће бити грађани који су, у сваком случају, одлучује слободно користи или не у нови систем пројектован или настави са радом под садашњим режимом. Тако, двојност је део садашњег система у погледу могућности реализације комуникационих аката, под руководством од судског службеника, може се извршити оба служе званичници администрације правде и адвокат странке тако захтева, о свом трошку.
Као нови Закон уводи потребу за грађане, када дођу пред судовима бирају систем им се највише допада и изразе своју вољу наводећи да ли они више воле да су ове акције су званичници у службу у спровођење правде или пуномоћник. У случају да грађани не формулишу своје изборни закон да се практикује разуме званичници правне помоћи корпуса. Такође је предвиђено да се критеријуми мењају у току поступка оцекивања, увек тврдећи доброг разлога.

Саопштење Министарства правде

Савет министара

Правда појачава функције тужилаца да изједначе у Европу

· Она мења Закон о парничном поступку да учествују у актима комуникације, хипотеке и неки акти извршење пресуда, увек по налогу суда и судског службеника.

· Грађани могу да бирају у сваком поступку који се те радње обављају службеници Управе правде или групи.

03 Мај 2013.- Савет министара, Предлог министра правде, Алберто Руиз-Галлардон, данас је одобрио предложени нацрт измена Закона о парничном поступку, приближно одражава функција на шпанском тужилаца имају своје колеге у остатку Европе. Главна новина будућег закона је да омогући
Грађани могу да бирају који желите да се баве актима комуникације праксе, хипотеке и неке радње извршења пресуде изрекао на крају процеса: Адвокат, по налогу суда и судског службеника, или званичници администрације правде, колико.

Лос тужиоци, већ присутан у римском праву или у играма на Алфонсо Кс Мудри као омбудсмана, никада није изгубио правни заступник статус дела. Нацрт закона усвојен данас, што је део фундаменталне реформе правосуђа ради, настоји да развије могућности за сарадњу и помоћ у спровођењу правде и тужиоци направио за осавремењивање и унапређење ефикасности процедурални.

У претходном периоду, Закон 37/2011, од 10 Октобар, Процедурална Рационализација Мере, наглашен јер адвокат делује као сарадник Управе правде у складу обележеног правде Белој књизи коју је припремила Генералног савета правосуђа.

Закон усвојен данас проширује овлашћења и дужности адвоката у свим делима комуникације и појединих аката и спровођење сарадње и подршку Управе за правосуђе. То ће бити тај који одлучује на почетку процеса који жели да буде одговоран за таква дела, под руководством службеника и судске: Званичници у служби Управе правде или његов бранилац, о свом трошку. Ако грађанин не спецификацију значи бити одговоран, колико, Званичници администрације правде.

Главне линије јачању основних функција адвоката су:

· Дела комуникације, обезбеђивање делотворности обавештења, Цитати, и позиву.

· Они могу направити заплене личне имовине и банковних рачуна.

· Повећајте своје улоге у процесу имплементације, може да изда налог за плаћање на адресу дужника, или где се могу наћи.

· У Факултети адвоката могу наплатити депозит и Принудна смрзнуто

· (обавеза у оквиру управе који има надлежност у људству и опреми да служи спровођење правде), у складу са директивама датим од стране службеника.

· Они такође могу бити означени као специјализована на лицитацији имовине одузете.

Док учествују у вршењу јавних функција, закон даје тужиоцима стање извршитеља, па обавештења потпуности ефикасна када прималац је код куће и да одбије да прими копију одлуке, и више не морају да обављају ове радње у пратњи два сведока.

Вербално и поступак пресуда

Закон захтева и реформисан да укључује одређене законске операторе вербални расуђивања да избегне немоћ без одлагање процеса. Ово укључује увођење писаног одговора до сада био намењен само за неке посебне процедуре. Слично, под условом да суд сматра да је примерено, она даје странкама могућност да одустане од закључења поступка гледишта омогућава поједностављење процедура и да се казна може се издати без даљег поступка након одговор на захтев.

Такође, Да би процедура којима се спроводи пресуде Суда правде Европске уније, од 14 Јун 2012, у случају Ц-618 Шпански кредитна банка, у којој се наводи да шпански закон није у складу са прописима ЕУ о заштити потрошача, се не допусти судији особе тужбу, по службеној дужности поступак испитивања на неправедност клаузулом затезне камате садржане у уговору. Закон сада дозвољава процедура за преглед и контролу постојање таквих нефер, након саслушања странака.

Директан приступ нацрту закона за измену Закона о парничном поступку

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Изменама и допунама Закона о таксама недовољних.

Desde nuestra web, као и адвокати са правилном функционисању Управе правосуђа, пажљиво пратите све информације везане за сада већ чувени "закона судских такси".

Последњи 23 Фебруара је објављена у Бое изменама и допунама Закона 10/2012, од 20 Новембар, регулисањем одређених накнада у области правосуђа и Националног института за токсикологију и форензичких наука. Промене су значајно смањене до смањења износа исто за појединце. Тако, Најзначајније смањење јавља у променљивом стопом, доношења 0,5% од степена поступка, уз максимално 10.000 евра, до 0,1% Од тог износа, а са врха 2.000 евра. Слично, У спорним-административни, se reduce la tasa a abonar al interponer recursos contra las resoluciones sancionadoras, no pudiendo exceder del 50% del importe de la sanción económica.

concentración bajo el lema "No a las tasas judiciales, justicia para todos".

Tras dicha modificación no se han hecho esperar las primeras valoraciones. Desde diversos colectivos jurídicos y políticos, se ha llegado a la misma conclusión: los cambios resultan insuficientes, la nueva ley sigue sin dar garantías de una tutela judicial efectiva para el justiciable. Тако, desde la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía se tacha como una modificación “absolutamente insuficiente” y se sigue adelante con la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad.

Слична процена следи Генерални савјет шпанских адвоката, чији је председник Карлос Царницер, на састанку са министром правде, Руиз Галлардон, изражавају своје незадовољство изменама закона и потребе за текуће цене су ревидирана или заменити поново.

Видећемо да ли влада студира нову модификацију или ако треба сачекати да Уставни суд изјасни о будућности накнада. Као адвокати заступају праведног решења, са примату права на делотворну судску заштиту свих грађана.

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Уписнину ВОДИЧ правосудних судских секретара

 

Због свог значаја, онда објавити везу на накнаду за апликацију ПРАВОСУДНОГ развијен од стране Националног Адвокатске коморе судских службеника, да долази да се уједини критеријуме као контроверзни тумачење закону о таксама.

Водич за примену припремио Таксе Цлеркс суда суда

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Календар страже 2013 СУДОВИ наставе у Севиљи.

На захтев наших клијената смо висио на сајту адвоката у Севиљи, Црвена Процурае, Стражари календара у Севиљи, за годину 2013, судског судова, менти на Авенида Менендез Пелаио, Не. 2, ЕДФ. судова, 41004, Севиља.

 

ЈАНУАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Туесдаи 17 18
2 Среда 19 20
3 Тхурсдаи 2 1
4 Петак 4 3
5 Субота 6 5
6 Сундаи 8 7
7 Мондаи 10 9
8 Туесдаи 12 11
9 Среда 14 13
10 Тхурсдаи 16 15
11 Петак 18 17
12 Субота 20 19
13 Сундаи 1 2
14 Мондаи 3 4
15 Туесдаи 5 6
16 Среда 7 8
17 Тхурсдаи 9 10
18 Петак 11 12
19 Субота 13 14
20 Сундаи 15 16
21 Мондаи 17 18
22 Туесдаи 19 20
23 Среда 2 1
24 Тхурсдаи 4 3
25 Петак 6 5
26 Субота 8 7
27 Сундаи 10 9
28 Мондаи 12 11
29 Туесдаи 14 13
30 Среда 16 15
31 Тхурсдаи 18 17

 

ФЕБРУАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Петак 20 19
2 Субота 1 2
3 Сундаи 3 4
4 Мондаи 5 6
5 Туесдаи 7 8
6 Среда 9 10
7 Тхурсдаи 11 12
8 Петак 13 14
9 Субота 15 16
10 Сундаи 17 18
11 Мондаи 19 20
12 Туесдаи 2 1
13 Среда 4 3
14 Тхурсдаи 6 5
15 Петак 8 7
16 Субота 10 9
17 Сундаи 12 11
18 Мондаи 14 13
19 Туесдаи 16 15
20 Среда 18 17
21 Тхурсдаи 20 19
22 Петак 1 2
23 Субота 3 4
24 Сундаи 5 6
25 Мондаи 7 8
26 Туесдаи 9 10
27 Среда 11 12
28 Тхурсдаи 13 14

 

МАРТ
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Петак 15 16
2 Субота 17 18
3 Сундаи 19 20
4 Мондаи 2 1
5 Туесдаи 4 3
6 Среда 6 5
7 Тхурсдаи 8 7
8 Петак 10 9
9 Субота 12 11
10 Сундаи 14 13
11 Мондаи 16 15
12 Туесдаи 18 17
13 Среда 20 19
14 Тхурсдаи 1 2
15 Петак 3 4
16 Субота 5 6
17 Сундаи 7 8
18 Мондаи 9 10
19 Туесдаи 11 12
20 Среда 13 14
21 Тхурсдаи 15 16
22 Петак 17 18
23 Субота 19 20
24 Сундаи 2 1
25 Мондаи 4 3
26 Туесдаи 6 5
27 Среда 8 7
28 Тхурсдаи 10 9
29 Петак 12 11
30 Субота 14 13
31 Сундаи 16 15

 

АПРИЛ
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Мондаи 18 17
2 Туесдаи 20 19
3 Среда 1 2
4 Тхурсдаи 3 4
5 Петак 5 6
6 Субота 7 8
7 Сундаи 9 10
8 Мондаи 11 12
9 Туесдаи 13 14
10 Среда 15 16
11 Тхурсдаи 17 18
12 Петак 19 20
13 Субота 2 1
14 Сундаи 4 3
15 Мондаи 6 5
16 Туесдаи 8 7
17 Среда 10 9
18 Тхурсдаи 12 11
19 Петак 14 13
20 Субота 16 15
21 Сундаи 18 17
22 Мондаи 20 19
23 Туесдаи 1 2
24 Среда 3 4
25 Тхурсдаи 5 6
26 Петак 7 8
27 Субота 9 10
28 Сундаи 11 12
29 Мондаи 13 14
30 Туесдаи 15 16

 

МАИО
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Среда 17 18
2 Тхурсдаи 19 20
3 Петак 2 1
4 Субота 4 3
5 Сундаи 6 5
6 Мондаи 8 7
7 Туесдаи 10 9
8 Среда 12 11
9 Тхурсдаи 14 13
10 Петак 16 15
11 Субота 18 17
12 Сундаи 20 19
13 Мондаи 1 2
14 Туесдаи 3 4
15 Среда 5 6
16 Тхурсдаи 7 8
17 Петак 9 10
18 Субота 11 12
19 Сундаи 13 14
20 Мондаи 15 16
21 Туесдаи 17 18
22 Среда 19 20
23 Тхурсдаи 2 1
24 Петак 4 3
25 Субота 6 5
26 Сундаи 8 7
27 Мондаи 10 9
28 Туесдаи 12 11
29 Среда 14 13
30 Тхурсдаи 16 15
31 Петак 18 17

 

ЈУН
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Субота 20 19
2 Сундаи 1 2
3 Мондаи 3 4
4 Туесдаи 5 6
5 Среда 7 8
6 Тхурсдаи 9 10
7 Петак 11 12
8 Субота 13 14
9 Сундаи 15 16
10 Мондаи 17 18
11 Туесдаи 19 20
12 Среда 2 1
13 Тхурсдаи 4 3
14 Петак 6 5
15 Субота 8 7
16 Сундаи 10 9
17 Мондаи 12 11
18 Туесдаи 14 13
19 Среда 16 15
20 Тхурсдаи 18 17
21 Петак 20 19
22 Субота 1 2
23 Сундаи 3 4
24 Мондаи 5 6
25 Туесдаи 7 8
26 Среда 9 10
27 Тхурсдаи 11 12
28 Петак 13 14
29 Субота 15 16
30 Сундаи 17 18

 

ЈУЛИ
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Мондаи 19 20
2 Туесдаи 2 1
3 Среда 4 3
4 Тхурсдаи 6 5
5 Петак 8 7
6 Субота 10 9
7 Сундаи 12 11
8 Мондаи 14 13
9 Туесдаи 16 15
10 Среда 18 17
11 Тхурсдаи 20 19
12 Петак 1 2
13 Субота 3 4
14 Сундаи 5 6
15 Мондаи 7 8
16 Туесдаи 9 10
17 Среда 11 12
18 Тхурсдаи 13 14
19 Петак 15 16
20 Субота 17 18
21 Сундаи 19 20
22 Мондаи 2 1
23 Туесдаи 4 3
24 Среда 6 5
25 Тхурсдаи 8 7
26 Петак 10 9
27 Субота 12 11
28 Сундаи 14 13
29 Мондаи 16 15
30 Туесдаи 18 17
31 Среда 20 19

 

АВГУСТ
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Тхурсдаи 1 2
2 Петак 3 4
3 Субота 5 6
4 Сундаи 7 8
5 Мондаи 9 10
6 Туесдаи 11 12
7 Среда 13 14
8 Тхурсдаи 15 16
9 Петак 17 18
10 Субота 19 20
11 Сундаи 2 1
12 Мондаи 4 3
13 Туесдаи 6 5
14 Среда 8 7
15 Тхурсдаи 10 9
16 Петак 12 11
17 Субота 14 13
18 Сундаи 16 15
19 Мондаи 18 17
20 Туесдаи 20 19
21 Среда 1 2
22 Тхурсдаи 3 4
23 Петак 5 6
24 Субота 7 8
25 Сундаи 9 10
26 Мондаи 11 12
27 Туесдаи 13 14
28 Среда 15 16
29 Тхурсдаи 17 18
30 Петак 19 20
31 Субота 2 1

 

СЕПТЕМБАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Сундаи 4 3
2 Мондаи 6 5
3 Туесдаи 8 7
4 Среда 10 9
5 Тхурсдаи 12 11
6 Петак 14 13
7 Субота 16 15
8 Сундаи 18 17
9 Мондаи 20 19
10 Туесдаи 1 2
11 Среда 3 4
12 Тхурсдаи 5 6
13 Петак 7 8
14 Субота 9 10
15 Сундаи 11 12
16 Мондаи 13 14
17 Туесдаи 15 16
18 Среда 17 18
19 Тхурсдаи 19 20
20 Петак 2 1
21 Субота 4 3
22 Сундаи 6 5
23 Мондаи 8 7
24 Туесдаи 10 9
25 Среда 12 11
26 Тхурсдаи 14 13
27 Петак 16 15
28 Субота 18 17
29 Сундаи 20 19
30 Мондаи 1 2

 

ОКТОБАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Туесдаи 3 4
2 Среда 5 6
3 Тхурсдаи 7 8
4 Петак 9 10
5 Субота 11 12
6 Сундаи 13 14
7 Мондаи 15 16
8 Туесдаи 17 18
9 Среда 19 20
10 Тхурсдаи 2 1
11 Петак 4 3
12 Субота 6 5
13 Сундаи 8 7
14 Мондаи 10 9
15 Туесдаи 12 11
16 Среда 14 13
17 Тхурсдаи 16 15
18 Петак 18 17
19 Субота 20 19
20 Сундаи 1 2
21 Мондаи 3 4
22 Туесдаи 5 6
23 Среда 7 8
24 Тхурсдаи 9 10
25 Петак 11 12
26 Субота 13 14
27 Сундаи 15 16
28 Мондаи 17 18
29 Туесдаи 19 20
30 Среда 2 1
31 Тхурсдаи 4 3

 

НОВЕМБАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Петак 6 5
2 Субота 8 7
3 Сундаи 10 9
4 Мондаи 12 11
5 Туесдаи 14 13
6 Среда 16 15
7 Тхурсдаи 18 17
8 Петак 20 19
9 Субота 1 2
10 Сундаи 3 4
11 Мондаи 5 6
12 Туесдаи 7 8
13 Среда 9 10
14 Тхурсдаи 11 12
15 Петак 13 14
16 Субота 15 16
17 Сундаи 17 18
18 Мондаи 19 20
19 Туесдаи 2 1
20 Среда 4 3
21 Тхурсдаи 6 5
22 Петак 8 7
23 Субота 10 9
24 Сундаи 12 11
25 Мондаи 14 13
26 Туесдаи 16 15
27 Среда 18 17
28 Тхурсдаи 20 19
29 Петак 1 2
30 Субота 3 4

 

ДЕЦЕМБАР
ДАН ИНЦИДЕНТИ УХАПШЕН
1 Сундаи 5 6
2 Мондаи 7 8
3 Туесдаи 9 10
4 Среда 11 12
5 Тхурсдаи 13 14
6 Петак 15 16
7 Субота 17 18
8 Сундаи 19 20
9 Мондаи 2 1
10 Туесдаи 4 3
11 Среда 6 5
12 Тхурсдаи 8 7
13 Петак 10 9
14 Субота 12 11
15 Сундаи 14 13
16 Мондаи 16 15
17 Туесдаи 18 17
18 Среда 20 19
19 Тхурсдаи 1 2
20 Петак 3 4
21 Субота 5 6
22 Сундаи 7 8
23 Мондаи 9 10
24 Туесдаи 11 12
25 Среда 13 14
26 Тхурсдаи 15 16
27 Петак 17 18
28 Субота 19 20
29 Сундаи 2 1
30 Мондаи 4 3
31 Туесдаи 6 5
Објављено у Блогу | Оставите коментар

Календар страже 2013 Судити о насиљу над женама Севиљи

На захтев наших клијената виси нигде чува календар Севиљски СУДОВИ насиља над женама за годину 2013.

Судови Адреса насиља над женама у Севиљи: Опраштање. од Бухаира, 31, 2Први спрат, 41005, Севиља.

 

ЈАНУАР
ДАН СУД
1 Туесдаи 2
2 Среда 2
3 Тхурсдаи 2
4 Петак 3
5 Субота 3
6 Сундаи 3
7 Мондаи 4
8 Туесдаи 4
9 Среда 4
10 Тхурсдаи 1
11 Петак 1
12 Субота 1
13 Сундаи 2
14 Мондаи 2
15 Туесдаи 2
16 Среда 3
17 Тхурсдаи 3
18 Петак 3
19 Субота 4
20 Сундаи 4
21 Мондаи 4
22 Туесдаи 1
23 Среда 1
24 Тхурсдаи 1
25 Петак 2
26 Субота 2
27 Сундаи 2
28 Мондаи 3
29 Туесдаи 3
30 Среда 3
31 Тхурсдаи 4

 

 

ФЕБРУАР
ДАН СУД
1 Петак 4
2 Субота 4
3 Сундаи 1
4 Мондаи 1
5 Туесдаи 1
6 Среда 2
7 Тхурсдаи 2
8 Петак 2
9 Субота 3
10 Сундаи 3
11 Мондаи 3
12 Туесдаи 4
13 Среда 4
14 Тхурсдаи 4
15 Петак 1
16 Субота 1
17 Сундаи 1
18 Мондаи 2
19 Туесдаи 2
20 Среда 2
21 Тхурсдаи 3
22 Петак 3
23 Субота 3
24 Сундаи 4
25 Мондаи 4
26 Туесдаи 4
27 Среда 1
28 Тхурсдаи 1

 

 

МАРТ
ДАН СУД
1 Петак 1
2 Субота 2
3 Сундаи 2
4 Мондаи 2
5 Туесдаи 3
6 Среда 3
7 Тхурсдаи 3
8 Петак 4
9 Субота 4
10 Сундаи 4
11 Мондаи 1
12 Туесдаи 1
13 Среда 1
14 Тхурсдаи 2
15 Петак 2
16 Субота 2
17 Сундаи 3
18 Мондаи 3
19 Туесдаи 3
20 Среда 4
21 Тхурсдаи 4
22 Петак 4
23 Субота 1
24 Сундаи 1
25 Мондаи 1
26 Туесдаи 2
27 Среда 2
28 Тхурсдаи 2
29 Петак 3
30 Субота 3
31 Сундаи 3

 

 

АПРИЛ
ДАН СУД
1 Мондаи 4
2 Туесдаи 4
3 Среда 4
4 Тхурсдаи 1
5 Петак 1
6 Субота 1
7 Сундаи 2
8 Мондаи 2
9 Туесдаи 2
10 Среда 3
11 Тхурсдаи 3
12 Петак 3
13 Субота 4
14 Сундаи 4
15 Мондаи 4
16 Туесдаи 1
17 Среда 1
18 Тхурсдаи 1
19 Петак 2
20 Субота 2
21 Сундаи 2
22 Мондаи 3
23 Туесдаи 3
24 Среда 3
25 Тхурсдаи 4
26 Петак 4
27 Субота 4
28 Сундаи 1
29 Мондаи 1
30 Туесдаи 1

 

 

МАИО
ДАН СУД
1 Среда 2
2 Тхурсдаи 2
3 Петак 2
4 Субота 3
5 Сундаи 3
6 Мондаи 3
7 Туесдаи 4
8 Среда 4
9 Тхурсдаи 4
10 Петак 1
11 Субота 1
12 Сундаи 1
13 Мондаи 2
14 Туесдаи 2
15 Среда 2
16 Тхурсдаи 3
17 Петак 3
18 Субота 3
19 Сундаи 4
20 Мондаи 4
21 Туесдаи 4
22 Среда 1
23 Тхурсдаи 1
24 Петак 1
25 Субота 2
26 Сундаи 2
27 Мондаи 2
28 Туесдаи 3
29 Среда 3
30 Тхурсдаи 3
31 Петак 4

 

ЈУН
ДАН СУД
1 Субота 4
2 Сундаи 4
3 Мондаи 1
4 Туесдаи 1
5 Среда 1
6 Тхурсдаи 2
7 Петак 2
8 Субота 2
9 Сундаи 3
10 Мондаи 3
11 Туесдаи 3
12 Среда 4
13 Тхурсдаи 4
14 Петак 4
15 Субота 1
16 Сундаи 1
17 Мондаи 1
18 Туесдаи 2
19 Среда 2
20 Тхурсдаи 2
21 Петак 3
22 Субота 3
23 Сундаи 3
24 Мондаи 4
25 Туесдаи 4
26 Среда 4
27 Тхурсдаи 1
28 Петак 1
29 Субота 1
30 Сундаи 2

 

 

ЈУЛИ
ДАН СУД
1 Мондаи 2
2 Туесдаи 2
3 Среда 3
4 Тхурсдаи 3
5 Петак 3
6 Субота 4
7 Сундаи 4
8 Мондаи 4
9 Туесдаи 1
10 Среда 1
11 Тхурсдаи 1
12 Петак 2
13 Субота 2
14 Сундаи 2
15 Мондаи 3
16 Туесдаи 3
17 Среда 3
18 Тхурсдаи 4
19 Петак 4
20 Субота 4
21 Сундаи 1
22 Мондаи 1
23 Туесдаи 1
24 Среда 2
25 Тхурсдаи 2
26 Петак 2
27 Субота 3
28 Сундаи 3
29 Мондаи 3
30 Туесдаи 4
31 Среда 4

 

 

АВГУСТ
ДАН СУД
1 Тхурсдаи 4
2 Петак 1
3 Субота 1
4 Сундаи 1
5 Мондаи 2
6 Туесдаи 2
7 Среда 2
8 Тхурсдаи 3
9 Петак 3
10 Субота 3
11 Сундаи 4
12 Мондаи 4
13 Туесдаи 4
14 Среда 1
15 Тхурсдаи 1
16 Петак 1
17 Субота 2
18 Сундаи 2
19 Мондаи 2
20 Туесдаи 3
21 Среда 3
22 Тхурсдаи 3
23 Петак 4
24 Субота 4
25 Сундаи 4
26 Мондаи 1
27 Туесдаи 1
28 Среда 1
29 Тхурсдаи 2
30 Петак 2
31 Субота 2

 

 

СЕПТЕМБАР
ДАН СУД
1 Сундаи 3
2 Мондаи 3
3 Туесдаи 3
4 Среда 4
5 Тхурсдаи 4
6 Петак 4
7 Субота 1
8 Сундаи 1
9 Мондаи 1
10 Туесдаи 2
11 Среда 2
12 Тхурсдаи 2
13 Петак 3
14 Субота 3
15 Сундаи 3
16 Мондаи 4
17 Туесдаи 4
18 Среда 4
19 Тхурсдаи 1
20 Петак 1
21 Субота 1
22 Сундаи 2
23 Мондаи 2
24 Туесдаи 2
25 Среда 3
26 Тхурсдаи 3
27 Петак 3
28 Субота 4
29 Сундаи 4
30 Мондаи 4

 

 

ОКТОБАР
ДАН СУД
1 Туесдаи 1
2 Среда 1
3 Тхурсдаи 1
4 Петак 2
5 Субота 2
6 Сундаи 2
7 Мондаи 3
8 Туесдаи 3
9 Среда 3
10 Тхурсдаи 4
11 Петак 4
12 Субота 4
13 Сундаи 1
14 Мондаи 1
15 Туесдаи 1
16 Среда 2
17 Тхурсдаи 2
18 Петак 2
19 Субота 3
20 Сундаи 3
21 Мондаи 3
22 Туесдаи 4
23 Среда 4
24 Тхурсдаи 4
25 Петак 1
26 Субота 1
27 Сундаи 1
28 Мондаи 2
29 Туесдаи 2
30 Среда 2
31 Тхурсдаи 3

 

 

НОВЕМБАР
ДАН СУД
1 Петак 3
2 Субота 3
3 Сундаи 4
4 Мондаи 4
5 Туесдаи 4
6 Среда 1
7 Тхурсдаи 1
8 Петак 1
9 Субота 2
10 Сундаи 2
11 Мондаи 2
12 Туесдаи 3
13 Среда 3
14 Тхурсдаи 3
15 Петак 4
16 Субота 4
17 Сундаи 4
18 Мондаи 1
19 Туесдаи 1
20 Среда 1
21 Тхурсдаи 2
22 Петак 2
23 Субота 2
24 Сундаи 3
25 Мондаи 3
26 Туесдаи 3
27 Среда 4
28 Тхурсдаи 4
29 Петак 4
30 Субота 1

 

 

ДЕЦЕМБАР
ДАН СУД
1 Сундаи 1
2 Мондаи 1
3 Туесдаи 2
4 Среда 2
5 Тхурсдаи 2
6 Петак 3
7 Субота 3
8 Сундаи 3
9 Мондаи 4
10 Туесдаи 4
11 Среда 4
12 Тхурсдаи 1
13 Петак 1
14 Субота 1
15 Сундаи 2
16 Мондаи 2
17 Туесдаи 2
18 Среда 3
19 Тхурсдаи 3
20 Петак 3
21 Субота 4
22 Сундаи 4
23 Мондаи 4
24 Туесдаи 1
25 Среда 1
26 Тхурсдаи 1
27 Петак 2
28 Субота 2
29 Сундаи 2
30 Мондаи 3
31 Туесдаи 3
Објављено у Блогу | Оставите коментар

Андалузије прибегавају новим уставним судске таксе Закон

La justicia del dineroМинистар правде Јунта де Андалуциа је данас најавио подношење жалбе неуставности, након усвајања од стране Управног одбора регионалне владе. То додаје другим иницијативама уставност тог закона јесте стопа, Ово правило има све професионалне секторе против, из реда судија, Тужиоци, Судски Цлеркс, Адвокати, Адвокати Тхем, као и разних организација потрошача и корисника. Хецхе недостаје Дона Соледад Бецеррил, Требало је да будем први, Омбудсман као да се подигне уставни, посебно када сте питали, кроз активно и пасивно, из различитих професионалних група и утицао. Неуспех да сада делује, његова порука је озбиљно дискредитована.

Оно што прво морате урадити Уставни, Једном је признао привремено обуставити средства је у питању правило да се избегне даљу штету правде управља , присиљавајући чак и пре Т.Ц. владати, за Министарство правде да уради оно што би требало да ради од почетка, дијалог са свим заинтересованим странама и да изда сагласност стандардних. Истина је да не можете увек свима молим озакони, а шта не треба радити у сваком случају је да озакони против свих.

Tribunal Constitucional de España

Одавде желим да истакнем напоран рад које су обликовале адвокати покушавају на сваки начин да рационализују законодавне реформе у судским таксама. Заправо, била једина група која је увела, пре скупштине, до 23 амандманима на Предлог закона, кроз различите парламентарне групе које су предложене.

Остављам линк ка чланку објављеном у земљи о уставном изазов:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/andalucia/1358856877_824700.html

Објављено у Блогу | Оставите коментар

Срећни празници и Срећна Нова Година.

Nacimiento de Jesús en BelénЖелимо свим нашим клијентима, пријатељи и сарадници, срећне празнике и да уживају у овим интимне датуме са својом породицом и најближима.

Желимо да следеће године такође долази напуњен са професионалним успехом, да допуни личних и породичних достигнућа.

El 2012 је била тешка година, пун изазова који су нам потребни да дају сто одсто. Наравно да је све што смо научили током година које је тешко, нам помаже да се суоче 2013 са обновљеном духу маште на основу, иницијатива и, пре свега, никад не одустаје.

Последњи, Апелујем на солидарност са нашим сународницима, грађани који су остали без посла и пате. Пружи руку за све и подржавамо сваку хуманитарну иницијативу, терен током ових фести, већ током наредне године, донандо им храну хране банкама, правити мале финансијске доприносе институција као Каритас то толико добро да невољницима или, кроз било који други предлог било које организације или појединца, као што можда знате некога коме је потребна помоћ.

Срећан Божић и Срећна Нова Година.

Објављено у Блогу | Оставите коментар